12 Jun 2024  

KBH: Let skyet, 10 °C

Frihed til skolebørnene er dyrekøbt

Blogs

Marianne Bundgaard Krog Gaardsdal
Skolepædagog og meningsdanner
Skolepædagog på Finderuphøj Skole i Viborg. Uddannet som pædagogisk meningsdanner i 2017. Tillidsrepræsentant for 18 pædagoger på skolen. Uddannet pædagog i 2011.
Blogindlæg af Marianne Bundgaard Krog Gaardsdal

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Mandag, 11. marts, 2019, 11:01:50

Frihed til skolebørnene er dyrekøbt

Efter sommerferien får børnene i indskolingen kortere skoledage og mere tid i SFOen. Prisen betales af de børn, der har brug for understøttende undervisning.

Folkeskolerne rundt om i landet er i fuld gang med at planlægge næste skoleår. Det er en lang og stor proces, hvor mange vigtige beslutninger skal tages. Dele af den nye skoleaftale skal igangsættes allerede efter sommerferien. 

Den understøttende undervisning bliver reduceret som konsekvens af den nye skoleaftale.

Børnene i indskolingen kan næste år se frem til en kortere skoledag. Skoleugen vil sammenlagt blive afkortet 2,25 klokketimer, hvilket svarer til 20 minutter om dagen, der skal tages fra den understøttende undervisning, som også kaldt UUV. 

En kortere skoledag betyder en længere SFO dag, og derfor skal der frigives pædagogressourcer til at dække den udvidede åbningstid. Det betyder, at den UUV, som skolepædagogerne har haft ansvaret for siden 2014, næsten forsvinder på flere skoler.

Jeg er skolepædagog, men lige nu føler jeg mig allermest som et træ, der er blevet rykket op med rod. Nu er jeg blevet smidt i hullet igen. Der var ingen tak for frugten, jeg har båret, og jeg har fået at vide, at jeg skal skabe nye spirer, men jeg får ingen hjælp til at få det til at ske nøjagtig ligesom for 5 år siden. 

I 2014 fik mange fritidspædagoger nyt arbejde - vi blev skolepædagoger. Vi havde nu ansvaret for faget UUV. Ingen vidste, hvad det var, kun at det skulle understøtte den faglige undervisning og børnenes sociale kompetencer, udvikling og trivsel. Derfor måtte skolepædagogerne udvikle deres helt egne koncepter. Det tog lidt tid, men vi fandt vejen og gør hver dag en forskel for mange børn. Pædagogens rødder i folkeskolen havde endelig sat sig godt fast, men nu er de rykket op igen.

Jeg mener, det er en stor fejltagelse, fordi den pædagogiske praksis, skolepædagogen udfører i UUV, gør en forskel, men det er svært for skolerne at agere anderledes, når ressourcerne til SFOen skal findes.

Ofte er det mig, som er katalysatoren til at ændre børnenes mistrivsel til trivsel. Jeg husker Lauge. Ingen legede med Lauge i skoletiden. Ingen valgte nogensinde Lauge til, han var altid udenfor både i legetid og frikvarterer. Jeg skabte derfor en ramme for legen i klassen, hvor jeg fik sat Lauge sammen med Markus. De to matchede hinanden godt og havde mange af de samme interesser. Jeg havde tiden og muligheden for at dyrke relationen i min UVV. Nu to år senere er Lauge og Markus bedste venner, og faktisk åbnede venskabet til Markus op for relationen til resten af klassen, og Lauge blomstrede socialt. 

Rammerne for børnene i skolen og min pædagogfaglighed gør, at jeg effektivt og målrettet kan arbejde med børnenes sociale kompetencer, relationer og trivsel i UUV. Det vil være et kæmpe tilbageskridt for folkeskolen, hvis UUV forsvinder. Børnene kommer ikke til at få alt det igen i SFOen, som de mister i skolen. De 20 minutter ekstra om dagen i SFOen er dyrekøbte.