29 Nov 2023  

KBH: Let skyet, 10 °C

Hjælp os med at afskaffe ghettolovene nu

Blogs

Freia Gersted
Beboer i Aldersrogade i København, der er opført på ghettolisten. Aktiv i Almen Modstand i København og i hendes boligafdeling. Har været med til at arrangere flere aktioner og demonstrationer i Almen Modstand København og andre boligpolitiske grupper.
Blogindlæg af Freia Gersted

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Fredag, 19. juni, 2020, 12:42:28

Hjælp os med at afskaffe ghettolovene nu

Vi har brug for al hjælp, I har at give, for at nå de nødvendige 50.000 underskrifter til borgerforslaget om at afskaffe ghettolovgivingen. Du kan opfordre din omgangskreds til at dele borgeforslaget og deltage i modstanden.

Jeg bor i et område, der er stemplet som en "ghetto" - stadiet inden stemplingen som "hård ghetto".

På trods af at flere partier og boligorganisationer lige nu forsøger at få udsat overgangen til hård ghetto for de mellemste lister, så er det ikke holdbart blot at suspendere ghettolisterne for os der kommer på i 2021. Ingen af os fortjener at miste vores hjem, uanset om vi er blevet arbejdsløse pga. corona, eller i forvejen var arbejdsløse f.eks. på grund af sygdom.

Denne kamp er for vigtig til at vi giver op eller mister håbet, vi kan ikke lade tvangsflytningerne af flere tusinde mennesker ske og slet ikke uden modstand. 

Jeg er imod hele ghettolovens grundlag. Alle kriterierne er dybt diskriminerende og derfor er jeg i Almen Modstand. Ingen kompromiser i denne lov er tålelige, en tvangsflytning er en for meget, og det står Almen Modstand kompromisløst fast på i sit grundlag og derfor er det her jeg ligger alle mine kræfter. Fordi det er ægte mennesker, familier og børn, der trues på deres hjem, det må vi ikke glemme eller distancere os fra.

Hvorfor et Borgerforslag?

Lige nu er en afgørende tid, da planerne i stort omfang stadig kun er planer. Og selvom det er besluttet, så står vores hjem lidt endnu, og mange tusinde mennesker kan stadig nå at blive reddet fra tvangsflytninger, hvis vi alle står sammen og giver alt, vi har for at få det stoppet.

Indtil videre har Folketinget valgt at ignorere beboernes aktioner og demonstrationer, debatindlæg, fremmøde i politiske debatter og ikke mindst FN og andre menneskerettighedsorganisationers kritik af ghettolovene. Men det vil ikke stoppe mig. Hvor meget der skal til for at få stoppet ghettolovene og redde vores hjem, finder vi kun ud af, hvis vi gør alt hvad vi kan. Derfor skal vi selvfølgelig også have et borgerforslag.

Vi kæmper på alle tænkelige måder, senest Mjølnerparkens retssag mod Boligministeriet og Vollsmoses klage til Ligebehandlingsnævnet. Borgerforslaget kan ikke stå alene, men er en vigtig søjle i den brede kamp, som forhåbentligt ender med at afskaffe ghettolovene.

Denne kamp er for vigtig til at vi giver op eller mister håbet, vi kan ikke lade tvangsflytningerne af flere tusinde mennesker ske og slet ikke uden modstand. En lov er en lov, indtil man får lavet den om, og vi er desværre nødt til at kæmpe for vores rettigheder som mange har gjort før os.

Hvordan kan du hjælpe?

Følg med på Almen Modstand – Forsvar Beboerdemokratiets Facebook side, her vil vi slå op når vi har brug for hjælp til konkrete opgaver. Skriv også meget gerne til os hvis du gerne vil hjælpe, så ved vi at vi kan hive fat i dig.

  • Deltag i kommende plakat ophængninger og flyer-uddelinger

  • Skriv under på borgerforslaget

  • Mød op til vores demonstrationer og aktioner

  • Mød op når retssagerne begynder

  • Start en lokal Almen Modstand gruppe i dit boligområde

  • Oplys om ghettolovene – Mange ved ikke hvad der sker

Ghettolovene har fatale konsekvenser

Jeg har på tætteste hånd, fulgt hvad jeg og mine naboer lige om lidt selv kan blive udsat for. Vi står i Aldersrogade til at komme på den hårde ghettoliste 2021. Heldigvis kan jeg se mig selv i øjnene og vide at jeg har kæmpet mod loven alt jeg kunne de sidste to år. Men jeg kan se at mange først tør tro på at denne lov rammer hårdt, når de får opsigelsesbrevet i hånden. Her er det heldigvis ikke for sent. Vi har mulighed for at gøre indsigelse mod opsigelsen og tage den ad rettens vej. Men vi vinder kun denne kamp for vores hjem, hvis vi får alle med og samlet siger fra, på den måde vi nu hver især kan.

Igennem beboernetværket i Almen Modstand har jeg fået bekræftet mine bekymringer omkring ghettolovene. Jeg har mødt ældre og familier med børn der er i stor fortvivlelse, da de er tilbudt genhusning de ikke har råd til. Min frygt er, hvis loven får lov at hærge yderligere, at vi samles i ekstremt dårlige boligforhold som eksempelvis campingvogne udenfor storbyerne, hvis man fortsætter med at sælge og nedrive vores billige boliger og tilbyde beboere ubetalelig genhusning.

Og hvad så hvis og når det bliver min tur i Aldersrogade? Kan bolighajerne dy sig, eller er min lejlighed lidt for lækker, med sin placering ved en lukket vej, ned til den nybyggede M3 metrolinje og ikke mindst nyrenoveret?

Jeg ved, at vi er mange der gruer for vores fremtid. Mange som ikke kan sove og mange som har grædt i fortvivlelse. Men det taler vi ikke meget om, for vi har travlt med at kæmpe imod.