27 Feb 2024  

KBH: Let skyet, 10 °C

Byggeforlig er præget af coronakrisen

3F-forhandlere:

Byggeforlig er præget af coronakrisen

Vi fik ikke de 30 kroner i timen, som vi kæmpede for som et værn mod social dumping. En coronavirus kom på tværs, lyder det fra forhandlerne fra 3F's byggegruppe og forhandlingsudvalg, der rummer både ja- og nej-sigere.

Hele vejen under OK20 har medlemmerne været aktive og stået bag 3F's forhandlere.
FOTO: Klaus-Henrik Andreasen
1 af 1

Tidlig tirsdag morgen skrev 3F og Dansk Byggeri under på en ny overenskomst på byggeområdet. Forliget omfatter knap 60.000 håndværkere, der arbejder blandt andet som murere og murerarbejdsmænd, stilladsarbejdere, tømrere og betonarbejdere.

Vores forhandlere har været oppe imod nogle arbejdsgivere, der ikke ønsker et ligeværdigt arbejdsmarked. 
Morten Rasmussen, 3F TLB

Byggeriet var det sidste større område, som manglede at falde på plads ved OK20. Bygningsarbejderne har insisteret på at ville have noget på social dumping og satte alt ind på at få løftet bunden i overenskomsterne med 30 kroner i timen.

Det lykkedes ikke at komme igennem med medlemmernes solidariske krav, konstaterer chefforhandler og formand for 3F's byggegruppe Claus Von Elling. En coronavirus kom på tværs og gjorde udslaget:

– Vi står i en fuldstændig ekstraordinær situation. I dag er verden vendt på hovedet. Det ansvarlige og det rigtige er derfor at lande så god en aftale, som omstændighederne tillader. Det har vi gjort.

 – Men jeg vil også være helt ærlig: Det her er ikke det, vi kæmpede for. Men det er det, der har været muligt i den helt særlige situation, som arbejdsmarkedet og hele samfundet står i.

Det har byggeriet fået

Claus Von Elling er trods alt glad for, at det lykkedes at lande et selvstændigt forlig med Dansk Byggeri, og synes også, at forliget indeholder gode ting.

I de tre år, byggeforliget løber, stiger satserne på prislisterne for akkordarbejde med 2,1 procent årligt, og SH-kontoen bliver hævet, så den om tre år er på 12,9 procent. Kontoen er personlig og kan sammenlignes med fritvalgskontoen, som er indeholdt i blandt andet industriforliget.

Dele af byggeforliget er da også identisk med indholdet i industriforliget, der var det første overenskomstområde, der kom i hus ved OK20. Det gælder eksempelvis stigningen på samlet 7,5 kroner i timen på mindstelønssatsen, pension for lærlinge fra det 18. år samt udvidelse af forældreorloven.

Større skel mellem top og bund

Forhandlingsudvalget, der fungerer som en form for backup-gruppe til 3F-forhandlerne, var ikke enige, da de blev præsenteret for forliget og skulle tage stilling for eller imod. Et stort flertal ud af udvalgets cirka 40 medlemmer stemte ja, mens der var seks, der stemte nej.

Til den sidste gruppe hører Morten Rasmussen, der er formand for Murernes Landsklub og næstformand i 3F Transport, Logistik & Byg i Aarhus. Han mener, at arbejdsgiverne har udnyttet coronakrisen til at presse byggegruppens forhandlere op i krog.

– Vi gik efter at få løftet bunden og få nogle værktøjer mod social dumping. Nu er forskellen mellem top og bund blevet endnu større, siger han til Arbejderen og fortsætter:

– Vores forhandlere har været oppe imod nogle arbejdsgivere, der ikke ønsker et ligeværdigt arbejdsmarked. Dansk Byggeri har svigtet de virksomheder, der betaler en fair løn. Nu fortsætter problemerne med social dumping, og dem, der ikke kender vores lønsystemer og vores arbejdsmarked, vil stadig have det svært.

Konfliktvåbnet spillet af hænde

En af ja-sigerne i forhandlingsudvalget er Rasmus Damm Lyskov, formand for 2200 medlemmer af Snedker Tømrernes Brancheklub i København – en af flere klubber i 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (BJMF).

Også han mener, at Dansk Byggeri med coronakrisen fik spillet et kort i hånden, som de har udnyttet til det yderste. 

