23 Jun 2024  

KBH: Let skyet, 10 °C

Landets handicappede skal kunne leve livet og ikke kun overleve!

Læserbrev

Landets handicappede skal kunne leve livet og ikke kun overleve!

Er Aarhus en god by, og er der plads til alle, når Aarhus Kommune vil fratage stærkt handicappet kvinde sin personlige hjælper, spørger Jesper Park van der Schaft.

Handicappede, som virkelig har brug for støtte og hjælp, har fået det værre efter kommunalreformen i 2007. Kommunerne har sparet på deres hjælp. Desværre har det kostet en kvinde livet. Kvinden begik selvmord, efter at hendes kommune – Randers – fratog hendes døgnpleje, og hun skulle overgå til almindelig hjemmehjælp.

… fordi kommunerne kun ser på økonomien i stedet for de handicappedes liv. 

På TV2 Østjyllands hjemmeside kan vi den 25. april læse om en aarhusiansk kvinde, som er lam fra brystet og nedefter og i de sidste fire år har haft en personlige handicaphjælper. Nu vil Aarhus Kommune spare på hjælpen til hende og fratage hendes handicaphjælper. Hun skal nemlig overgå til almindelig hjemmehjælp samt få ledsagertimer. 

Aarhus Kommune har en vision, som siger, at Aarhus en god by for alle. Aarhus – en by med plads til alle! Men jeg spørger, er Aarhus en god by, og er der plads til alle, når Aarhus Kommune vil fratage stærkt handicappet kvinde sin personlige hjælper, og som skal overgå til almindelig hjemmehjælp? Nej, siger jeg!

Det er lige som om, at landets handicappede – og i dette tilfælde en handicappet kvinde i Aarhus Kommune – kun skal overleve i stedet for at leve livet efter kommunalreformen i 2007, fordi kommunerne kun ser på økonomien i stedet for de handicappedes liv. 

Desværre har der ikke kun været to tilfælde, som jeg lige har beskrevet ovenfor, men mange tilfælde. Derfor er der kommet et borgerforslag fra #enmillionstemmer med flere, om at de handicappedes hjælp og støtte skal flyttes fra kommunerne til regionerne. 

Landets handicappede skal ikke kun overleve ved kun at få hjemmehjælp, men skal kunne leve livet som ethvert andet menneske i Danmark. Det har de krav og ret til i forhold til FN’s Handicapkonvention, som Danmark tiltrådte i 2009.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


26. apr. 2021 - 14:30   26. apr. 2021 - 15:03

Læserbrev

af Jesper Park van der Schaft, førtidspensionist, Aarhus
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).