20 Jul 2024  

KBH: Let skyet, 10 °C

Arbejdspladser bakker bagagefolk op i kamp for organisering

Retten til fagforeningsvalg

Arbejdspladser bakker bagagefolk op i kamp for organisering

En vikar i Københavns Lufthavn har sat fut i debatten om retten til at organisere sig. Støtten til bagagefolkene, der kræver, at vikaren melder sig ind i 3F, strømmer ind.

Stilladsarbejdere, havnearbejdere, tagdækkere og jernbanearbejdere er blandt de faggrupper, der støtter bagagefolkene i Københavns Lufthavn i kampen for organisering. Arkivfoto.
FOTO: PN
1 af 1

Flere medier har i den forgangne uge nærmest frådende kastet sig over en sag om fagforeningsmedlemskab blandt bagagefolkene i Københavns Lufthavn.

Vi har taget en demokratisk beslutning om, at vil man bygge stilladser i Aarhus, ja så er man organiseret i 3F og Aarhus Stilladsarbejderklub.
Jacob Jespersen, klubformand

Kuffertslæberne, som de kaldes i daglig tale, bliver hængt ud som de rene bøller, fordi de har krævet af en vikar, at han skal melde sig ind i 3F og i deres arbejdspladsklub. 

I fredags satte Aarhus Stilladsarbejderklub så yderligere fut i debatten, da formand Jacob Jespersen udtalte fuld opbakning til bagagepersonalets krav om, at man skal være medlem af den overenskomstbærende fagforening 3F.

Hen over weekenden er der kommet yderligere mindst 20 udtalelser med støtte til bagagefolkene fra forskellige branche- og arbejdspladsklubber. Og flere af dem mener ikke, at ansatte frit skal kunne vælge, om de vil stå i fagforening.

"Vi har kollegerne imellem taget en demokratisk beslutning om, at vil man bygge stilladser i Aarhus, ja så er man organiseret i 3F og Aarhus Stilladsarbejderklub", lyder det fra Aarhus Stilladsarbejderklub.

Ikke frit fagforeningsvalg

Stilladsarbejderne har tradition for at kæmpe for at fastholde ordentlige løn- og arbejdsvilkår, og for at sikkerheden er i orden.

– Derfor er fagforeningsvalget ikke frit i stilladsbranchen, siger Jacob Jespersen og uddyber:

– Skal vi fastholde de arbejdsvilkår, vi har – og være en troværdig med- og modspiller for vores arbejdsgivere – så kræver det, at alle er organiseret hos det fagforbund, der har vores overenskomst, og i den klub, som er rammen om vores fællesskab. 

Retten til organisering er et kernespørgsmål for fagbevægelsen, der hænger uløseligt sammen med retten til at indgå kollektive overenskomster, lyder det fra arbejdspladserne. Er man ikke medlem af den overenskomstbærende fagforening, så er man ikke en del af fællesskabet – man er usolidarisk – eller mere bramfrit – en nasserøv.

>>LÆS OGSÅ: Retten til at stå sammen

Valg med konsekvenser

Snedker-Tømrernes Brancheklub i København tager afstand fra trusler og tvang: "Men enhver må stå på mål for sine valg, og når man vælger, at man ikke vil bidrage til det fællesskab, der sikrer os alle anstændige løn- og arbejdsvilkår, så må man også forvente, at ens kolleger har en holdning til det."

Aktionsgruppen fra Blik & Rør har produceret en video med en støtteerklæring til lufthavnsarbejderne.

Heri slår de fast, at det at være medlem af en overenskomstbærende fagforening betyder meget mere end ordnede løn og arbejdsforhold.

– Som om det ikke var nok, udfører vores fagforening en væsentlig del af statens opgaver ved nidkært at efterforske og føre tilsyn med arbejdsgivere - både danske og udenlandske - som nedrigt undergraver det danske samfund både moralsk og økonomisk. Noget som Arbejdstilsynet, SKAT og politiet forventeligt burde gøre i en retsstat, men som de ikke har ressourcer til pga mange års nedskæringer, lyder det fra Aktionsgruppen. 

Det er set før

John Ekebjærg-Jakobsen, formand for Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920, minder om, at der "op gennem tiden" har været en række af den type konflikter, fordi kolleger ikke vil organisere sig. 

Af samme grund undrer Malernes Fællesklub Storkøbenhavn sig over forløbet i lufthavnen, hvor én enkelt vikar har ført til borgerlige politikeres "hykleriske og usympatiske angreb" på 3F'erne:

"Hvorfor er en ingeniør ansat som vikar? Hvorfor optager han en samtale med hans kollega? Og hvorfor blev der i løbet af ingen tid igangsat en mediehetz", spørger malersvendene.

Berlingske har kørt massivt på sagen og kunne den 11. september afsløre en lydfil optaget af vikaren. På lydfilen fra den 23. juli i år kan man høre, at en SAS-medarbejder i lufthavnen er blevet kraftigt truet til at melde sig ind i 3F, skriver Berlingske.

