23 Jun 2024  

KBH: Let skyet, 10 °C

Utilfredshed med lokale lønforhandlinger udløste strejke på Orskov Yard

Strejke i Frederikshavn

Utilfredshed med lokale lønforhandlinger udløste strejke på Orskov Yard

Fredag over middag forlod samtlige timelønnede deres arbejdsplads, Orskov Yard i Frederikshavn. De var utilfredse med et udspil fra ledelsen i forbindelse med lokale lønforhandlinger. Arbejdet er genoptaget tirsdag morgen.

Utilfredshed med ledelsens udspil til de lokale lønforhandlinger fik værftsarbejderne på Orskov Yard til at nedlægge arbejdet. Tirsdag morgen blev arbejdet genoptaget.
FOTO: PN
1 af 1

De sædvanlige lyde fra industriarbejdspladsen Orskov Yard i Frederikshavn har været forstummet i et par dage, og kranerne har holdt stille. I fredags kort tid efter klokken 13 pakkede værftsarbejderne, hovedparten medlemmer af 3F og Dansk Metal deres værktøj sammen og forlod det nordjyske værft.

Nu begynder der at komme referater ind til fagforeningen, der viser, at man er uenige om mange ting ude på arbejdspladserne.
John Karlsson, Metal Vendsyssel

– Folkene var utilfredse med det udspil, som ledelsen havde lagt på bordet ved de lokale lønforhandlinger, siger Finn Jenne, formand for 3F Frederikshavn, til Arbejderen.

Medlemmerne af Dansk Metal Vendsyssel udgør hovedparten af de godt 170 timelønnede på værftet, som valgte at strejke som reaktion på lokalforhandlingerne.

Alle har genoptaget arbejdet tirsdag morgen, fortæller René Jørgensen, der er tillidsrepræsentant for cirka 120 metal'ere på værftet, til Arbejderen:

– Jeg var til forhandlinger det meste af mandagen for at finde løsninger, og vi fandt frem til et fælles udlæg, som blev præsenteret for kollegerne her til morgen. Alle accepterede det, der blev lagt frem, og arbejdet er normaliseret.

Parterne har aftalt, at ingen af dem udtaler sig specifikt om uenighederne, men René Jørgensen siger, at folkene nu er tilfredse med det, de er blevet lovet, og at forhandlingerne for at afslutte lokalaftalen kan fortsætte.

Fritvalgskonto eller corona

Siden OK20 er der ikke sket alverden ved de lokale lønforhandlinger, som ansatte i industrien ifølge deres overenskomst har ret til én gang om året.

– På de tilbagemeldinger, som vi får i afdelingen, hører vi flere og flere, der bliver konfronteret med, at der ikke er noget til lokalforhandlinger, fordi de allerede har fået via forhøjelsen af fritvalgordningen, siger Finn Jenne.

>>LÆS OGSÅ: Går fritvalgskontoen ud over lokale lønstigninger?

Et af resultaterne af OK20 var et løft af fritvalgskontoen, så den i overenskomstperioden kommer op på syv procent af lønsummen. Følgende nye tekst blev skrevet ind i et protokollat til industrioverenskomsten: "Overenskomstparterne finder det naturligt, at man medregner eksempelvis de lønstigninger, der følger af eventuelle stigninger i Fritvalgs Lønkontoen i forbindelse med den individuelle lønvurdering."

Det blev – og måske med rette – tolket som et angreb på retten til at opnå ekstra forbedringer ved de årlige lokale lønforhandlinger, antyder Finn Jenne, der fortæller, at der bliver samlet op på erfaringerne i 3F's lokale afdelinger.

– Mange undskylder sig også med corona. Vi er udmærket klar over, at vi har været igennem meget atypiske tider. Men vi ved også, at nogle virksomheder har haft det udmærket trods corona, mens andre har været udfordret.

Finn Jenne slutter med at fortælle, at springet i lønningerne på 3F's industriarbejdspladser er 'enormt'. Timelønnen ligger mellem 126 og 185 kroner.

Træge lokalforhandlinger

Orskov Yard er blandt de virksomheder, der har klaret sig udmærket igennem coronakrisen, siger formand for Dansk Metal Vendsyssel, John Karlsson, til Arbejderen:

– Vores erfaringer er, at de lokale lønforhandlinger har været udskudt på grund af covid-19, men nu kan vi se, at der begynder at komme referater ind til fagforeningen, der viser, at man er uenige om mange ting ude på arbejdspladserne.

Metal-formanden skyder på, at lønningerne for medlemmerne af afdelingen i Vendsyssel typisk ligger på mellem 150 kroner og 220 kroner i timen.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


27. apr. 2021 - 12:34   27. apr. 2021 - 16:38

Overenskomst

noc@arbejderen.dk