28 May 2024  

KBH: Let skyet, 10 °C

Hvad er MEGA?

En samlet udgivelse af Marx og Engels

Hvad er MEGA?

I 1960'erne begyndte forarbejderne til en ny Marx-Engels-Gesamtausgabe, det vil sige en samlet og altomfattende udgave på et højt videnskabeligt niveau. De første bind udkom i 1975.

1 af 1

Efter flere forsøg på at udgive Marx' og Engels' efterladte værker, manuskripter og breve, begyndte i 1960'erne forarbejderne til en ny Marx-Engels-Gesamtausgabe, det vil sige en samlet og altomfattende udgave på et højt videnskabeligt niveau. Den skulle udgives af de to institutter for marxisme-leninisme i Moskva og Øst-Berlin.

De første bind udkom i 1975, og planen var, at der indtil år 2000 skulle udkomme i alt 100 bind. Planerne blev dog ændret og udvidet blandt andet på grund af nyopdagede tekster.

Efter omvæltningerne i 1989/90 så det ud til, at også dette forsøg skulle forblive uafsluttet. Det lykkedes imidlertid at oprette en forening, Internationale Marx-Engels-Stiftung i Amsterdam, som fortsætter udgivelsen. Foreningen indsamlede penge og fik tilskud fra forskellige institutioner under EU, fra USA og især Tyskland - og fra danske fagforeninger.

Endvidere lykkedes det at oprette enkelte nye arbejdsgrupper, som dog langtfra kunne erstatte de mange medarbejdere, som blev afskediget efter 1990. Vigtigt var dog at lykkedes at internationalisere arbejdet: forskere fra for eksempel Japan, USA, Frankrig, Danmark, Nederlandene og Italien deltager fremover i udarbejdelsen af de enkelte bind sammen med 'veteranerne' fra Rusland og Øst-Tyskland.

Udgaven er nu planlagt til at bestå af fire sektioner med i alt 114 dobbeltbind.

Første sektion skal indeholde alle tidligere trykte værker, anden sektion Kapitalen med alle forberedende manuskripter, tredje sektion består af hele den overleverede korrespondance mellem Marx og Engels og med andre personer og endelig vil den fjerde sektion indeholde alle andre manuskripter, notater, afskrifter, boglister og et bind med en bestandsoversigt over Marx' og Engels' biblioteker for så vidt som de har kunnet genfindes. Det er ikke uden interesse, fordi især Marx har gjort notater i bøgerne.

Det er et langsommeligt arbejde, især fordi der er tale om mange hidtil utrykte udkast og manuskripter - og især Marx' håndskrift er svær at læse. Der er dog også gevinst på anden måde. Således er hidtil ukendte manuskripter og breve til og fra Marx og Engels blevet fundet.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


05. jul. 2015 - 12:00   01. sep. 2020 - 14:49

MEGA

Gerd Callesen
Historiker
MEGA
  • Marx-Engels-Gesamtausgabe, MEGA, er en udgivelse af Marx' og Engels' samlede efterladte skrifter og manuskripter på originalsprogene.

  • MEGA er sammensat af fire afdelinger:

  • I. afdeling: alle trykte tekster, artikler, afhandlinger, anmeldelser og udkast til disse tekster.

  • II. afdeling: Kapitalen med dens forarbejder startende med de økonomiske manuskripter fra 1857/1858.

  • III. afdeling: Brevvekslingen mellem Marx og Engels og mellem tredjepersoner og Marx og Engels.

  • IV. afdeling: alt det øvrige efterladte materiale, især afskrifter fra andres bøger, notater, boglister, notesbøger.

  • De første bind udkom i 1975, og planen var, at der indtil år 2000 skulle udkomme i alt 100 bind. Planerne blev dog ændret og udvidet blandt andet på grund af nyopdagede tekster. Udgaven er nu planlagt til at bestå af 114 bind og forventes at være afsluttet i 2036.

  • En elektronisk udgave er også under forberedelse. Flere bind er allerede tilgængelige på http://telota.bbaw.de/mega/.

  • Gerd Callesen er med i den videnskabelige kommission bag MEGA og har løbende skrevet om de nye udgivelser i Arbejderen.

  • Callesen er historiker og tidligere medarbejder på Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv. Han er født i 1940 og bor i dag i Wien, Østrig.