Pres og hetz mod fagligt aktive

Malernes Fællesklub Storkøbenhavn kender masser af eksempler på malermestre, der presser og hetzer fagligt aktive og tillidsfolk. De møder masser af kolleger, der er bange for at kræve deres ret til skurforhold, sikkerhed og opmålt arbejde af frygt for at blive fyret. Deres erfaringer lyder: "Vi malere har endnu ikke mødt en borgerlig politiker, der har fundet det forkasteligt."

Mens de forskellige faggrupper i deres støtteudtalelser finder det rimeligt, at alle kolleger på en arbejdsplads betaler til fællesskabet og de kollektive goder, så peger flere medier og borgerlige politikere på, at det er forbudt ved lov at tvinge folk til medlemskab af en bestemt fagforening.

Septemberforliget i 1899

3F's forbundsformand Per Christensen medgiver, at der er frit fagforeningsvalg, og at 3F skal overholde lovgivningen og de overenskomster, forbundet selv har skrevet under på.

– Men når det er sagt, så vil jeg også godt sige, at Septemberforliget for 120 år siden rent faktisk gav os lov til at lave organiseringsarbejde og sørge for, at vi havde den størst mulige opbakning til at sikre gode løn- og arbejdsvilkår, siger Per Christensen på Facebook

Som malersvendene undrer også 3F's byggegruppe sig over den mediebevågenhed, som den aktuelle sag i lufthavnen har fået.

I et opslag på Facebook skriver byggegruppen:

"Når udenlandske byggearbejdere kommer til Danmark for at arbejde, oplever vi konstant, hvordan bare det at snakke med fagforeningen er nok til en enkeltbillet ud af landet. Det er tankevækkende, at det får langt mindre spalteplads end den verserende sag i lufthavnen."

"Vi har lydoptagelser i kilometervis, hvor arbejdsgivere truer medarbejdere med fyring eller det, der er værre, hvis de ikke arbejder på vilkår, der ligger langt under overenskomsten, men det er åbenbart ikke ligeså interessant som denne sag."

På politikernes bord

Sagen er også blevet en politisk sag. Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh, vil have beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) på banen med initiativer, der skal sikre det frie fagforeningsvalg i Danmark.

– Når vi ved, at der er et helt systematisk problem med, at 3F opfører sig utilstedeligt igen og igen, vil jeg bede ministeren komme med sine bud på, hvad man kan gøre ved det, siger Alex Vanopslagh til TV2.

Han bliver bakket op af Rasmus Jarlov fra Det Konservative Folkeparti.

"Det er en fuldstændig skamløs gidseltagning af uskyldige passagerer, som får ødelagt forretningsrejser og ferier, fordi 3F skaber sig og ikke vil acceptere, at de skal overholde loven om frit foreningsvalg", skriver han på Twitter.

For de faglige klubber er det ikke flertallet af organiserede, der tager "uskyldige passagerer" som gidsler, men enkeltpersoner, som sammen med borgerlige politikere, er ude i et ideologisk og fagforeningsfjendsk ærinde.

De liberales drøm

Murersvendenes Brancheklub Nordjylland, Havnearbejdernes Losseklub Aalborg og Terminalarbejderklubben på Grønlandshavnen i Aalborg har sammen med tre andre nordjyske brancheklubber følgende svar på det, de kalder "frit fagforeningsvalg – de liberales drøm": 

– Som bygningsarbejdere vil vi selv bestemme, hvor vi skal være organiseret. Og det har vi så besluttet skal være i den fagforening, som bærer vores overenskomster, altså i 3F, siger Emil Olsen, formand for Murersvendenes Brancheklub Nordjylland, til Arbejderen.

Han tilføjer, at det er måden, hvorpå bygningsarbejderne kan bevare og styrke deres kollektive rettigheder i forhold til løn og arbejdsvilkår:

– Vi tillader ikke splittelse og individualisme i det her spørgsmål.

Artiklen kan downloades og printes i PDF her

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


16. sep. 2019 - 10:38   17. sep. 2019 - 10:19

Organisering

noc@arbejderen.dk
Støtte til bagagefolk i København

Blandt andet følgende arbejdspladsklubber og tillidsvalgte har udtalt støtte til bagagefolkene i Københavns Lufthavn, der kæmper for 100 procent organisering på deres arbejdsplads:

 • Århus Stilladsarbejderklub

 • Snedker-Tømrernes Brancheklub i København

 • Jernbanearbejdernes Landsklub

 • Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 

 • Fagligt aktive murere og bygge & anlægsfolk i Esbjerg

 • Vestsjællands Stilladsklub

 • Malersvendenes Fællesklub i Storkøbenhavn

 • Skraldemændene i København og på Frederiksberg

 • Sydøstjyllands stilladsarbejderklub

 • Den Faglige Byggeklub Vejle/Trekanten

 • Murer og murerarbejdsmændenes faglige klub i København

 • Murersvendenes Brancheklub Nordjylland

 • Jord og betonarbejderklubben Aalborg 

 • Murerarbejdsmændenes klub Nordjylland 

 • Tømrer og snedkernes brancheklub Aalborg

 • Havnearbejdernes losseklub Aalborg

 • Terminalarbejderklubben på Grønlandshavnen

 • Arbejdspladsklubberne samt tillidsvalgte under Transport, Lager og Havn i 3F Aalborgs dækningsområde

 • Brancheklubben - Trekantens Tagdækkere