29 Nov 2023  

KBH: Let skyet, 10 °C

Slaget om Mercosur

Blogs

Johan Keller
Pensioneret gymnasielærer og 'senioraktivist' i NOAH
Romanforfatter ('Fædre og døtre',2015, Meteorologen der tabte vejret', 2018)
Blogindlæg af Johan Keller
fre. 05. feb - 2021

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Fredag, 05. februar, 2021, 06:55:32

Slaget om Mercosur

Selv om EU-parlamentet i oktober med 545 stemmer mod 495 vedtog en resolution om, at aftalen ikke kan godkendes, som den foreligger, arbejder Portugal, som er EU-formandsland dette halvår, målbevidst på at få den vedtaget inden sommer.

Afgørelsen om forslaget til en handelsaftale mellem EU og Mercosur-landene i Sydamerika (Brasilien, Argentina, Uruguay og Paraguay) nærmer sig.

Aftaleudkastet har fået tilføjet et forord om miljø og menneskerettigheder, og Jeppe Kofod har hævdet, at med dette kan man stille betingelser til for eksempel Brasilien, hvilket ikke er korrekt.

Selv om EU-parlamentet i oktober med 545 stemmer mod 495 vedtog en resolution om, at aftalen ikke kan godkendes, som den foreligger, arbejder Portugal, som er EU-formandsland dette halvår, målbevidst på at få den vedtaget inden sommer.

Man kan undre sig over, at Portugal, der på papiret har Europas mest venstreorienterede regering, har valgt dette projekt, men nu har de fået en række socialdemokratisk ledede regeringer i Sverige, Finland, Italien, Spanien med på den, og pludselig meddelte Jeppe Kofod i november, at Danmark også er med!

Folketingets kommissorium er 20 år gammelt, og aftalen indeholder intet om miljøforhold. Men det er netop miljøproblemer i bred forstand, der er sagen:

Afbrænding af regnskove, fordrivelse af den oprindelige befolkning til fordel for landbrugsgiganter og så videre for at kunne eksportere mere kød og soya (så Danmark kan udvide svineproduktionen yderligere) mod til gengæld at skulle aftage blandt andet en masse tyske fossilbiler.

Aftaleudkastet har fået tilføjet et forord om miljø og menneskerettigheder, og Jeppe Kofod har hævdet, at med dette kan man stille betingelser til for eksempel Brasilien, hvilket ikke er korrekt.

For ikke at skulle svare selv på NOAH's påpegning af dette i Altinget for nylig, har Jeppe Kofod fået hjælp af Dansk Metal og Marianne Vind fra EUP til som stedfortrædere at levere andre argumenter for Mercosur (Altinget og Information).

Søren Søndergaard fra Enhedslisten har haft et debatindlæg i Information, og Enhedslisten har stillet spørgsmål til ministeren om sagen. Endnu har vi ikke hørt noget fra SF... 

Endelig har Information nu redaktionelt taget sagen op den 3. februar i en større artikel. Et samarbejde mellem NOAH, Greenpeace og Verdens Skove forbereder et åbent brev med støtte fra en række organisationer og videnskabsfolk.

Hvis man vil bidrage, har nogle højskoleelever fra Krogerup Højskole stillet følgende borgerforslag: ”Dansk veto mod EU-Mercosur aftalen”