16 Apr 2024  

KBH: Let skyet, 10 °C

Thorkild Olesen 50 år

Navne

Thorkild Olesen 50 år

50 år 30. juli: Thorkild Olesen har viet sit liv til handicapbevægelsen.

FOTO: Aage Christensen
1 af 1

Thorkild Olesen er et levende bevis på, at mennesker med handicap både kan og vil bidrage til samfundet. Han er opvokset i Ringkøbing og født med grøn stær. I første del af sit liv var han stærkt svagsynet, inden han som 21-årig blev helt blind. Lige siden har han viet sit liv til kampen for bedre vilkår og rettigheder for mennesker med handicap – både i Danmark og udenfor landets grænser.

Thorkild Olesen har i over ti år været en markant stemme i den offentlige debat på socialområdet, hvor livet med handicap bliver formidlet med dyb respekt for de mennes-ker, det handler om.

På trods af sit synshandicap har Thorkild Olesen været inkluderet i en almindelige folkeskole, gymnasiet og han færdiggjorde sin universitetsuddannelse ved hjælp af lydbånd og bøger med punktskrift. Efterfølgende kunne han kalde sig for cand.mag. i historie og religionsvidenskab fra Aarhus Universitet.

Thorkild Olesen har i over ti år været en markant stemme i den offentlige debat på socialområdet, hvor livet med handicap bliver formidlet med dyb respekt for de mennesker, det handler om.

Siden 2009 har han været Landsformand for Dansk Blindesamfund og siden 2014 ligeledes formand for Danske Handicaporganisationer.

Med sit dybe engagement og store indsigt har han formået at sætte vilkårene for mennesker med handicap højt på den politiske dagsorden, når han som repræsentant for 340.000 danskere med handicap deltager i den offentlige debat, hvor han kvalificerer og udfordrer tankegange om mennesker med handicap og de problemstillinger, de møder igennem livet.

Thorkild Olesen har stor viden og interesse for alt fra aktuelle samfundsforhold til historie. Det har tv-seerne de seneste fire år haft glæden af, når han som fast gæst i tv-programmet News & Co. kommenterer og perspektiverer dagens historier. Hans medvirken i tv-debatter og -programmer er med til at aftabuisere mennesker med handicap, og han fremstår som en rollemodel for andre.

Thorkild Olesen lægger stor vægt på relationen til handicaporganisationernes medlemmer. Han står altid til rådighed for medlemmer, der har brug for at rejse en problemstilling eller kommentere på en udmelding. Derfor rejser han også gerne landet rundt til medlemsmøder og samler viden og erfaringer, som danner grundlag for de drøftelser, han til daglig har med samarbejdspartnere og politikere.

Thorkild Olesen engagerer sig også udenfor landets grænser, hvor han er medlem af bestyrelsen for European Disability Forum, der søger politisk indflydelse i EU-systemet. Det arbejde har blandt andet resulteret i et nyt webdirektiv, der forpligter offentlige hjemmesider på at være tilgængelige for mennesker med handicap, eksempelvis svagsynede.

Ud over sine hverv i handicapbevægelsen er Thorkild Olesen udpeget til og har bestridt en lang række poster i råd og nævn. Han er blandt andet udpeget til næstformand i Det Centrale Handicapråd af daværende socialminister Mai Mercado, og som beskikket til Beskæftigelsesrådet af daværende beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen.

I juni 2020 blev Thorkild Olesen af H. M. Dronningen tildelt Ridderkorset for sin store indsats med at skabe bedre vilkår for mennesker med handicap. Det er en anerkendelse af vigtigheden af handicappolitik og af, at der er nogen, der står op for vores allersvageste medborgere.

CV i udvalg

Født den 30. juli 1970 i Ringkøbing.

Den ældste af en børneflok på i alt fem drenge og den eneste med synshandicap. Født med grøn stær, og var stærkt svagsynet gennem opvæksten. Blev helt blind som 21-årig. Har trods stærk svagsynethed været inkluderet i den lokale folkeskole, på Ringkøbing Amtsgymnasium og på Aarhus Universitet. 

Er far til Magnus på 11 år og Astrid på 13 år.

Beskæftigelse:

2014-nu: Formand for Danske Handicaporganisationer.

2009-nu: Landsformand for Dansk Blindesamfund.

2011-2014: Næstformand for Danske Handicaporganisationer.

2007-2009: Næstformand i Dansk Blindesamfund.

2005-2007: Afdelingsleder i Dansk Blindesamfund.

1993-1998: Formand for Dansk Blindesamfunds Ungdom.

Tillidshverv:

2010-nu: Udpeget til Det Centrale Handicapråd af socialministeren.

2017: Udpeget til Beskæftigelsesrådet af beskæftigelsesministeren.

2017: Deltager i den danske delegation ved FN’s 72. Generalforsamling, New York.

2015: Deltager i den danske delegation ved FN’s 70. Generalforsamling, New York.

2013: Deltager i den danske delegation ved FN’s 68. Generalforsamling, New York.

2000: Fact finding mission blandt blinde og stærkt svagsynede i Bosnien-Hercegovina.

Uddannelse:

2005: Cand.mag. i historie og religionsvidenskab fra Aarhus Universitet.

1989: Matematisk-samfundsfaglig student fra Ringkøbing Amtsgymnasium.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


30. jul. 2020 - 05:30   30. jul. 2020 - 05:30

Tillykke

af Danske Handicaporganisationer og Dansk Blindesamfund