10 Dec 2023  

KBH: Let skyet, 10 °C

Vi er fagforeningen

Blogs

Jakob Neumann
Bestyrelsesmedlem i Rør og Blik København
Aktivt medlem i Aktionsgruppen mod social dumping og Arbejdere i Bevægelse. Arbejdsmiljørepræsentant, lærlingementor og medlem i LSU/HSU i Kemp & Lauritzen. Født i 1968. Udlært rørlægger i 1989 Bor i København.
Blogindlæg af Jakob Neumann
man. 22. mar - 2021

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Mandag, 22. marts, 2021, 06:54:52

Vi er fagforeningen

Vi er fuldt bevidste om, at hvis vi ikke forsvarer og kæmper for vores rettigheder, så mister vi dem. Derfor er vores fagforening stadig aktuel. Lige så aktuel som for 150 år siden og vil forblive at være det i fremtiden.

I kølvandet på FAOS-rapporten om organiseringsgraden i de danske fagforeninger er der kommet opråb fra flere fronter, som har bidraget til en aktuel og fornyet debat om organisering.

Et godt indspark som får os til at stille spørgsmålene: Hvorfor har vi en fagforening – og hvad vil vi med den? Men de essentielle spørgsmål besvarer ikke sig selv, og vi er nødt til at finde svarene sammen!

Vi står på skuldrene af dem, der har kæmpet før os, og oplever generationers stærke sammenhold i vores faglige fællesskaber.

På den ene side findes et rædselsscenarie om demonteringen af den danske model, hvor fagforeningerne forhandler overenskomster for en overvejende del af de ansatte. Men uden et tydeligt flertal bag sig har fagforeningerne ikke styrke ved forhandlingsbordet, og overenskomsterne mister repræsentationen, forhandlingsretten og respekten. Og fagforeningerne dør!

Det er sket i Tyskland, England, USA og mange andre lande med working poor som konsekvens og vidner om, hvad der sker, hvis ikke vi gør noget aktivt i Danmark.

Det gode er, at nye stemmer fra ungdommen melder sig i debatten og i fagforeningerne, den del der vinder nye medlemmer, og den side der nægter at give op og dø.

Sådan ser en aktiv fagforening ud

Vi kommer fra den sidste del af fagbevægelsen og vil bidrage til debatten, så vi motiverer og lærer af hinanden på kryds og tværs og giver liv til en debat, der gentænker og revitaliserer vores fagforeninger – og den danske model – for fremtiden!

Vi tænker ikke vores fagforening som et serviceorgan, der sikrer os fireårige overenskomster og LO Plus-kort. Vi kræver, at vores fagforening er en fortrolig sparringspartner i vores essentielle kamp i hverdagen for at forsvare vores akkordsystem, lokalaftaler, overenskomster, arbejdsmiljøet, uddannelse og vores lærlinge. Vores fagforening er den robuste del af forsvarskæden, der sikrer os styrken i angrebskæden og sikrer os respekt og troværdighed i forhandlingerne som TR og AMR med vores arbejdsgivere. Både de danske og udenlandske.

I hverdagen oplever vi styrken af et fællesskab stiftet i 1873 og forankret i mange års faglig kamp for løn, velfærd og sundhed. Vi står på skuldrene af dem, der har kæmpet før os, og oplever generationers stærke sammenhold i vores firmaklubber, i vores netværk for TR, AMR og lærlinge, på vores generalforsamlinger og i vores Aktionsgruppe mod social dumping.

Sammen kæmper vi stolt den faglige kamp videre på mange fronter og er bevidste om, at vores fagforening er rundet af kamp – og den er ikke ophørt i 2021.

Kamp på flere fronter

Vi har stadig meget at kæmpe for og meget at forsvare, fordi vi oplever stort pres fra udenlandske firmaer/kollegaer og danske underentreprenører uden overenskomst, der undergraver dansk velfærd og sikkerhed. Vi er også oppe imod partier i Folketinget, der ønsker forringelse af kontrolinstanserne ved Arbejdstilsynet, politi og Skat, som ellers skal forsvare arbejdsmarkedets love. Vi er fuldt bevidste om, at hvis vi ikke forsvarer og kæmper for vores rettigheder, så mister vi dem. Derfor er vores fagforening stadig aktuel. Lige så aktuel som for 150 år siden og vil forblive at være det i fremtiden.

For os er vores fagforening både historie, nutid og fremtid med elementer af traditioner og teknologisk udvikling. Traditionen er kamp med mottoet 'Enighed gør stærk' – for fællesskab og levende foreningsdemokrati. Den teknologiske udvikling er med digitale løsninger til styring af solvarme, jordvarme og fjernvarme samt sikring af rent drikkevand i henhold til bæredygtige principper og klimamål.

Det er at værd at kæmpe for. Både for os gamle og for fremtidens unge med krav om IT, digitale platforme, innovativ problemløsning, samarbejde, ansvarlighed, medejerskab, solidaritet og mening!

På sin måde har Greta Thunberg inspireret fremtidens unge til at kæmpe for klimaet og inspireret os til at gå forrest i kampen for at inspirere og organisere vores lærlinge til at kæmpe for ordentlige løn-, velfærds- og sikkerhedsforhold, bæredygtighed, klimamål, kæmpe for vores overenskomster – og vores alles ret til at organisere sig.

Fagforeningen er dig og mig

Vi er bevidste om, at vores fagforening er en organisme, der lever og ånder og tilpasser sig medgang og modgang, og vi er fælles om fremtiden – fordi vi er fagforeningen!

Vi ved, at tiden er inde til, at vi genovervejer vores faglighed, faglige aktivitet og identitet! Vi ved, tiden er inde til at gentænke vores medlemskab og medejerskab af fagforeningerne.

Vi ved, tiden er inde til, at vi revurderer, om strejkekasser og faglige kamp ikke kun er landsdækkende storstrejker, men vi udfordrer os selv ved at tænke retten til at strejke og sige fra mere nuanceret med flere faglige kampe på kryds og tværs af fag over hele landet, på flere fronter – også i hverdagen. 

Men det ene udelukker ikke det andet, og vi finder kun svaret sammen ved at tage det bedste fra fortiden for at sikre fremtiden – så vi er fagforeningen, og vi er fælles om fremtiden!

Historisk er vores fagforening en stærk del af civilsamfundet, fordi vi har strejkeretten og retten til at sige fra i fællesskab, så vi bliver hørt og en levende del af fremtiden. Det er ikke kun vores ret – det er vores pligt!

Derfor er vi mange organiserede i vores fagforening. Men det ikke er en sovepude, så vi kæmper videre i dagligdagen, fordi vi ved, at den bedste form for organisering er aktive medlemmer, og det starter med at stille spørgsmålet: Hvem er fagforeningen?