27 Feb 2024  

KBH: Let skyet, 10 °C

Hold øjne og ører åbne - der er ugler i mosen

Hold øjne og ører åbne - der er ugler i mosen

Fredag, 25. januar, 2008, 00:00:00

Det er nødvendigt at udvide kredsen af dem, som siger nej! De som ikke vil bøje sig for den nye terrorlovgivning, men er villige til at kæmpe for menneskerettigheder og ligeværd

af Anton Nielsen
Uffe Ellemann Jensen forlanger Blekingegade-sagen genoptaget. Det får han sikkert. Såvel Justits- som Statsministeriet stiller sig positive. PET-kommissionen erklærer sig straks parat til at undersøge sagen.
Tøjfirmaet Fighters and Lovers blev frikendt for alle anklager om støtte til terrororganisationer ved byretten. Få dage efter ankede anklagemyndigheden til landsretten. Hvad har de gang i? Hvad er det de vil?
Tidligere udenrigsminister Ellemann-Jensen har læst Peter Øvig Knudsens bog om Blekingegade-banden. På den baggrund opfordrede han i radioavisen søndag den 6. januar til en grundig undersøgelse af myndighedernes håndtering af sagen.
Det var tydeligt, at der var noget, som var gået den forhenværende udenrigsministers næse forbi:
'Jeg kan læse af bogen, at Udenrigsministeriet ikke har videresendt anmodninger fra politiet i Lyngby til de franske politimyndigheder, angiveligt fordi man i Justitsministeriet (hos hans gamle ven Ninn Hansen) ikke mente, at det skulle gøres.'
Dagen efter - mandag den 7.januar - kunne man i dagens aviser læse, at 'Statsministeriet åbner for undersøgelse af Blekingegade.'
Venstres nuværende udenrigspolitiske ordfører, Søren Pind havde henvendt sig til Statsministeriet.
På sin blog skrev han efterpå: 'Her til formiddag - lige efter kirketid - havde jeg en samtale med Statsministeriet. Uafklarede aspekter af Blekingegade-sagen bliver afklaret. Dejligt.'
Den nye melding fulgtes op og blev støttet af justitsminister Lene Espersen - Ninn Hansens konservative efterfølger. Hun lod offentligheden vide, at:
'PET-kommissionen orienterede i sidste uge Justitsministeriet om, at den selv er gået i gang med at undersøge Justitsministeriets rolle omkring to palæstinensere og seks millioner kroner i Frankrig. Kommissionen orienterede samtidig om, at den også undersøger PET`s samarbejde med Lyngby Politi i forbindelse med bankrøveriet i Lyngby i 1983.'

PET-kommissionen
PET-kommissionen blev nedsat af Folketinget den 2. juni 1999 efter et årelangt politisk pres fra mange sider og en række afslørende tv-udsendelser, som satte PET`s virksomhed i et særdeles dårligt lys. Det handlede først og fremmest om PET`s undergravende virksomhed, spionage og aflytning af venstrefløjen, fredsbevægelsen, fagbevægelsen og mange andre folkelige organisationer under den kolde krig.
Ikke mindst tiden efter regeringserklæringen fra 1968, hvori det blandt andet hed, at 'registrering af danske statsborgere ikke længere må finde sted alene på baggrund af lovlig politisk virksomhed', skulle undersøges.
Kommissionen havde mandat til at 'undersøge politiets efterretningsvirksomhed i perioden fra 1945 til 1989 i forhold til politiske partier, faglige konflikter og politisk- ideologiske prægede grupperinger og bevægelser i Danmark'. Vigtigst var som sagt PET`s ulovlige virksomhed over for venstrefløjen i strid med regeringsudtalelsen fra 1968.
Den 2. juni i år er det ni år siden kommissionen blev nedsat. Vi - og mange med os - venter fortsat spændt på kommissionens afsluttende rapport.
Det forlød på et tidspunkt, at kommissionen ville præsentere resultatet af de mange års granskning i slutningen af dette år, men det kan næppe nås, når man nu på eget initiativ - men uden at have dækning i undersøgelseskommissionens kommissorium - påtager sig yderligere en undersøgelse.
'I det omfang, man går uden for kommissoriet, og det gør man her, falder ansvaret væk, og det betyder blandt andet, at vidner ikke har pligt til at sige sandheden, og det er selvfølgelig helt uacceptabelt', siger tidligere justitsminister Ole Espersen i en kommentar.

