29 Nov 2023  

KBH: Let skyet, 10 °C

Indsatte med ADHD er overset

Blogs

Annette Dam
Socialrådgiver og bestyrelsesmedlem i Landsforeningen KRIM
Landsforeningen KRIM ser det som sin opgave – via sin gratis retshjælp og deltagelse i den offentlige debat – at bidrage til, at politi, fængselsmyndigheder og domstole overholder samfundets spilleregler. En stor del af de sager, der behandles i retshjælpen, er klager over fængselsforhold. KRIM arbejder med at påvirke den offentlige debat i retning af en mere humanistisk straffepolitik.
Blogindlæg af Annette Dam
ons. 15. apr - 2020

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Onsdag, 15. april, 2020, 07:00:35

Indsatte med ADHD er overset

ADHD-behandling koster omkring 100.000 kroner per person, mens samfundet sparer cirka to millioner kroner per person, som ikke vender tilbage til fængslet.

Der er ikke mange stemmer i at tale om resocialisering af kriminelle, tværtimod. Det er meget populistisk at tale om hårdere straffe.

Vi bliver nødt til at gøre op med begrebet rets-følelse og gå over til rets-fornuft, når vi straffer.

Symptom-behandling er ikke vejen frem. Vi bliver nødt til at lave en årsagsbehandling.

Behovet for en her og nu-konsekvens af en forbrydelse er let at forstå og skal eksistere, men der er sund fornuft i at forebygge, at det sker igen efter endt afsoning.

Jeg har skrevet min bachelor omkring indsatte med ADHD – en gruppe, som udgør cirka 40 procent af alle indsatte i Danmark. Dette er en gruppe af indsatte, der ikke bliver taget ordentligt hånd om, på trods af at ADHD ofte kan afhjælpes ved simpel medicinsk behandling.

I Danmark koster det cirka tre milliarder kroner årligt at have indsatte med ubehandlet ADHD. I Sverige startede man for en del år siden et forsøg med screening og behandling af indsatte med ADHD. Forsøget viste, at indsatte, som har deltaget i ADHD-behandling, har 30 procent lavere sandsynlighed for at vende tilbage til kriminalitet.

ADHD-behandling koster omkring 100.000 kroner per person, mens samfundet sparer cirka to millioner kroner per person, som ikke vender tilbage til fængslet. Økonomisk giver det således rigtig godt mening at behandle indsatte med en ADHD-diagnose. Hertil kommer den menneskelige gevinst.

Hvorfor kigger vi ikke på denne succes, som nu er blevet en fast del af alle svenske fængsler?

ADHD er en skade på amygdala i hjernen, der blandt andet gør, at man kan have en grænsesøgende adfærd. Dette redegør psykologen Leavens for, ved at berette om at rigtig mange rockere og bandemedlemmer går rundt med en ADHD-diagnose. Så kan man jo tænke, at hvis vi vil gøre en effektiv indsats for at stække deres rekrutteringsgrundlag i fængslerne, så kunne vi jo lave særafdelinger for ADHD-indsatte og deres behandling.

>> LÆS OGSÅ: KRIM kæmper indenfor og udenfor murene

Symptombehandling er ikke vejen frem. Vi bliver nødt til at lave en årsagsbehandling. Jeg er ikke naiv. Jeg ved, at det ikke gør, at alt kriminalitet forsvinder, men kan vi forhindre og forebygge, at nogle havner bag tremmer, eller kan vi gøre, at de, der havner bag tremmer, kommer tilbage i samfundet som lovlydige, så er vi nået et godt stykke på vej.

Der er beskæftigelsespligt i de danske fængsler, så hvorfor ikke lade de, der ønsker det, beskæftige sig med at forebygge et liv med en svingdørskarriere i kriminalforsorgen. Det er godt for den enkelte, det er godt for offeret, og det giver rigtig god mening rent økonomisk.