20 Jul 2024  

KBH: Let skyet, 10 °C

Vil du vinde pensionskampen?

Blogs

Victoria Velásquez
Medlem af Folketinget for Enhedslisten
Ordfører for erhverv, beskæftigelse, arbejdsliv, social dumping og medlem af Europarådet. Har en kandidatgrad i arbejdslivsstudier og socialvidenskab. Har været ansat som konsulent i HK, PROSA og Landssammenslutningen af Handelsskoleelever.

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Tirsdag, 01. september, 2020, 09:53:45

Vil du vinde pensionskampen?

Socialdemokratiets udspil om tidlig tilbagetrækning er ikke slutpunktet, det er begyndelsen. Enhedslistens position er fortsat, at pensionsalderen ikke skal stige, mange flere skal med, og ydelsen skal op. #68ErMereEndNok

Det bliver kun tydeligere i disse dage, at kampen om pensionsalderen også er en konflikt med excelark-logikken. Bare fordi politikerne vedtager en lov om, at pensionsalderen skal være højere, så er det ikke ensbetydende med, at det er det, der sker i virkeligheden.

Vi har alle brug for, at du bidrager til denne kamp. Vi har et unikt momentum, det er nu, du skal dukke op – ikke dukke dig!

Bare se i dag, hvor seks ud af ti ufaglærte ikke er på arbejdsmarkedet, når de er 62 år. Alligevel vil et stort flertal på Christiansborg stemme for, at pensionsalderen skal stige til 69 år.

Man skal ikke bladre mange sider i Socialdemokratiets udspil om tidlig tilbagetrækning, før at det står klart, at den håndsrækning, man vil give til dem med det allerlængste arbejdsliv, langsomt bliver mindre og mindre værd. Fordi man kobler det sammen med en fortsat stigende pensionsalder, og dermed vokser tidspunktet for, hvornår du kan trække dig tilbage i takt med pensionsalderen.

47 år på arbejdsmarkedet tilbyder regeringen til dem med det hårde arbejdsliv, hvilket så skal vokse til 48, 49 og 50 år, når pensionsalderen stiger. Det er både uretfærdigt og helt urealistisk.

Så selvom man på Christiansborg prøver at negligere, hvordan en tidlig tilbagetrækning 1:1 hænger sammen med pensionsalderen, så står det tydeligt for enhver, at selvfølgelig hænger de to ting uløseligt sammen.

Vil Socialdemokratiet bryde velfærdsforliget?

Allerede før Enhedslisten tog til forhandlingsmøder i Beskæftigelsesministeriet om tidligere tilbagetrækning, stod det klart, at Socialdemokratiet ikke lige umiddelbart har tænkt sig at bryde med velfærdsforliget.

Enhedslisten står på nuværende tidspunkt ret alene med kravet om at stoppe pensionsalderen på 68 år. SF har været ude og sige, at den skal stoppe ved 70 år, og det samme kan i tide og utide komme fra et par af de andre partier.

Det står klart, at hvis vi skal lykkes med at vinde denne kamp, hvis vi skal have stoppet pensionsalderen, så skal vi have forankret og mobiliseret den folkelige opbakning, der kan ses i diverse meningsmålinger.

Det er derfor, at det er så vigtigt og så afgørende, at flere og flere fagforeninger slutter sig til, og at der bliver landsdækkende demonstrationer i hele landet den 11. september.

Der er en armlægning i gang, mellem dem der arbejder og dem der bestemmer, og der er ikke nogen tvivl om, at befolkningens opråb skal ind på Christiansborg og give de nødvendige muskler til at få bevægelsens krav igennem.

Arne-udspillet skal være springbræt, ikke et holdkæftbolsje

Det kan diskuteres i hvilket omfang, at Arne får den værdige tilbagetrækning, der er blevet ham stillet i udsigt, men det står i hvert fald klart, at Anette er blevet efterladt på perronen.

Mange SOSU’er, pædagoger og sygeplejersker er ikke omfattet af pensionsudspillet. Det er vigtigt, at vi ikke kun har fokus på, at ordningen skal gøres bedre for dem, der er omfattet, men særligt at vi sørger for, at flere kan benytte sig af den nye rettighed.

Dertil er det vitalt, at vi ikke ser udspillet fra regeringen som det sidste punktum. Det må ikke blive et holdkæftbolsje, så kritikken af den stigende pensionsalder og alt for hårde arbejdsliv forstummer. Det skal være et springbræt til forbedring.

Bedre arbejdsmiljø, bedre arbejdsliv

På Christiansborg kan der godt gå en købmandshandels-retorik i den, når forhandlingerne for en ret til tidligere tilbagetrækning udfolder sig. Men det kan aldrig være i lønarbejdernes interesse, at en rettighed gives på bekostning af andres.

Eksempelvis har Dansk Folkeparti luftet, at de ville finansiere aftalen på bekostning af flygtninges indkomstgrundlag. Det her er ikke en byttehandel, det drejer sig om lønarbejdernes ve og vel.

Det er vores arbejdsliv og fremtid, vi forhandler om. Enhedslisten står på lønarbejdernes side og gør maksimalt, hvad vi kan for at skabe de forbedringer, der er alarmerende brug for.

Vi har alle brug for, at du bidrager til denne kamp. Rejser det i din fagforening. Inviterer din familie og venner til den lokale demonstration den 11. september eller selv får stablet en på benene. Vi har et unikt momentum, det er nu, du skal dukke op – ikke dukke dig!