12 Jun 2024  

KBH: Let skyet, 10 °C

Om situationen i Brasilien

Åbent brev

Om situationen i Brasilien

Opråb fra 15 danske organisationer til regeringen om uhyrligheder i Brasilien.

FOTO: Marcelo CASTRO/CC3.0
1 af 1

København 15. april 2021

Kære statsminister Mette Frederiksen og udenrigsminister Jeppe Kofod

Vi skriver for at gøre jer opmærksom på, at den aktuelle politiske udvikling i Brasilien er dybt bekymrende. I ly af coronakrisen arbejder Brasiliens regering for at få vedtaget en række lovforslag, der vil føre til yderligere overgreb mod landets oprindelige befolkning og accelerere skovrydning.

En dansk afvisning af EU-Mercosur-handelsaftalen er også vigtig for at sikre, at Danmark ikke sender et forkert signal til Brasiliens regering.

Dette kommer ovenpå flere års negligering af oprindelige folk, samt at vi i 2019 så det største antal drab på oprindelige folks ledere i 10 år og i 2020 så de værste skovbrande i Amazonas i 12 år.

Lovforslagene, som nu er på vej i henholdsvis Brasiliens kongres og senat, er af det brasilianske civilsamfund blevet døbt Destruction Package, fordi de udgør en alvorlig trussel mod Brasiliens oprindelige befolkning, skove og miljø samt det globale klima. Det handler om lovforslag, der vil tillade minedrift på oprindelige folks landområder, legalisere jordtyveri samt svække miljøbeskyttelse og inddragelse af lokalbefolkningen.

Helt specifikt handler vores bekymring om følgende lovforslag: Minedrift på oprindelige folks landområder (Lov nr. 191/2020 i kongressen), Legalisering af ejendom erhvervet ved jordtyveri (Lov nr. 2633/2020 i kongressen, og Lov nr. 510/2021 i senatet), og Miljøtilladelser (Lov Nr. 3729/2004 samt tillæg i kongressen, og Lov nr. 168/2018 i senatet).

Der er flere problematiske lovforslag på vej, men de nævnte har størst risiko for at blive vedtaget inden for en kort tidshorisont. Dette er ikke mindst bekymrende i en situation, hvor den aktuelle og meget alvorlige coronakrise i Brasilien begrænser mulighederne for demokratisk deltagelse og debat samt sætter almindelige demokratiske processer og gennemsigtighed i forbindelse med diskussion af og afstemning om lovforslag ud af funktion. De nævnte lovforslag risikerer dermed at blive hastet igennem i ly af sundhedskrisen.

Den brasilianske regerings handlinger er i klar modstrid med overholdelsen af menneskerettighederne, beskyttelsen af den oprindelige befolkning og de internationale aftaler om miljø- og klimabeskyttelse. 255 civilsamfundsorganisationer appellerede derfor den 15. marts til præsidenten for Brasiliens kongres, Arthur Lira, og præsidenten for Brasiliens senat, Rodrigo Pacheco, om at stoppe de nævnte lovforslag.

Vi står som verdenssamfund overfor en række alvorlige globale og gensidigt forstærkende kriser, der viser et presserende behov for internationalt samarbejde. Global opvarmning, skovrydning, massiv udryddelse af arter og spredning af zoonoser berører hele Jordens befolkning. Hvis ikke rydningen af Amazonas-regnskoven stopper helt inden for ganske få år, så forsvinder mulighederne for indfrielse af Parisaftalens 1,5 grad-målsætning.

Vi opfordrer jer derfor til på vegne af den danske regering at sige klart fra over for Brasiliens præsident Jair Bolsonaro samt at lægge pres på Brasiliens regering for at leve op til internationale mål og aftaler om klima, biodiversitet og menneskerettigheder.

I forbindelse med denne opfordring gør vi jer samtidig opmærksom på, at det absolut stærkeste redskab, den danske regering har til at sende et klart signal og påvirke Brasiliens regering, er at afvise ratificering af EU-Mercosur-handelsaftalen, hvilket vi derfor endnu en gang vil opfordre den danske regering til at gøre.

En dansk afvisning af EU-Mercosur-handelsaftalen er også vigtig for at sikre, at Danmark ikke sender et forkert signal til Brasiliens regering i denne alvorlige situation. Et signal der i Brasilien kan tydes som, at Danmark er villig til at se igennem fingre med landets manglende overholdelse af internationale aftaler.

Hvis Danmark skal beholde sin internationale anerkendelse som grønt foregangsland, bør Danmark også påtage sig et særligt stort ansvar for at sikre, at der er sammenhæng mellem hensigterne i EU’s grønne pagt (Green Deal) og den udenrigs-, udviklings- og handelspolitik, som Danmark og EU faktisk fører. Danmarks regering bør derfor proaktivt arbejde for at stoppe ødelæggelsen af vigtige økosystemer med høj biodiversitet ved for eksempel at omdefinere handelsaftaler og investeringsregler, så de fremmer de globale klima-, biodiversitets- og bæredygtighedsmål samt beskyttelse af menneskerettigheder.

Vi opfordrer jer derfor til at sige klart fra over for Brasiliens regering samt til at afvise EU-Mercosur-aftalen i dens nuværende form og i stedet arbejde for en genforhandling af aftalen i EU.

Med venlig hilsen

Mads Flarup Christensen, generalsekretær, Greenpeace Norden.

Caspar Olausson, sekretariatschef, Verdens Skove.

Frederik Sandby, formand, Klimabevægelsen.

Marie Rørby, talsperson, Den Grønne Studenterbevægelse.

Lars Midtiby, direktør, Danmarks Naturfredningsforening.

Kathrin Wessendorf, executive director, IWGIA.

Palle Bendsen, medlem af bestyrelsen, NOAH.

Birgitte Ringgaard Diget, forperson, Global Aktion.

Ole Færgeman, medlem af bestyrelsen, Frie Bønder – Levende Land.

Britta Riis, direktør, Dyrenes Beskyttelse.

Bo Øksnebjerg, generalsekretær, WWF Verdensnaturfonden Denmark.

Rune-Christoffer Dragsdahl, generalsekretær, Dansk Vegetarisk Forening.

Tine Christensen, generalsekretær, Amnesty International Danmark.

Gitte Buchhave, direktør, World Animal Protection Danmark.

Tim Whyte, generalsekretær, Mellemfolkeligt Samvirke.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


20. apr. 2021 - 10:29   20. apr. 2021 - 11:20

Åbent brev

fra 15 danske organisationer (se nederst i brevet)
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).