06 Jul 2022  

KBH: Ingen skyer af betydning, 15 °C

Erik Jensen - 3. september 1937 - 23. august 2008

Erik Jensen - 3. september 1937 - 23. august 2008

Torsdag, 28. august, 2008, 00:00:00

Erik efterlader et stort tomrum. Den antiracistiske og antifascistiske bevægelse har mistet et stort menneske og politisk talent, som favnede bredt og var et stort aktiv i kampen mod den ekstreme højrefløj

af Petter Sommerfelt / Anne Jessenpå vegne af Demos
Erik er død. Han døde af sin kræftsygdom den 23. august.
Født på Christianshavn, hvor faderen arbejdede som rigger på Holmen, blev Erik som så mange andre skibsværftsunger medlem af DKU og siden af DKP. Men det var ikke som partimedlem, at hans politiske virke skulle manifestere sig.
I 1964 blev han medstifter af og aktiv i Amager Vietnamkomité og var med til at stifte giro 1616, den betingelsesløse indsamling til det vietnamesiske folk.
Selv om myndighederne forbød giro 1616, valgte flertallet af komitéen med Erik at ignorere forbuddet og fortsætte indsamlingen uanfægtet.
De Storkøbenhavnske Vietnamkomitéer vedtog i 1968, at solidariteten med det vietnamesiske folk skulle ske på et antiimperialistisk grundlag. Det førte til et brud med DKP, og Erik blev sammen med flere andre partimedlemmer i komiteen ekskluderet. Bruddet førte til oprettelse af Vietnam 69, der dog aldrig fik den samme store opbakning som De Danske Vietnamkomitéer, DDV.

Dokumentation holdt
Erik oprettede DDV`s forskergruppe efter politiets nedslagtning af demonstranter foran USA`s ambassade 27. april 1968 og leverede dokumentation til retssagen, ført af Carl Madsen, der på baggrund af Eriks oplysninger vandt sagen for de anklagede demonstranter. Forskergruppen blev senere til Dokumentationsgruppen - der især blev kendt for afsløringen af firmaet Høyers leverancer af militært udstyr til USA`s krigsførelse i Vietnam.
I 1969 udgav Vietnam Solidaritet og Politisk Revy 'Kejsergade'-afsløringerne af Danmarks rolle i USA`s verdensomspændende overvågningssystem. Justitsministeriet svarede omgående med at beslaglægge begge blade. Hele Politisk Revys oplag blev beslaglagt på trykkeriet - men ikke et eneste eksemplar af Vietnam Solidaritets 'forbudte' nummer faldt i hænderne på politiet.
Året forinden i 1968 havde Erik sammen med en anden historiestuderende dannet Forlaget Demos, og DDV`s Dokumentationsgruppe blev en fast leverandør til Demos` udgivelser. 'Rustningsindustri og krigsforskning i Danmark', 'Under Dække' om samspillet mellem efterretningstjenesterne og højrefløjen og 'Efterretningstjeneste på udflugt' om PET`s forsøg på at hverve en dansk trotskist til at infiltrere sine egne - for blot at nævne nogle få.
Vietnameserne sejrede i april 75, DDV opløste sig selv, og Dokumentationsgruppen tog navneforandring til Demos Dokumentationsgruppe. Erik og mange andre aktivister var dog enige i, at de politiske erfaringer fra DDV og Forlaget Demos skulle videreføres. Derfor blev Foreningen Demos stiftet i 1979, og grundstammen i foreningen var ikke overraskende Dokumentationsgruppen, der som den første i landet aktivt var gået til kamp mod højredrejningen.
Den antiimperialistiske kamp forblev en af Eriks mærkesager. Han og Foreningen Demos gav deres aktive støtte til chilenerne efter kuppet i 1973. Palæstinensiske flygtninge fandt støtte og opbakning i deres kamp for et frit Palæstina, og da ANC i Sydafrika i 1980`erne havde brug for international støtte i kampen mod apartheid-styret, var solidariteten en selvfølge. Senest viste Demos sin praktiske solidaritet ved at opkøbe firmaet Fighters+Lovers` danske afdeling for en krone og derved markere, at vores støtte til de antiimperialistiske befrielsesbevægelser ikke kan sidestilles med terrorisme og dermed kriminaliseres.
I 1980`erne begyndte de første racistiske, fremmedfjendske og nazistiske grupperinger for alvor at gro frem, og i starten af 1990`erne var nazistiske grupper fra især Sverige og Tyskland særdeles aktive i Danmark. Da tyske nynazister i 1993 forsøgte at etablere sig i Sønderjylland, var Erik blandt de aktive i opbygningen af den lokalt forankrede antifascistiske modstand, som formåede at jage nazisterne på porten.
Det var også i denne periode, at Erik påbegyndte dannelsen af det internationale antifascistiske netværk, som findes den dag i dag.
Dokumentationsarbejdet blev det værktøj, som Erik systematisk brugte i kampen mod racister og fascister. Et værktøj, som viste sig at være særdeles virksomt. Gennem veldokumenterede afsløringer har Erik været med til at stække de nynazistiske kræfter.
Det er ikke uden grund, at Erik i løbet af de sidste 20 år formåede at opbygge en tillid i vide kredse af journalister, som har benyttet ham flittigt, når der skulle indhentes informationer om den ekstreme højrefløj. Erik var altid villig til at stille op i offentligheden og dele ud af sin store viden. Han var Demos` ansigt udadtil, og det på trods af, at han ofte blev truet af rabiate højrekræfter.
I 1988 blev første nummer af tidsskriftet Demos Nyhedsbrev udgivet. I starten som et internt medlemsbrev. Den specialviden, som Demos lå inde med, skulle ud til en større kreds, og en af hovedskribenterne i Nyhedsbrevet var Erik.
Eriks antifascistiske arbejde har uden tvivl dannet skole for nye generationer af antiracister og antifascister, som er blevet inspireret og motiveret af Eriks utrættelige søgen efter at afsløre den ekstreme højrefløjs aktiviteter.

Grundig og krævende
Netværkspleje spillede en stor rolle i Eriks politiske virke. Han kunne om nogen rumme og samle forskellige generationer, forskellige politiske grupperinger, forskellige personligheder, og han glemte aldrig fagbevægelsen som vigtig allieret og samarbejdspartner.
Erik var fordomsfri, åben, lydhør og nytænkende. Senest støttede han helhjertet de unges kamp for bevarelse af Ungdomshuset.
Erik var næsten irriterende grundig, når han arbejdede med dokumentation. Hvor ofte har vi ikke stået og trippet for at overholde deadlines, men der var altid en lille detalje mere, som var vigtig at få med.
Erik stillede store krav til sine omgivelser, men samme krav stillede han også til sig selv. Han skånede ikke sig selv.

Stafetten videre
Erik efterlader et stort tomrum. Den antiracistiske og antifascistiske bevægelse har mistet et stort menneske og politisk talent, som favnede bredt og var et stort aktiv i kampen mod den ekstreme højrefløj.
Erik er død, men stafetten i kampen for en verden uden undertrykkelse og diskrimination er givet videre.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


28. aug. 2008 - 00:00   30. aug. 2012 - 12:04

Idekamp