23 Jun 2024  

KBH: Let skyet, 10 °C

DSB gav ansatte advarsler i strid med reglerne om ytringsfrihed

Afgørelse fra Ombudsmanden

DSB gav ansatte advarsler i strid med reglerne om ytringsfrihed

Folketingets Ombudsmand har afgjort, at DSB uretmæssigt gav advarsler til en togfører og en lokomotivfører under den faglige konflikt i 2018 og 2019.

Under den faglige konflikt i 2018 og 2019 blev der gennemført mange aktiviteter i protest mod ledelsens forringelser af de ansattes løn- og arbejdsforhold.
FOTO: Privat
1 af 1

DSB overtrådte reglerne for ytringsfrihed, da to ansatte under en faglig konflikt i 2018 og 2019 fik advarsler for at kritisere ledelsen. Ansatte i DSB har som alle andre offentligt ansatte ret til offentligt at kritisere forhold på arbejdspladsen, lyder konklusionen i et brev, som Ombudsmanden i dag den 21. december har sendt til DSB.

En offentlig arbejdsgiver må – ikke mindst i den slags situationer – i vidt omfang tåle, at de ansatte offentligt kritiserer arbejdsgiveren.
Niels Fenger, ombudsmand

"Under en faglig konflikt vil der i sagens natur være situationer, hvor parterne i større eller mindre grad er uenige. En offentlig arbejdsgiver må – ikke mindst i den slags situationer – i vidt omfang tåle, at de ansatte offentligt kritiserer arbejdsgiveren", skriver Folketingets ombudsmand Niels Fenger.

Ombudsmanden slår fast, at de to ansattes kritik af ledelsens håndtering af konflikten ikke var urimelig grov og dermed ikke overskred grænserne for deres ytringsfrihed.

Optakt til konflikten

Den ene – en togfører – omtalte i et blogindlæg på avisen.dk et forslag fra DSB som en "danmarkshistorisk nedslagtning af tillidsmandssystemet". Den anden – en lokomotivfører – havde i et interview i forlængelse af et faglig møde kaldt DSB's bestyrelse og ledelse for "inkompetente".

Den faglige konflikt opstod i kølvandet på DSB's beslutning om i december 2017 at opsige alle lokalaftaler og melde sig ind i Dansk Industri. DSB benyttede overenskomstskiftet til et angreb på de ansattes løn- og arbejdsforhold. Arbejdstiden og de ansattes indflydelse på tilrettelæggelsen heraf blev forringet. DSB skar på tillæg, løn og pension, ændrede på lærlingeforhold og gjorde også voldsomt indhug i antallet af tillidsrepræsentanter, hvilket medførte flere arbejdsnedlæggelser blandt skiftende grupper af DSB-personalet.

>>LÆS OGSÅ: DSB fratager tillidsrepræsentanter deres hverv

I sagen om togføreren skriver ombudsmanden: "Efter min opfattelse var der således tale om lovlige ytringer, og jeg finder det på den baggrund kritisabelt, at DSB tildelte dig en advarsel i anledning af ytringerne."

Da DSB i forbindelse med ombudsmandens undersøgelse selv valgte at tilbagekalde advarslen, har ombudmanden ikke tænkt sig at gøre mere i den sag.

Til gengæld har Niels Fenger bedt DSB om igen at se på advarslen til lokomotivføreren.

De mange aktiviteter i 2018 og 2019 blev gennemført under sloganet 'Fair forhold i DSB.'
Dansk Jernbaneforbund

 

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


21. dec. 2020 - 12:29   21. dec. 2020 - 15:12

DSB

noc@arbejderen.dk
FAKTA OM OFFENTLIGT ANSATTES YTRINGSFRIHED
 • De overordnede regler og principper for offentligt ansattes ytringsfrihed fremgår af Justitsministeriets vejledning nr. 10062 af 28. oktober 2016.

 • I vejledningen opsummeres rammerne for offentligt ansattes ytringsfrihed således, (pkt. 3):

  • ”Man skal gøre det klart, at man udtaler sig på egne vegne og ikke på myndighedens vegne.

  • Man må ikke bryde sin tavshedspligt.

  • Man må ikke udtale sig på en freds- eller æreskrænkende måde, f.eks. ved at fremsætte injurier.

  • Man må ikke udtrykke sig i en urimelig grov form eller fremsætte åbenbart urigtige oplysninger om væsentlige forhold inden for ens eget arbejdsområde”.

 • overblik #17 i ombudsmandens Myndighedsguide findes også en kort gennemgang af rammerne for offentligt ansattes ytringsfrihed.

Kilde: Folketingets Ombudsmand​