12 Jun 2024  

KBH: Let skyet, 10 °C

Svar fra Movia på læserbrev i Arbejderen

Replik

Svar fra Movia på læserbrev i Arbejderen

I et læserbrev bragt i Arbejderen 22. april giver Bruno Gisi et fejlagtigt billede af flextrafik, skriver Jens Peter Langberg, flextrafikchef i Movia.

Svar fra Movia på læserbrev i Arbejderen 22. april 2021

I et læserbrev bragt i Arbejderen 22. april giver Bruno Gisi et fejlagtigt billede af flextrafik som et ureguleret område uden eller med kun sporadisk kontrol. Det er ganske enkelt forkert og ikke i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Man kan med andre ord ikke køre flextrafik for Movia, hvis ikke man giver chaufførerne ordentlige arbejdsforhold.

Alle vognmænd, som udfører flextrafik for Movia, skal have en tilladelse til at udføre den form for kørsel. Tilladelsen udstedes af Færdselsstyrelsen, som også er tilsynsmyndighed, og chaufførernes arbejdsvilkår er sikret ved krav om overenskomster.

Movia gennemfører hele året kvalitetskontroller af vogne og chauffører, der kører for Movia. Det kan for eksempel være kontroller på sygehuse, sundhedsklinikker, covid-19-vaccinationscentre eller covid-19-testcentre, men også på private adresser ved afhentning og aflevering.

De fleste kontroller sker som stikprøver og bliver planlagt tilfældigt. I 2020 er der gennemført 2.543 kontroller. Ved en kvalitetskontrol kontrolleres eksempelvis chaufførernes uddannelsesbeviser samt tilladelser på vognene. I Movias kontrakter er indbygget et bodssystem, som kan udløse en økonomisk bod til vognmanden, såfremt der findes fejl og mangler ved kvalitetskontrollen.

Movia foretager desuden hvert år stikprøver af overenskomstvilkår hos vognmænd og deres underleverandører, som kører flextrafik for Movia. Movia har fra 2017 til 2020 foretaget 121 stikprøver, hvoraf de 45 var underleverandører til vognmænd, der har en flextrafik-kontrakt med Movia. Alle stikprøver foretaget af Movia indeholder ansættelseskontrakter samt tre måneders lønsedler for samtlige chauffører, der er ansat hos de kontrollerede vognmænd og deres underleverandører.

Vurdering af, om vognmændene efterlever overenskomsterne, foretages af Movias kontrolpanel, hvor arbejdsgiverorganisationer og fagforeninger deltager sammen med Movia.

Når Movia ved stikprøve hos vognmænd opdager forhold, der ikke lever op til de gængse overenskomster, kræves disse forhold bragt i orden, og i alvorlige tilfælde kan Movia bringe kontrakten med vognmændene til ophør. Man kan med andre ord ikke køre flextrafik for Movia, hvis ikke man giver chaufførerne ordentlige arbejdsforhold.

Endelig kan tilføjes, at med den nye taxalov er begrænsningen i antallet af udstedte kørselstilladelser bortfaldet i 2021, og dermed er grundlaget for handel med kørselstilladelser ikke længere til stede.

Med venlig hilsen

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


26. apr. 2021 - 14:12   28. apr. 2021 - 15:11

Replik

af Jens Peter Langberg, flextrafikchef i Movia
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).