20 Jul 2024  

KBH: Let skyet, 10 °C

HUSK: Stem sundhedspolitisk den 5.

Blogs

Hanne Krogh
Kredsnæstformand DSR Hovedstaden
Født i 1966 Uddannet sygeplejerske i 1990 Blev i 2017 valgt som Kredsnæstformand i DSR Hovedstaden for en 4-årig periode.
Blogindlæg af Hanne Krogh

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Fredag, 31. maj, 2019, 10:27:43

HUSK: Stem sundhedspolitisk den 5.

Folketingsvalget er en kærkommen anledning til at diskutere, hvordan vi får et bedre sundhedsvæsen til gavn for patienter og ansatte. Det er afgørende med flere penge.

Så står folketingsvalget for døren. Som sygeplejerske var det en gave, at Løkke endelig udskrev det valg. Så skal der diskuteres sundhedspolitik!

Vi skal have flere penge til sundhedsvæsenet, der har været underfinansieret i mange år. 

Vi skal have flere sygeplejersker. Allerede nu er det besluttet at øge dimensioneringen på Københavns Professionshøjskole med 60, men det er slet ikke nok. Bekymringen er også, at 25 procent af de studerende forlader uddannelsen. Hvad skal der til for at fastholde dem? Måske skal vi begynde med de 'voksne'? Altså de færdiguddannede sygeplejersker. Der er brug for, at vi på arbejdspladserne har et arbejdsmiljø, så det også er sjovt at gå på arbejde, og som de studerende kan spejle sig positivt i.

Brug for nytænkning af uddannelsen

Lad os tænke kreativt, når der skal uddannes flere sygeplejersker. Lad det være attraktivt at være i klinik i det nære sundhedsvæsen fx i almen praksis og på plejecentre. Hvis politikerne så også sørgede for, at sygeplejerskernes beføjelser matcher opgaver og kompetencer, er vi nået langt. Sygeplejerskernes virksomhedsområde, forstået som det sygeplejerskerne må, skal moderniseres og optimeres. Det virker meget gammeldags, at sygeplejersken skal tage kontakt til lægen for at sende en urinprøve til undersøgelse for urinvejsinfektion. Urinvejsinfektion er den hyppigste årsag til pludselig opstået uro hos ældre mennesker, hvor de bliver desorienteret og forvirret. Det er en forbigående tilstand, men kan være farlig, hvis den ikke opdages og behandles.

Lad de studerende prøve endnu flere kræfter af i simulationsrum på uddannelsesstederne, inden de kommer ud til de 'rigtige' patienter. At hjælpe et andet menneske med at spise kræver faktisk faglige kompetencer. Den danske teolog og filosof K.E. Løgstrup mente, at al erkendelse starter i en kropslig oplevelse. Lad de studerende hjælpe hinanden med at spise med bind for øjnene, når de ligger ned eller tungen er bedøvet.

Afskaf omprioriteringsbidraget

En god uddannelse betyder, at omprioriteringsbidraget på professionshøjskolerne skal afskaffes. Flere penge til uddannelserne betyder højere kvalitet. Fastholdelse af de studerende på studiet er afhængig af underviserne.

Vi skal have flere penge til sundhedsvæsenet, der har været underfinansieret i mange år. Det er særlig vigtigt nu, da der er udsigt til flere ældre og patienter med mere behov for pleje og behandling. Der kommer løbende nye behandlinger, men måske er det på tide, at nogen siger stop. Skal vi alt det, vi kan? Her tænker jeg især på livsforlængende behandling. Jeg har i mange år været sygeplejerske på et hospice, hvor målet for pleje og behandling er størst mulig livskvalitet. Spørgsmålet er, om det er livskvalitet at blive kørt rundt i regionen til mere behandling med et væld af bivirkninger til følge?

Så har jeg slet ikke fået nævnt ligeløn.

Husk: Stem sundhedspolitisk!