06 Jul 2022  

KBH: Ingen skyer af betydning, 15 °C

Erik Jensen 70 år

Erik Jensen 70 år

Lørdag, 08. september, 2007, 00:00:00

Den seneste udgivelse fra Eriks hånd er afsnittet ¤¤Spanien og sabotørerne¤¤ i ¤¤Praktisk Patriotisme¤¤. Reception for fødselaren på torsdag.

af Petter Sommerfelt
Erik Jensen blev født på Christianshavn 3. september 1937. Som mange andre B&W-unger havnede han i DKU, gik på partiskole i Moskva, hvor han blev talsmand for de studerende, for siden at blive fuldgyldigt medlem af DKP.
Erik blev allerede i 1964 medstifter af og aktiv i Amager Vietnamkomité og var med i giro 1616, den betingelsesløse indsamling til det vietnamesiske folk. Et andet medlem var Gotfred Appel, der allerede da havde stiftet KAK.
Da myndighederne forbød giro 1616, førte uenighederne om komitéens modtræk til, at Appel trak sig fra solidaritetsarbejdet med Vietnam. Appel gik ind for lukkede arbejdspladsindsamlinger, flertallet, med Erik, valgte at ignorere forbuddet og fortsætte uanfægtet.
De Storkøbenhavnske Vietnamkomitéer vedtog i 1968, at solidariteten med det vietnamesiske folk skulle ske på et antiimperialistisk grundlag, hvilket førte til et brud med DKP. Partimedlemmerne i Vietnamkomitéerne fik valget mellem at fastholde det ny grundlag og eksklusion. Flertallet, herunder Erik, var derefter historie i DKP. Bruddet førte til oprettelse af Vietnam 69, der dog aldrig fik den samme store opbakning som De Danske Vietnamkomitér, DDV.
Erik oprettede DDV`s forskergrupper - den senere Dokumentationsgruppe - der især blev kendt for afsløringen af Terma Elektronics leverancer af militært udstyr til USA`s krigsførelse i Vietnam og for retssagen mod demonstranterne fra 27. april 1968 - en retssag, der blev ført af Carl Madsen og senere dannede grundlag for hans bog: 'Proces mod politiet'. Og til et samarbejde og venskab med Carl Madsen, der varede til hans død i 1978.
I 1969 kom 'Kejsergade' og afsløringerne af Danmarks placering i USA`s verdensomspændende overvågningssystem, der blev udgivet i Vietnam Solidaritet og i Politisk Revy. Justitsministeriet svarede omgående med at beslaglægge begge blade. Hele Politisk Revys oplag blev beslaglagt på trykkeriet - men ikke et eneste eksemplar af Vietnam Solidaritets 'forbudte' nummer faldt i hænderne på politiet.
Året forinden i 1968 havde de to historiestuderende Erik Jensen og Birger Kledal dannet forlaget Demos. Den første udgivelse var Jack Newfields 'Profeterne, det nye venstre i USA'. Bogen var tænkt som en 'sællert', der hurtigt kunne skaffe kapital til at oversætte og udsende Eric Hobsbawn: The age of imperialism. Sådan gik det ikke, og Hobsbawns bog udkom aldrig på dansk. Til gengæld blev Forlaget Demos i november 1969 stiftet som andelsselskab med rod i De Danske Vietnamkomitéer.
Demos blev toneangivende igennem de tidlige 70`ere - især på musiksiden - og var med til at inspirere og finansiere bogcaféer, der skød op som paddehatte i hele landet - ofte hovedsageligt med Demos` udgivelser, som sjældent blev afregnet.
Demos blev en selvstændig Vietnamkomité under DDV, og DDV`s Dokumentationsgruppe blev en fast leverandør til Demos` udgivelser. 'Rustningsindustri og krigsforskning i Danmark', 'Under Dække' om samspillet mellem efterretningstjenesterne og højrefløjen og 'Efterretningstjeneste på udflugt' om PET`s forsøg på at hverve en dansk trotskist til at infiltrere sine egne - for blot at nævne nogle få.
Vietnameserne sejrede i april 75, DDV opløste sig selv, Dokumentationsgruppen tog navneforandring til Demos Dokumentationsgruppe, og Demos gik konkurs et par år efter.
Flere aktivister var dog enige i, at de politiske erfaringer fra DDV og Forlaget Demos skulle videreføres. Foreningen Demos blev derfor stiftet i 1979 med dette for øje. Grundstammen i foreningen var ikke overraskende Dokumentationsgruppen, der som de første i landet aktivt var gået til kamp mod højredrejningen.
Foreningen udgav et internt medlemsblad Demos Nyhedsbrev, men i 1988 besluttede bestyrelsen, at de oplysninger, der tilflød medlemmerne, burde ud til en større kreds. I efteråret 1988 udkom det første nummer, og er siden udkommet med fire numre om året. Enkelte udgivelser er særnumre i bogform som 'Forsyningslinie Nord' om de dansk-tyske naziforbindelser (1995), De hemmelige tjenester - PET og FE gennem 40 år' (1998), 'Fronten i Danmark - den ekstreme højrefløj fra 1995 til 2005' (2005) og efterfølgeren 'Det antimuslimske Univers' (2006).
Den seneste udgivelse fra Eriks hånd er afsnittet 'Spanien og sabotørerne' i 'Praktisk Patriotisme' (2007 - anmeldt i Dagbladet Arbejderen 25. august)

Erik Jensen fejres med en reception torsdag 13. sept. kl. 15.30 i Demos, Elmegade 27 på Nørrebro

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


08. sep. 2007 - 00:00   03. sep. 2012 - 11:39

Nyheder