27 Feb 2024  

KBH: Let skyet, 10 °C

Dokumentation

Oftest er dokumentationen bag de historier, som Arbejderen bringer, almindeligt og offentligt tilgængelig. Men det er ikke altid tilfældet. Imidlertid tror vi på Arbejderen på åbenhed og demokrati - også i medierne. Vi sætter din ret som læser til at kunne gå vores dokumentation efter i sømmene højere end vores eneret til kilderne. Derfor kan du på denne side finde dokumentation til de af vores historier, hvor den ellers er svært eller slet ikke offentligt tilgængelig.


Operation Green Desert

Video-optagelse

Optagelse foretaget under operation Green Desert 25. november 2004. Optagelsen foregår på målene cyan 4 og cyan 2 og viser blandt andet, hvordan danske soldater passivt overværer og kommenterer overgreb på irakiske fanger. Overgrebene optræder omkring 23 minutter inde i filmen. Video-optagelsen blev lækket til Ekstra Bladet af tidligere efterretningsofficer Anders Kærgaard, der selv var med på operationen og blandt andet forinden stod for at udarbejde den såkaldte Target Folder (trusselsvurdering og målbeskrivelse).


Retsmedicinerens lægerapporter

I foråret 2012 rejser retsmediciner Jørgen Lange Thomsen, der er institutleder ved Retsmedicinsk Institut på SDU, til Libanon og Jordan for at undersøge 11 irakere, der blev anholdt ved Operation Green Desert. Rapporterne er hans konklusion på de undersøgelser, hvor han vurderer, at det virker troværdigt, at irakerne blev udsat for tortur, efter at danske soldater udleverede dem irakisk politi.

Download PDF (Rapport 2012)

 

I slutningen af september 2014 rejser retsmediciner Peter Mygind Leth fra Retsmedicinsk Institut på Syddansk Universitet til Beirut i Libanon for at undersøge yderligere 11 irakiske torturofre. Rapporterne er hans konklusion på de undersøgelser, hvor han vurderer, at det virker troværdigt, at irakerne blev udsat for tortur, efter at danske soldater udleverede dem irakisk politi.

Download PDF (Rapport 2014)


Target Folder

Target Folderen for Operation Green Desert. En target folder er en slags projektbeskrivelse, der udarbejdes inden missionen for at sikre, at ledelsen foretager beslutninger på det bedst muligt oplyste grundlag. Target Folderen for Green Desert er udarbejdet af daværende efterretningsofficer Anders Kærgaard 24. november 2004.

Download PDF


Journal/TOC/DANBN/IRAQ

TOC-rapporten for Operation Green Desert. Journalen er det centrale taktiske kommandocenters (Tactical Operation Centre, TOC) stenografiske referat af alle tilbagemeldinger fra styrkerne under en militæroperation. Da de danske styrker i Irak var underlagt den britiske bataljon, er det briter på Shaiba Log Bases TOC, der tager imod rapporterne, og TOC-rapporten for Operation Green Desert er derfor på engelsk.

Download PDF


Daily sitrep. (25-11-2004)

En daily sitrep. ("situation report") er den daglige rapport, som den danske bataljon (DANBAT) sender til Hærens Operative Kommando.

Download PDF


Pressemeddelelse fra HOK

26. november 2004, dagen efter operationen, sender Hærens Operative Kommando en pressemeddelelse ud til den danske presse om den angiveligt vellykkede operation Green Desert. Meddelelsen er skrevet af presseofficer Peter Scharling Pedersen.

Download PDF


Post Op Report

Chefen for operationssektionen af den danske bataljon i Irak skriver den 29. november 2004 en fortrolig rapport om operationen, en såkaldte Post Operation Report.

Download PDF


FKO's notat om Operation Green Desert

Notat om Operation Green Desert, som Forsvarskommandoen laver 1. marts 2012 til brug for Kammeradvokaten, da den første iraker lægger sag an mod Danmark. Det er her, Forsvarskommandoen afviser, at operationen blev filmet, og at danske soldater deltog i anholdelserne og de efterfølgende afhøringer.

Download PDF


Særlig hændelse, 1. melding

Redegørelse, som bataljonschef John Dalby og spejdereskadronschef Anders Berg Olesen sender til Hærens Operative Kommando 6. december 2004. Meldingen afkræves af Auditørkorpset på baggrund af artikler i Basras største avis, Al Manarah, hvor danske soldater anklages for ikke at gribe ind over for mishandling i forbindelse med Operation Green Desert. Den afviser, at danske soldater deltog i direkte anholdelserne eller var vidne til overgreb eller andet, der gav anledning til bemærkninger. Auditørkorpset indstiller på baggrund af meldingen undersøgelsen uden sigtelser.

Download PDF