14 Apr 2024  

KBH: Let skyet, 10 °C

Humanisme med et socialt menneskesyn

Humanisme med et socialt menneskesyn

Torsdag, 09. marts, 2006, 00:00:00

Den tidligere modstandskvinde, Kate Fleron, døde tirsdag 96 år gammel

af Holger Terp, redaktør af Det danske Fredsakademi
Kate Fleron blev født 16. juni 1909 i København i en konservativ familie.
Efter endt journalistuddannelse blev hun i 1930 ansat ved den konservative avis Nationaltidende, hvor hun var frem til 1942.
Kate Fleron var under besættelsen en af initiativtagerne til etableringen af det illegale tidsskrift Frit Danmark, Frihedsrådets talerør. Frit Danmark blev i begyndelsen 1942-1943 finansieret af Ellen Hørup, berettede Kate Fleron til mig, da jeg i sin tid skrev hovedopgave om den kulturradikale journalist Ellen Hørup. Udover at sidde i redaktionen for Frit Danmark var Kate Fleron også på andre måder aktiv i modstandsbevægelsen.
I september 1944 blev hun arresteret af Gestapo og overført til fangelejren Frøslev i Sønderjylland, hvorfra det lykkedes hende at flygte.
I 1942 skrev hun debatbogen 'Afsporet Ungdom: en Appel til danske Forældre' som vakte voldsom opsigt med sin beskrivelse af ungdommens problemer og i 1945 udgav hun 'Kvinder i modstandskampen'.
Kate Fleron stod både under og efter krigen tæt på DKP, uden dog at være medlem af partiet.
Efter krigen boede Kate Fleron og Ellen Hørup tæt ved siden af hinanden på Frederiksberg. Kate beundrede den ældre Ellen, fortalte hun mig.
Frit Danmark fortsatte som tidsskrift frem til 1982, og helt frem til lukningen af bladet skrev Kate Fleron artikler til det.
Sammenligner man Frit Danmark og Ellen Hørups tidsskrift Forældrebladet, der ophørte i 1952, er der mange lighedspunkter: Forargelsen over retsopgøret efter besættelsen, modstanden mod den danske NATO-politik under Den Kolde Krig, den brede orientering om international politik, hvad sker der ude i verden og hvorfor, den manglende kommunistforskrækkelse og støtten til de undertrykte i kolonierne, støtten til fredsgrupper og støtten til kvindeorganisationer.
De forskellige årgange af Frit Danmark er et bidrag til en kulturradikal Danmarkshistorie med en humanisme med et socialt menneskesyn, som Kate Fleron skrev i en anmeldelse af en af Hanne Reintofts mange analyser af den danske socialforsorg eller mangel på samme.
Kate Fleron var også aktiv i kampen mod Vietnamkrigen og modtog i 1972 PH-prisen for sit arbejde med at afdække krigsforbrydelser i krigens kølvand.
Kate Fleron døde i tirsdags den 7. marts 96 år gammel. De seneste år var hun, naturligt nok, mærket af sin høje alder.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


09. mar. 2006 - 00:00   30. aug. 2012 - 12:17

Idekamp