Hvorfor ekstra undersøgelse
Det er tydeligt, at Ellemanns og andres hede ønske om en genoptagelse af Blekingegade-bandens sag, ikke er udsprunget af et brændende ønske om, at retfærdigheden skal ske fyldest, de sidste brikker falde på plads, og ansvaret placeres, hvor det hører hjemme.
Havde det været tilfældet, hvorfor var V og K så tidligere imod en efterforskning af sagen? De stemte i sin tid begge imod en kommissionsundersøgelse. Uffe Ellemann-Jensen var personlig direkte imod en undersøgelse.
Hvorfor vil han så nu - 25 år efter - gerne have en ny undersøgelse? Hvorfor? Såret forfængelighed? Eller et ønske om igen at være i pressens søgelys? Manden i midten, som alle lytter til - og retter sig efter. Ja sandsynligvis. Men ikke alene derfor!
For ham drejer det sig mindre om Blekingegade-bandens forbrydelser, men nok så meget om en ny mulighed for højrefløjen til at kriminaliserer venstrefløjen.
Ikke mindst er det vigtigt for dem, at solidariteten og støtten til udenlandske frihedsbevægelser - i det aktuelle tilfælde PFLP og FARC - bliver stoppet.
Har den fascistiske regering i Colombia måske ikke i flere omgange henvendt sig til den danske regering med krav om strenge straffe for dem, der støtter frihedskæmperne i FARC? Jo - det har de. Det samme har den israelske besættelsesmagt gjort i forhold til PFLP.

Kriminalisering af venstrefløjen
Benito Scocozza - tidligere formand for Kommunistisk Arbejderparti (KAP) fra 1976 til 1984 - gjorde den 9. januar opmærksom på en vigtig detalje. Formanden for Cavling-komiteen, Carsten Ingemann, sagde - i anledning af tildelingen af Cavling-prisen til Peter Øvig Knudsen for hans bøger om Blekingegade-banden - blandt andet, at Øvig 'i det hele taget giver indsigt i 60`ernes, 70`ernes og 80`ernes kriminelle aktiviteter på venstrefløjen.'
Som min ungdomskammerat Benito Scocozza i DKU gjorde opmærksom på, var det et klart forsøg på at slå venstrefløjen i hartkorn med bandens forbryderiske handlinger, på trods af at banden politisk og ideologisk var totalt isolerede fra alle andre på den daværende venstrefløj.
De var snarere at sammenligne med Konservativ Ungdom - KU - i deres første fascistiske periode i 30`erne og 40`erne.
Men det slutter ikke her. Man benytter også lejligheden til at blande de verserende retssager ind i billedet. Helt 'automatisk' omtales en befrielsesbevægelse som Folkefronten til Palæstinas Befrielse, PFLP, som en terrororganisation. Det, som man måtte opgive at føre bevis for i Københavns Byret, bliver nu udlagt som en kendsgerning i dansk tv.

Terrorlovene
Fighters and Lovers vandt sagen mod anklagemyndigheden i Københavns Byret. Med dommerstemmerne 2-1 faldt dommen ud til Fighters and Lovers` fordel. Der var intet bevis for, at de med trykningen af deres T-shirts havde foretaget en terroristisk handling. Det overraskede ikke andre end PET og anklagemyndigheden.
Men dermed sluttede sagen selvfølgelig ikke - sagen blev anket. Hvornår den kommer for i Landsretten vides ikke.
Men både den og de andre sager, som er på trapperne - mod Foreningen Oprør, Horserød-Stutthof Foreningen og Den Faglige Klub i TIB/København - vil alle blive bragt for retten. Alt andet er utænkeligt i dagens Forbudsdanmark.
Respekten for de nye terrorlove skal opretholdes, ellers hører alting op. 'Lov og orden' vil bryde sammen. Derfor vil man være nødt til at føre alle sager om brud på terrorlovene til den bitre ende - til sidste instans!
Skal det forhindres, er det nødvendigt at udvide kredsen af dem, som siger nej! De som ikke vil bøje sig for den nye terrorlovgivning, men er villige til at kæmpe for menneskerettigheder og ligeværd.

Kafkaske tilstande
Det sidste er blevet yderst aktuelt på det sidste, hvor den almindelige retspleje og almindelige moralbegreber er sat ud af kraft. To irakere som har haft fast opholdstilladelse i henholdsvis fem og syv år er begge blevet udvist - administrativt. 'Når opholdstilladelser kan udstedes administrativt, kan de også opsiges administrativ', postulerer Dansk Folkeparti.
'Det er helt kafkask, sådan som udlændingelovens paragraf 45b og 25 er skruet sammen. Kun PET og Justitsministeriet kender den egentlige begrundelse i disse sager, som vi nu ser de første af. På intet tidspunkt vil en dommer få lejlighed til at bedømme baggrunden', siger Henrik Stagetorn, formand for landets forsvarsadvokater.
Og han fortsætter: 'Retssikkerheden er sat ud af kraft. De udviste udlændinges advokater kan ikke få PET`s begrundelse, og kan derfor ikke varetage deres klienters interesser. Hensynet til PET er sat over hensynet til den enkelte ved at hemmeligholde alle oplysninger', siger advokat Stagetorn.
'Sager om statens sikkerhed afgøres af regeringen og ikke af domstolene, så det vil vi ikke blande os i!' føjer formand for de danske dommere Jørgen Lougart til for forståelsens skyld.
Ærligt talt - det virker ikke betryggende? Hvor blev demokratiet af?

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


25. jan. 2008 - 00:00   30. aug. 2012 - 12:04

Idekamp