29 Nov 2023  

KBH: Let skyet, 10 °C

28 personer uden arbejdstilladelse anholdt på Femernprojektet

Aktion mod social dumping

28 personer uden arbejdstilladelse anholdt på Femernprojektet

Etableringen af Femern-forbindelsen mellem Rødby og Puttgarden er skæmmet af ny sag. Denne gang er entreprenører på det statslige milliardprojekt mistænkt for at have hyret russiske sømænd uden arbejdstilladelse.

Her er politiet i aktion på havnen i Rødby.
FOTO: Jørgen Erik Kozak Nielsen
1 af 1

Tirsdag morgen anholdt politiet ved en storstilet aktion 28 personer på Rødby Havn. Ifølge 3F er de anholdte russiske søfolk, der hjælper med at bygge en ny havn, som indgår i det statslige milliardbyggeri af Femern-forbindelsen.

Vi forventer, at ministeren og Femern A/S gør det helt klart for hovedentrepre-nøren FBC, at lignende tilfælde vil få tungt-vejende konsekvenser for det videre samarbejde.
Gunde Odgaard, BAT

– Anholdelserne må få alle alarmklokker til at ringe hos bygherren, Femern A/S, og dens ejer, den danske stat ved transportminister Benny Engelbrecht (S), siger Gunde Odgaard, der er sekretariatschef i Bygge- Anlægs- og Trækartellet (BAT).

BAT er en faglig samarbejdsorganisation, der repræsenterer omkring 80.000 medlemmer ansat i bygge- og anlægssektoren. Organisationerne, heriblandt 3F, Dansk El-Forbund, Dansk Metal, og Blik- & Rørarbejderforbundet, mener, at tilstedeværelsen af illegal arbejdskraft på projektet peger på et behov for skærpet kontrol af konsortierne og deres brug af underentreprenører, som medbringer medarbejdere fra hele verden.

Det skal have konsekvenser

– I BAT-kartellet forventer vi, at ministeren og Femern A/S gør det helt klart for hovedentreprenøren, Fehmarn Belt Contractors (FBC), som har hyret den russiske underentreprenør og de illegale arbejdstagere, at lignende tilfælde vil få tungtvejende konsekvenser for det videre samarbejde, understreger Gunde Odgaard.

BAT-organisationerne henviser til, at de flere gange har advaret om, at hverken arbejdsklausuler eller kontrolforanstaltningerne på Femern-forbindelsen er stærke og effektive nok.

I september måned sidste år stod lokale fagforeninger for en demonstration på Rødbyhavn på Lolland. Da havde arbejdet med etablering af forbindelsen, der forbinder Danmark med Tyskland, været i gang i omkring tre måneder, men uden overenskomst.

Fagforeningerne havde siden februar måned 2020 forsøgt at lande en overenskomstaftale med det hollandske konsortium FBC. Aftalen var forhandlet på plads og klar til at blive underskrevet sidst i maj måned, men FBC sprang fra i sidste øjeblik, angiveligt fordi fagforeningerne ikke ville imødekomme nogle ret vidtgående krav til afvigelse af arbejdstidsreglerne.

>>LÆS OGSÅ: Hug til staten som bygherre på Femern-forbindelsen

Efter demonstrationen indgik FBC overenskomst, men nu kan de syv fagforbund i BAT konstatere, at der stadig ikke er styr på forholdene.

– Det er nu helt uomtvisteligt bevist, at der ikke er styr på forholdene. Vi ser allerede påbud og strakspåbud fra Arbejdstilsynet i hobetal på byggeriet. Desuden har vi også en stor mængde sager om overenskomstbrud, siger Gunde Odgaard og tilføjer:

– Det er simpelthen ikke godt nok, at vi så tidligt i byggeprocessen ser så mange alvorlige lovovertrædelser og aftalebrud.

Politi og Udlændingestyrelsen på sagen

Efter tirsdagens aktion i Rødby er sagen nu overladt til politiet og Udlændingestyrelsen.

Politiet skal afgøre, hvad konsekvensen bliver for arbejdsgiveren, som havde hyret sømændene til at arbejde illegalt for sig.

– Vi skal finde ud af, om der er tale om en eller flere arbejdsgivere, der skal sigtes for at hyre ulovlig arbejdskraft, siger fungerende politiinspektør hos Sydsjællands og Lolland Falsters Politi, Peter Compten, til Fagbladet 3F.

Udlændingestyrelsen skal afgøre, om russerne skal udvises og have et indrejseforbud. Det forventes at blive afgjort i dag onsdag, skriver 3F Lolland på Facebook.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


10. mar. 2021 - 10:15   10. mar. 2021 - 16:30

Femern

noc@arbejderen.dk
Femern-forbindelsen
  • Femern-tunnelen er en 18 kilometer lang sænketunnel, der kommer til at gå fra Rødbyhavn på Lolland til Puttgarden i Tyskland. Tunnelen rummer en tosporet motorvej i hver retning og to elektrificerede jernbanespor.

  • Op til 3.000 mennesker vil være direkte beskæftiget med at bygge Femern-tunnelen.

  • Det tager cirka 8,5 år at bygge Femern-forbindelsen.

  • Anlægsbudgettet for Femern-forbindelsen er på 52,6 milliarder kroner i 2015-priser i anlægsloven. Du kan læse mere om projektets økonomi her.

KIlde: Femern.com

Femern A/S ejerforhold
  • I april 2009 blev Femern A/S udpeget af transportministeren til at gennemføre forberedelser, undersøgelser og projektering af en fast forbindelse over Femern Bælt.
  • Den 28. april 2015 vedtog Folketinget forslaget til anlægslov for den faste forbindelse over Femern Bælt og de danske landanlæg. Loven indebærer, at de statsejede selskaber Femern A/S og A/S Femern Landanlæg får bemyndigelse til at anlægge og drive en fast forbindelse over Femern Bælt henholdsvis de tilhørende landanlæg i Danmark.
  • Femern A/S er en del af Sund & Bælt Holding A/S, som ejes 100 procent af det danske Transportministerium. Sund & Bælt Holding A/S er også ansvarlig for den faste forbindelse over Storebælt.
  • Femern A/S har hovedkvarter i København. Derudover har selskabet kontorer i Burg (på øen Fehmarn) og Rødbyhavn. 

Kilde: Femern.com