12 Jun 2024  

KBH: Let skyet, 10 °C

Socialisme eller kapitalisme?

Åbent brev

Socialisme eller kapitalisme?

Åbent brev fra Lars Ulrik Thomsen til DKP's ledelse: Nu foreligger oplægget til DKP's 36. kongres i september i år, og der står intet i oplægget om udmeldelse af EU. Hvorfor dette kursskifte i partiets politik?

På DKP's 35. kongres blev et forslag om et program for Danmarks udtræden af EU forkastet.

Det på trods af at vi oplever nedskæringer på en lang række områder i samfundet, som er dikteret af EU.

Der er ingen fremtid for et DKP, der vil arbejde for kapitalismen, som gennemlever en af de dybeste kriser i århundreder.

Det gælder inden for ældreområdet, sundhed, transport, uddannelse, psykiatrien, daginstitutioner og mange andre områder.

På DKP's landspartikonference i 2019 blev et forslag om dansk udtræden af EU ligeledes forkastet med den begrundelse, at kampen for suverænitet mere var et spørgsmål for landene i Mellemøsten!

Nu foreligger oplægget til DKP's 36. kongres i september i år, og der står intet i oplægget om udmeldelse af EU. 

Hvorfor dette kursskifte i partiets politik?

Det hænger sammen med Enhedslistens kursskifte i 2019, hvor partiet valgte at opstille i konkurrence med Folkebevægelsen mod EU med det resultat, at Folkebevægelsen mistede sit mandat.

Det kursskifte, som DKP har foretaget, markerer et skifte fra en revolutionær til en reformistisk politik, hvor det gælder om at tilpasse sig kapitalismen.

Der er ingen fremtid for et DKP, der vil arbejde for kapitalismen, som gennemlever en af de dybeste kriser i århundreder.

DKP må genfinde sin plads blandt dem, der vil arbejde for en samfundsforandring. Det vil være en værdig måde at markere arbejderbevægelsens 150-årsdag i år og i det hele taget DKP's mangeårige unionsmodstand!

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


27. apr. 2021 - 14:08   27. apr. 2021 - 14:13

Åbent brev

fra Lars Ulrik Thomsen, medlem af DKP
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).