10 Dec 2023  

KBH: Let skyet, 10 °C

TV2-dokumentar var ren sensationsjagt

Blogs

Birgit Sørensen
Pensioneret cand. psych.
Født i 1953. Pensioneret cand. psych. Har arbejdet med faget i 30 år og specialiserede mig inden for området med børn i alderen 0-18 år med særlige behov Jeg arbejdede inden for døgninstitutionsområdet de første 10 år. De sidste 20 år arbejdede jeg i PPR i to kommuner i københavnsområdet.
Blogindlæg af Birgit Sørensen

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Tirsdag, 11. juni, 2019, 12:17:48

TV2-dokumentar var ren sensationsjagt

TV2 valgte med dokumentaren "Bag facaden" at skildre, hvor galt det kan stå til i daginstitutioner, når det er værst. De anvendte metoder til at nå målet var kritisable, og de viste problemer var måske ligefrem forældet stof.

TV2 bragte den 28. maj dokumentaren "Bag facaden", som viste optagelser med skjult kamera af sekvenser fra dagligdagen i to københavnske daginstitutioner.

Det blev ikke i dokumentaren forsøgt belyst, hvad årsagen kunne være til den uhensigtsmæssige adfærd. 

Blandt andet så man sekvenser, hvor personalet udsatte små børn for nedladende tale, manglende trøst og hårdhændet, fysisk behandling. Alle medvirkende optrådte med sløret ansigt.

Flere politikere, fagforeningsfolk, forældre og andre har efter udsendelsen været i medierne med kritik af de uacceptable hændelser, som man ser i de viste klip.

For eksempel skrev SF-formand Pia Olsen Dyhr på Twitter, at hun "fik ondt i maven", da hun så dokumentaren, og Elisa Rimpler, formand for BUPL, skrev samme sted, at hun blev "rystet og ked af det". 

Formand for fagforbundet FOA Mona Striib meddelte på sin forenings hjemmeside, at dokumentaren viste "en uaceptabel opførsel fra personalet, som ikke kan undskyldes".

Lovet tæsk

På Facebook er dokumentaren også blevet livligt kommenteret. Forældrene til nogle af de medvirkende børn er blevet kritiseret for, "ikke at have opdraget deres børn ordentligt", og de voksne, som på optagelserne handler kritisabelt, er blevet udskammet på forskellig vis og blandt andet lovet tæsk. 

TV2 havde udvalgt de to institutioner til deres udsendelse, fordi de figurerer som særlig problematiske i en tilsynsrapport fra Københavns Kommune. På TV2's hjemmeside fra den 27. maj blev det forklaret, at TV-kanalen valgte at bringe udsendelsen, fordi "den indeholder en væsentlig dokumentar for de problematiske forhold, som børnene bliver overladt til i de to undersøgte institutioner".

Det er altså ifølge TV2 væsentligt at dokumentere, hvor galt det kan stå til i daginstitutioner, i dette tilfælde i Københavns Kommune, hvor man på forhånd er bekendt med, at der er "problematiske forhold". TV2 nævnte ikke samtidig, at optagelserne var op til et halvt år gamle.

Et kommunalt redskab

Københavns Kommune fortæller på deres hjemmeside, at de bruger deres tilsynsrapporter som redskab til at få rettet op på forholdene, hvor der er mest brug for det. Og det har kommunen ifølge lederne i fagforeningen LFS faktisk fået gjort i de to institutioner (Kilde: LFS's hjemmeside).

TV2's dokumentar handler med andre ord, ifølge LFS, om nogle problemer, der er blevet løst.

TV2 fortæller videre, at de valgte at lave dokumentaren med skjult kamera, fordi de ikke kunne få tilladelse fra Københavns Kommune til at lave optagelser til udsendelsen.

Københavns Kommune har en anden udlægning. På kommunens hjemmeside kan man læse, at TV2 lavede optagelserne i perioden fra 18. september 2018 til 10. januar. 2019, men først søgte tilladelse til at lave optagelser i institutionerne i april 2019!

Undercover-pædagog

De skjulte optagelser i TV2's dokumentar blev taget af en tidligere, erfaren pædagog, som nu var startet som journalistelev på kanalen. Hun lod sig ansætte undercover som pædagog i de to institutioner og blev kun i stillingerne i få dage. Hun havde som ansat udvidet indberetningspligt, men valgte tilsyneladende at ignorere denne pligt. Hun sinkede endvidere med sine korte ansættelser institutionernes bestræbelser på at skabe den stabilitet for børnene, som der var så hårdt brug for de to steder.

Forældreklage

Forældrebestyrelsen i den ene daginstitution har klaget til TV2, fordi undercover-pædagogen uærligt og kortvarigt påtog sig et tavshedsbelagt hverv og lod vuggestuebørn forsøge at knytte sig til hende, når de tværtimod havde brug for en erfaren og stabil voksen.

Forældrebestyrelsen var endvidere utilfredse med, at de ikke havde givet tilladelse til, at optagelserne blev taget, da det kun var børnenes ansigter, der var sløret, og de dermed var let genkendelige for dem, som kender dem.

Man så i udsendelsen nogle situationer, hvor børn handlede aggressivt, og hvor voksne svigtede. Det blev ikke i dokumentaren forsøgt belyst, hvad årsagen kunne være til den uhensigtsmæssige adfærd. 

For eksempel blev det ikke nævnt, om nogle af de filmede børn var stresspåvirkede eller på anden måde var ramt af problematikker, som kunne forklare deres handlemåder. Det blev heller ikke nævnt, om nogle af de voksne for eksempel var sat til opgaven uden indføring og forkundskaber på området eller for eksempel var ved at gå ned med stress.

TV2's egentlige formål?

TV2's dokumentar "Bag facaden" har udstillet og udskammet nogle børn og voksne, og TV2 har fået en journalistelev til at udfordre tilliden til forældre og reglerne om tilsynspligt. TV-stationen har med deres metoder øget presset på de to institutioners personale, børn og forældre. Alt sammen for at "dokumentere nogle kritisable forhold", som der muligvis i mellemtiden var blevet rettet op på.

Man får det indtryk, at TV2-dokumentarens formål slet og ret var at skabe sensation, og måske blev formålet opnået?