19 Jul 2024  

KBH: Let skyet, 10 °C

Tanker omkring 1. maj

Læserbrev

Tanker omkring 1. maj

Det danske velfærdssamfund har været med til, at vi som land er kommet bedre gennem pandemien end mange andre steder, påpeger Svend Erik Christensen på vegne af Kommunistisk Parti Roskilde.

Endnu et år med en usædvanlig 1. maj. Vi skal ikke op på Hestetorvet under de røde faner og med en fadøl i hånden. Så igen i år bliver vi hjemme på sofaen.

Vi skal have en stærk offentlig velfærdssektor. Al snak om privatisering og markedsgørelse må forstumme.

Vi er forhåbentlig på vej ud af coronaens skygge, når vaccinationerne er rullet helt ud. Så vi kan komme tilbage til en mere normal tilværelse.

Her omkring 1. maj kan man gøre sig sine tanker om, hvad det er for et samfund, vi har her under coronaen, og hvordan det skal se ud på den anden side af pandemien.

For det første så springer det i øjnene, at det danske velfærdssamfund har været med til, at vi som land er kommet bedre gennem pandemien end mange andre steder. Det offentlige sygehusvæsen har været alle pengene værd.

Det er en af de ting, som vi må tage med os. Vi skal have en stærk offentlig velfærdssektor. Al snak om privatisering og markedsgørelse må forstumme.

Fagbevægelsen er i defensiven. Det så vi ved de offentlige overenskomstforhandlinger her i foråret. Den var en skygge af sig selv i forhold til for tre år siden. Trods det er det en opmuntring, at blandt andre sygeplejerskerne stemte nej og nu er klar til at strejke for en ordentlig løn.

Uligheden er steget under pandemien. De rige er blevet rigere, og flere er blevet fattige. Statistikken viser, at 250.000 danskere lever under fattigdomsgrænsen.

Den store gruppe af de fattigste må hjælpes. Kommunistisk Parti foreslår en genopretningspakke. Den indeholder blandt andet en check på 1000 kroner til alle på overførselsindkomst. Hjælp så fattige og udsatte familier kan komme på sommerferie. Afskaf 225-timers-reglen. Gratis medicin til alle på kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse.

I den politiske tænkning og handling her under og efter pandemien må vi sætte sundhed over profit og hensynet til mennesker over privatøkonomiske interesser.

Kommunistisk Parti Roskilde ønsker alle en god 1. maj. Vi ses i klassekampen, når pandemien er ovre.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


26. apr. 2021 - 13:48   26. apr. 2021 - 13:58

Læserbrev

af Svend Erik Christensen, Kommunistisk Parti Roskilde
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).