12 Jun 2024  

KBH: Let skyet, 10 °C

FOA's medlemmer stemmer ja til ny overenskomst

FOA's medlemmer stemmer ja til ny overenskomst

75,5 procent af fagforbundet FOA's medlemmer har stemt ja til de nye overenskomster. 24,5 procent har stemt nej. Stemmeprocenten lå samlet set på 55,5 procent.

FOTO: Ali Nabulsi
1 af 1

55,5 procent af fagforbundet FOA's godt 145.000 stemmeberettigede medlemmer har stemt om den nye treårige overenskomstaftale. Et flertal på 75,5 procent stemte ja, mens 24,5 procent stemte nej.

Medlemmernes ja er en anerkendelse af, at det på trods af et svært udgangspunkt og en stram lønramme er lykkedes at forhandle resultater hjem.
Mona Striib, forbundsformand FOA

– Medlemmerne har talt. Jeg er glad og stolt over deres opbakning til de resultater, vi har forhandlet hjem, siger forbundsformand Mona Striib, som er tilfreds med resultatet:

– Medlemmernes ja er en anerkendelse af, at det på trods af et svært udgangspunkt og en stram lønramme er lykkedes at forhandle resultater hjem, der på en række områder forbedrer og udbygger medlemmers muligheder og faglighed på de offentlige arbejdspladser, vurderer Mona Striib. 

De generelle lønstigninger er 5,02 procent over de næste tre år på det kommunale og regionale område. Oveni kommer nu udmøntningen af de forskellige puljer.

Lønstigningerne er forskellige fra faggruppe til faggruppe, men vil for eksempel betyde, at en kommunalt ansat social- og sundhedsassistent med fem års erfaring kan forvente at få 2.127 kroner mere om måneden i løn og pension, når den fulde virkning er indtrådt – svarende til godt 25.600 kroner årligt om tre år før skat.

En kommunalt ansat dagplejer med fire års erfaring kan eksempelvis forvente 1.898 kroner mere om måneden i løn og pension, når den fulde virkning er indtrådt – svarende til knap 23.000 kroner årligt om tre år før skat.

Udgangspunktet for forhandlingerne var det rammesættende forlig på statens område, som er blevet kritiseret for at være for smalt, blandt andet som et resultat af den økonomiske usikkerhed som coronakrisen har medført.

– Vi har holdt fast i, at sammenholdet mellem FOA's fire sektorer også skulle bruges til solidarisk at løfte de faggrupper, der let bliver overset. Jeg er stolt af at være formand for et FOA, der skaber resultater for medlemmerne på trods af et meget svært økonomisk udgangspunkt, siger Mona Striib.

Hun understreger, at det er vigtigt at følge de mange overenskomstprojekter tæt. Samtidig peger forbundsformanden på, at der i den kommende overenskomstperiode skal tages fat på løndannelsen i det offentlige. Dette blandt andet ved at få forhandlinger om lønstigninger opgjort i kroner og øre fremfor i procenter.

– Der er rigtig mange medlemmer, der er både vrede og frustrerede over, at vi ikke på tværs af de faglige organisationer kan blive enige om, at forhandling af generelle lønstigninger i procenter skal laves om. Det er stadig en vigtig kamp, siger Mona Striib.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


19. apr. 2021 - 12:51   19. apr. 2021 - 14:06

Overenskomst

as@arbejderen.dk
OK21 for kommunalt ansatte

Den 15. februar nåede Kommunernes Landsforening og Forhandlingsfællesskabet til enighed om en overenskomstaftale for omkring 500.000 kommunalt ansatte. Aftalen gælder fra 1. april 2021 til 31. marts 2024. Den indeholder følgende hovedpunkter:

  • Den samlede økonomiske ramme er på 6,75 procent over de næste tre år ligesom aftalen på statens område.
  • Der er generelle lønstigninger på 5,02 procent over de næste tre år.
  • Reguleringsordningen, der sikrer en parallel lønudvikling på det private og offentlige område, videreføres. Det forventes, at inklusiv reguleringsordningen bliver den samlede lønstigning på omkring 5,29 procent i perioden. 
  • Der er en lavtlønspulje på 84 millioner kroner. Det betyder mellem 600 og 745 kroner ekstra om året til ansatte på de laveste løntrin.
  • Der er en ligelønspulje på 56 millioner kroner. BUPL og FOA får hver 15 millioner kroner fra puljen. Resten deles af en række andre organisationer blandt andet HK, Sundhedskartellet og Socialpædagogerne.
  • En pulje på 140 millioner kroner skal gøre det lettere at rekruttere social- og sundhedsarbejdere til ældreplejen.
  • Der er afsat 0,5 procent af lønsummen til de enkelte organisationers forhandlinger med Kommunernes Landsforening. Her forhandles mere specifikke krav for de enkelte faggrupper.
  • Begge forældre får ret til 26 ugers sorgorlov med sædvanlig løn, hvis de får et dødfødt barn eller mister et barn, inden det er fyldt 18 år. Folketinget vedtog i december 2020 en lov, der sikrer 26 ugers sorgorlov med dagpenge. Loven blev til på baggrund af et borgerforslag.
  • Der igangsættes en kampagne, der skal indsamle gode ideer og løsninger til at fremme bæredygtighed og grøn omstilling på det kommunale område.
  • Der skal udvikles en ny uddannelse i psykisk arbejdsmiljø for ledere.

Se hele aftalen her.