– Vi var 110 procent klar, og der var opbakning fra medlemmernes side til at gå hele vejen og køre konflikt på kravet om 30 kroner mere i timen. Det er også mit indtryk, at der var stor opbakning i befolkningen, men så kom den her coronavirus, siger Rasmus Damm Lyskov til Arbejderen:

– Med den blev vores egentlige middel til at få løftet kravet om et værn mod social dumping reelt sat ud af kraft. Vi mistede muligheden for at køre konfliktvåbnet i stilling og dermed sætte pres på arbejdsgiverne.

>>LÆS OGSÅ: Strejker for reelle forhandlinger af byggeoverenskomsten

– Med corona fik Dansk Byggeri blot et argument i hånden, der ville få vores side til at virke uansvarlig og unødigt krævende. Det er så uendeligt trist. Arbejdsgiverne står stejlt og bliver hjulpet godt på vej af en national frygt for tab af arbejdspladser i en krisesituation, siger Claus Westergreen, formand for BJMF.

Fortsætter kampen mod social dumping

Han forstår frygten og mener, at den er helt reel. Af samme grund tror han også, at mange vil stemme ja til det indgåede forlig, når det sættes til afstemning blandt medlemmerne.

Claus Westergreen stemte selv nej i byggegruppens forhandlingsudvalg ud fra den holdning, at forliget burde være bedre. Han gør det ikke for at være i opposition til byggegruppens egne forhandlere, men for at sende et signal til Dansk Byggeri om, at kampen mod social dumping fortsætter.

– Vores afsky for deres kynisme er intakt, og vi vil blive ved med at kæmpe for anstændige løn- og arbejdsforhold, fastslår Claus Westergreen.

Rasmus Damm Lyskov er helt enig, og han vurderer, at indsatsen i forbindelse med OK20 har gødet jordbunden for den videre kamp:

– Ingen i den danske befolkning kan længere være i tvivl om, at der eksisterer social dumping, og denne gang er det lykkedes at italesætte, at mindstebetalingen er så langt fra gennemsnitslønnen. Det tror jeg, man kan bruge aktivt i de næste tre år.

– Uanset om man har stemt ja eller nej, så er det en byggegruppe og et forhandlingsudvalg, der er enige om målet. De er alle mod banditterne i Dansk Byggeri, som holder hånden om de sleske og utilregnelige arbejdsgivere.

Samlet og styrket byggegruppe

Morten Rasmussen glæder sig over, at sammenholdet i byggegruppen er intakt trods forskellige holdninger til resultatet, og han mener, at 3F's byggegruppe kommer styrket ud af overenskomstforhandlingerne.

– For mindre end en uge siden stod vi i en helt anden forhandlingssituation. Havde vi haft normale tilstande, så havde mange flere stemt nej. Medlemmerne var klar til at konflikte for et godt overenskomstresultat. Nu spørger mange sig selv, hvad sker der, hvis vi kommer ud i konflikt i den her situation. Det er der fuld forståelse for, lyder det fra Morten Rasmussen.

Forligene mellem Dansk Byggeri og 3F Byggegruppen vil nu indgå i det mæglingsforslag, som forligsmanden ventes at fremsætte inden længe. Mæglingsforslaget sættes til afstemning, og resultatet heraf ventes efter påske.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


17. mar. 2020 - 09:18   18. mar. 2020 - 08:53

OK 2020

noc@arbejderen.dk
Få artiklen læst op

Byggeoverenskomst 2020

Udpluk fra byggeforliget:

  • Lønstigninger på 7,5 kroner i timen over tre år.

  • Elevsatserne hæves med 1,7 procent hvert år.

  • På prislisterne for akkordarbejde hæves satsen med 2,1 procent årligt.

  • Pension til lærlinge fra de fylder 18 år. Lærlinge får en særlig opsparing, hvor de hvert år får indbetalt en procent af lønnen.

  • Flere penge til SH-kontoen, der fungerer som en opsparing for den enkelte medarbejder. Den stiger med en procent årligt og er om tre år oppe på 12,9 procent.

  • Tre ugers ekstra forældreorlov.

  • Bedre rettigheder til arbejdsmiljørepræsentanter.

  • Ansatte med mindst fire måneders anciennitet kan ikke opsiges de første otte uger.

Kilde: Fagbladet 3F