27 Feb 2024  

KBH: Let skyet, 10 °C

Coronakrise påvirker afstemning om OK20

Analyse

Coronakrise påvirker afstemning om OK20

Ja, nej eller undlad at stemme, lyder anbefalingerne til afstemningen om overenskomstresultaterne fra de aktive faggrupper. Uanset anbefaling så er de enige om at styrke sammenholdet, som skal stå sin prøve igen ved OK21 og OK23.

Den 16. april kender vi resultatet af OK-afstemningen, der starter nu.
FOTO: Klaus-Henrik Andreasen
1 af 1

Nu begynder afstemningen om nye overenskomster på det private arbejdsmarked, hvor spørgsmål som højere løn og værn mod social dumping har stået centralt.

Debatten og møder omkring afstemningen er begrænset til de sociale platforme og hjemmesider. Det er på ingen måde i orden og da slet ikke demokratisk.
Claus Westergreen, formand 3F BJMF

Det betyder, at medlemmerne af 3F, Dansk Metal, HK, Malerforbundet, Fødevareforbundet og alle andre forbund med privatansatte kan stemme om de forlig, som fagforbundene har aftalt med deres respektive arbejdsgivermodpart. Eller de kan stemme om det mæglingsforslag, som samler alle øvrige områder op, og som forligsmand Jan Reckendorff fremlagde onsdag den 25. marts.

Afstemningsproceduren sætter gang i en proces, hvor fagforbund, lokale fagforeninger og faglige klubber tager stilling til, om de skal anbefale deres medlemmer at stemme ja eller nej til de nye overenskomster – eller om de skal undlade at komme med en anbefaling. 

Før og efter coronakrisen

Kigger man på udmeldingerne, er det tydeligt, at der var én situation før og en anden efter, at den udefrakommende coronakrise ramte Danmark den 13. marts. Over en nat blev de fagforeningsmedlemmer, der gennem hele overenskomstforløbet havde bakket deres forhandlere op og gennemført lokale aktioner, sendt hjem bag lukkede døre. 

På det tidspunkt var de toneangivende forlig på henholdsvis minimalløns- og normallønsområdet aftalt, men byggeområdet for rundt regnet 60.000 håndværkere manglede stadig at falde på plads. Det skete tirsdag i ugen efter, og under pres af coronakrisen erkendte chefforhandler og formand for 3F's byggegruppe Claus Von Elling:

– Vi står i en fuldstændig ekstraordinær situation. I dag er verden vendt på hovedet. Det ansvarlige og det rigtige er derfor at lande så god en aftale, som omstændighederne tillader. Det har vi gjort.

– Men jeg vil også være helt ærlig: Det her er ikke det, vi kæmpede for. Men det er det, der har været muligt i den helt særlige situation, som arbejdsmarkedet og hele samfundet står i.

>>LÆS OGSÅ: Byggeforlig er præget af coronakrisen

Frustrationerne fortsætter

Den sidste del af overenskomstforløbet skete således under stærk påvirkning af de mange tiltag for at forhindre smittespredning, og det gav anledning til store frustrationer, at forligsmanden i samråd med Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) valgte at fortsætte forhandlingerne, selvom hele landet nærmest lå ned.

>>LÆS OGSÅ: Sæt forhandlingerne om OK20 på pause 

Forsøg på at få forhandlingerne sat på pause mislykkedes, og nu fortsætter frustrationerne over, at der skal foregå en afstemning om et mæglingsforslag, som i store træk følger industriforliget – vel at mærke på et tidspunkt, hvor de demokratiske spilleregler er sat ud af kraft.

Med de restriktioner, der er sat op, kan det ikke lade sig gøre at holde medlemsmøder for at diskutere de nye overenskomster. Det er heller ikke muligt at komme rundt på arbejdspladserne eller at fortsætte de faglige aktiviteter, lyder den gennemgående kritik fra fagforeninger, arbejdsplads- og brancheklubber, der er helt uafhængig af, hvilken anbefaling de er landet på. 

– Nedlukningen af Danmark betyder, at debatten og møder omkring afstemningen ikke kan foregå på vanlig vis, men er begrænset til de sociale platforme og hjemmesider. Det er på ingen måde i orden og da slet ikke demokratisk, siger Claus Westergreen, formand for 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (BJMF) og nej-anbefaler:

– Det er svært at kæmpe, når man reelt er blevet gjort tandløs, og det var dét, vi blev, da vores kampmidler blev tilintetgjort af coronapandemien.

Den danske model sat ud af kraft

Murersvendenes Brancheklub Nordjylland, Aalborg Tømrer-Snedkerklub, Stilladsarbejdernes Brancheklub Nordjylland og Betonklub Nord kommer i en fælles udtalelse også ind på det urimelige i, at den ene part i overenskomstforhandlingerne er blevet sat skakmat:

"I enhver forhandling er det styrkeforholdet mellem parterne, der afgør, om man får et godt resultat eller ej. Her har "systemet" frataget den ene part deres handlemulighed og på den måde sat den danske model ud af kraft."

De fire brancheklubber opfordrer kollegerne til at stemme nej, når de får tilsendt stemmemateriale.

Nej i solidaritetens navn

Mange af de aktive fagforeninger og brancheklubber anbefaler at stemme nej i solidaritet med Malerforbundet, Dansk Jernbaneforbund og 3F's Hotel- og Restaurationsgruppe, der ikke kom i mål med selvstændige forlig, men nu bliver omfattet af mæglingsforslaget.

