23 May 2024  

KBH: Let skyet, 10 °C

Mauri Johansson er død

Mindeord

Mauri Johansson er død

Mauri var født i 1942 i Finland, men flyttede til Aarhus i 1961 for at læse til læge. Med hans klare klasseholdning var hans interesse som læge rettet mod arbejds- og socialmedicin.

Mauri Johansson 1942-2020.
FOTO: Privat
1 af 1

Her i maj har vi måttet tage afsked med en god kammerat og entusiastisk kommunist, læge Mauri Johansson.

Mauri døde pludseligt. Han var svækket fysisk efter nogle års sygdom og havde måttet flytte fra villaen i Bording, hvor han og Wive boede. Først boede han på plejehjem i Bording, men den sidste tid i Herlev, hvor datteren Laila bor.

Mauri var en belæst og vidende marxist med en aldrig svigtende holdning for arbejderklassen.

Mauri var født i 1942 og opvokset i Helsingfors i Finland i en middelklassefamilie. Han blev student i Finland, men flyttede i 1961 til Aarhus for at læse til læge. Han afsluttede sin eksamen i 1969 og aflagde lægeløftet på sin fødselsdag 4. februar 1970.

Arbejds- og socialmedicin

Med hans klare klasseholdning var hans interesse som læge rettet mod arbejds- og socialmedicin. Han var med i kampene, der gav disse fag en ordentlig placering i lægestudiet, og sammen med den lokale fagbevægelse i kampene, der førte til etablering af en aarhusiansk arbejdsmedicinsk klinik, den anden i landet. Ligesom han også var med i opbygningen af Samarbejdet Arbejdere Akademikere, som udsendte flere meget omtalte rapporter.

Især i de yngre dage var Mauri aktiv i lægernes fagforening, og var en af organisatorerne bag den store lægestrejke i 1981, som betød et opgør med de lange døgnvagter, og som resulterede i en øgning af normeringen på 25 procent. 

Efter at have arbejdet, først på hospital, siden som studievejleder på Aarhus Universitet, uddannede han sig videre til speciallæge i arbejdsmedicin og arbejdede blandt andet på klinikkerne i Aarhus og senere i Skive. Som det her viste sig i en tilfredshedsundersøgelse, var Mauri den, som patienterne satte mest pris på som læge.

Mauri uddannede sig også til speciallæge i socialmedicin. Han arbejdede i den egenskab både i Aarhus og siden som kommunelæge i Bording, et job han beholdt til sin pensionering.

Som pensionist arbejdede han utrætteligt for at få undersøgt helbredsskader fra de dybe og ikke-hørbare lydsvingninger, som især de store, moderne vindmøller udsender. Han havde et stort internationalt netværk, som samlede viden om emnet. Herhjemme er det et emne, der er blevet lagt på is gennem vindmøllekapitalens betydelige indflydelse.

Organiseret kommunist

Mauri blev medlem af Danmarks Kommunistiske Parti i 1974 og var blandt andet formand for Frederiksbjerg afdeling. Han var en belæst og vidende marxist med en aldrig svigtende holdning for arbejderklassen. Det gjaldt også under og efter DKP's svækkelse og splittelse omkring 1990.

Efter en periode som partiløs meldte han sig ind i Kommunistisk Parti. Det førte blandt andet til, at han blev tilknyttet dagbladet Arbejderen som anmelder, hvor han gerne kastede sig over de store samfundsdebatterende værker.

I en årrække i 00'erne var Mauri også med i redaktionen af det marxistiske tidsskrift Ret & Vrang. Her tilførte han sin indsigt i sundheds- og arbejdsmedicinske spørgsmål og var altid klar til engagerede diskussioner om, hvad der foregår i den videnskabelige verden.  

Ønsket om at blive klogere slap aldrig Mauri. I den sidste, vanskelige tid på plejehjem lå han i sin seng omgivet af bøger, som han vedholdende læste i og anbefalede til de besøgende.

Mauri blev gift med Wive i 1962. Hun var det faste holdpunkt i Mauris meget omfarende liv med mange bolde i luften. Ud over Wive efterlader han sig tre døtre og en søn.

Æret være hans minde.

Der afholdes en mindestund for Mauri på lørdag den 30. maj klokken 14 i hjemmet i Bording (Sportsvej 17, 7441 Bording). 

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


26. maj. 2020 - 12:15   26. maj. 2020 - 12:28

Mindeord

af Anders Bjerre Mikkelsen og Birthe Sørensen, Aarhus