23 Jun 2024  

KBH: Let skyet, 10 °C

Sygeplejersker skriver til nordjyske regionspolitikere

Åbent brev

Sygeplejersker skriver til nordjyske regionspolitikere

I forbindelse med at regionsrådet i Region Nordjylland holder møde i dag, har Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland sendt en appel om at lytte til sygeplejerskernes nødråb.

Kære medlemmer af regionsrådet i Nordjylland

Sygeplejerskerne i regionerne har som bekendt sagt nej tak til overenskomstforliget – og vi har fra Dansk Sygeplejerskeråd varslet konflikt.

Vi har brug for, at I både som arbejdsgivere og politikere får større fokus på at rekruttere og fastholde sygeplejersker.

Det er dog en konflikt, vi meget gerne vil undgå. Vi søger ikke konfrontationen, men forhandlinger og løsninger. Vi har gennem mange år peget på, at sygeplejerskerne ikke honoreres efter uddannelse, kompetencer og ansvar. Vi er kort sagt mere værd end det niveau, vores løn ligger på i dag.

Det er ikke bare den sædvanlige snak fra en fagforening. Det bakkes op af forskning fra blandt andre historikeren Astrid Elkjær Sørensen og Institut for Menneskerettigheder. De har fastslået, at det offentlige lønhierarki har været fastlåst, siden Tjenestemandsreformen fra 1969 indplacerede sygeplejerskerne og andre kvindedominerede fag væsentligt lavere end mandsdominerede fag med samme uddannelses­længde. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har også dokumenteret, at lønafkastet per uddannelsesår er meget lavt for sygeplejersker.

Det har vi i Dansk Sygeplejeråd forsøgt at få ændret – blandt andet gennem overenskomstsystemet og den danske model, som politikerne gang på gang har opfordret os til. Desværre viser de netop overståede forhandlinger endnu en gang, at det ikke er en farbar vej.

Konsekvenserne kunne vi høre om i pressen så sent som i går mandag. Der bliver nu lukket sengepladser på hospitalerne i både Aalborg og Hjørring, fordi der mangler sygeplejersker. Sygeplejersker mener ikke, at lønnen står mål med indsatsen, og derfor søger flere arbejde andre steder som i Norge eller helt uden for sundhedsvæsnet.

Dermed rammer det pressede arbejdsmiljø og den manglende anerkendelse på lønsedlen ikke bare sygeplejerskerne, men også patienter og borgere – ja hele sundhedsvæsnet.

Vi har brug for politisk handling. Vi har brug for, at I både som arbejdsgivere og politikere får større fokus på at rekruttere og fastholde sygeplejersker. Ved at stemme nej har sygeplejerskerne sendt et utvetydigt signal: Nu går den ikke længere. Vi er mere værd.

Første skridt er at komme tilbage til forhandlingsbordet, så vi kan få et resultat, sygeplejerskerne er tilfredse med. Næste skridt er at få lavet en plan for, hvordan vi får rettet op på 52 års urimelig indplacering på et alt for lavt løntrin.

Vi er klar – er I?

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


27. apr. 2021 - 14:28   27. apr. 2021 - 14:35

Åbent brev

fra formandskabet i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).