– Når vores kollegaer i de andre grupper ikke har været i nærheden af at få deres ønsker opfyldt, så kalder det på solidaritet fra os andre, der har fået fornuftige aftaler. Det samme vil vi have ønsket, hvis det var os, der stod tilbage med en følelse af at have bragt en masse til bordet uden reelt at have fået en bid af kagen, siger Kasper Johansen, der er formand for Den Grønne Gruppe i 3F Aalborg.

Malerforbundet er ikke kommet med anbefalinger til medlemmerne, men de lokale afdelinger anbefaler at stemme nej. Og fra flere af dem kommer der en opfordring til, at andre fag viser solidaritet.

"Når vi siger 'Sammen om OK20', så mener vi det, og vi håber på solidaritet fra alle jer. Vi er klar til at gå hele vejen for jer, det håber vi, også I er for os," lyder det fra bestyrelsen i Malernes Fagforening i Storkøbenhavn.

Tiden er ikke til konflikt

Der er også klubber, der har valgt at anbefale et ja til OK20. Det gælder blandt andre Snedker Tømrernes Brancheklub i København – en af flere klubber i 3F BJMF.

– Vi har fandme kæmpet for det, og vi havde verdens mest rimelige krav: Vores udenlandske kolleger, der bliver underbetalt, skulle løftes i løn, siger Helga Mathiassen, der som mange andre af klubbens 2200 medlemmer har været aktiv hele vejen op til og under OK20.

– Men lige nu er landet ramt af en meget alvorlig krise. Mange er hjemsendt eller fyret, man kan ikke mødes og forsamles. Jeg mener simpelthen ikke, det er nu, vi skal have en storkonflikt, lyder det fra den københavnske tømrer, der har tænkt sig at følge klubbens anbefaling.

Brug for fortsat sammenhold

I takt med at fagforeninger og klubber tager stilling, bliver holdningerne lagt op på Facebook. Det er bemærkelsesværdigt, at uanset hvilken konkret anbefaling den enkelte fagforening eller klub er kommet med, så bliver der lagt vægt på, at det ikke skal splitte bevægelsen. Flere peger på vigtigheden af at bygge videre på de positive erfaringer fra opbygningen af en aktiv og solidarisk bevægelse på tværs af brancher og ruste sig til kommende slag.

– Jeg har fuld forståelse for alle dem, der stemmer nej. Vi er alle vrede og skuffede – og ja, arbejdsgiverne udnyttede situationen. Jeg håber, vi kan tage debatten om "ja" eller "nej" i en god tone og gå samlet ud på den anden side og fortsætte kampen mod social dumping og for en god overenskomst til alle med endnu større styrke, siger Helga Mathiassen.

Thorkil Jansen, der er formand for 3F Transport, Logistik & Byg Aarhus, fortsætter i samme spor:

– Der har været et fantastisk sammenhold op til og under forhandlingerne. På baggrund af OK17 tog alle – både forbund, forhandlere, afdelinger og medlemmer – deres ansvar på sig.

– Som afdeling ønsker vi at holde fast i den styrke, vi har bygget op, og bruge de næste tre år på at forberede OK23 og de udfordringer, der fortsat ligger.

Her peger Thorkil Jansen på fortsatte problemer med social dumping, og så vil han gerne have en diskussion om, hvordan man undgår, at industrien lægger de økonomiske rammer og også "sætter dagsordenen for, hvad der kan diskuteres på de øvrige områder."

Fokus på social dumping 

De aktive kræfter er indstillede på at fortsætte kampen mod social dumping med uformindsket styrke. Her kommer det til udtryk i en udtalelse fra Landsklubben for Murere, Stenhuggere og Stukkatører:

"I perioden frem mod OK23 skal vi i fællesskab øge presset mod Dansk Byggeri. Vi skal sætte endnu mere fokus på social dumping ... Vi giver ikke op. OK23 kommer i endnu højere grad til at blive en kamp for et ligeværdigt arbejdsmarked. Vi vil starte forberedelserne allerede NU."

Men allerede inden de næste overenskomstforhandlinger på det private arbejdsmarked i 2023 bliver det tværfaglige sammenhold sat på nye styrkeprøver.

Når coronakrisen er overstået, vil der helt sikkert komme et slagsmål om, hvem der skal betale regningen, og i 2021 skal de offentligt ansatte forhandle nye overenskomster, som kommer til at ske i skyggen af den nuværende krise.

Skal arbejderklassen og de offentligt ansatte undgå at blive taberne i det spil, er det afgørende, at den aktive bevægelse ikke lader sig splitte på grund af forskellige holdninger til den aktuelle afstemning om OK20. I stedet er der brug for, at kræfterne rykker endnu tættere sammen om at løse de udfordringer, som vil komme i kølvandet på coronakrisen.

Resultat den 16. april

Først er der en afstemning om OK20, der skal overstås – på helt ekstraordinært vanskelige betingelser.

Det varierer fra forbund til forbund, hvordan afstemningen foregår, og hvornår der er deadline for at afgive sin stemme. Men forligsmanden har aftalt med DA og FH, at resultatet af afstemningen skal ligge klar torsdag den 16. april 2020 klokken 12.00.

Artiklen kan downloades og printes i PDF her

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


26. mar. 2020 - 07:27   27. mar. 2020 - 10:51

OK 2020

noc@arbejderen.dk