29 Nov 2023  

KBH: Let skyet, 10 °C

Fagforeninger lægger pres på ny regering

Fanevagt ved Christiansborg

Fagforeninger lægger pres på ny regering

Siden lørdag har den københavnske fagbevægelse haft fanevagt foran Christiansborg for at huske de politikere, der forhandler grundlag for en ny regering, på deres krav om en ny politik, der sikrer bedre velfærd, ulighedsstop og mulighed for en værdig tilbagetrækning.

Fra fanevagten tirsdag.
FOTO: Aage Christensen
Et af fagforeningernes fire krav til en ny regering.
FOTO: Aage Christensen
Anne Hjort fra BUPL slår et slag for minimumsnormeringer men understreger samtidig, at andre velfærdsområder er lige så vigtige.
FOTO: Aage Christensen

I fagbevægelsen husker mange tydeligt forhandlingerne i det sorte tårn om grundlaget for Thorning-regeringen tilbage i 2011. Der kom godt nok en ny regering, men den videreførte den tidligere VK-regerings økonomiske politik.

Vi er bange for, at der ikke bliver sat penge nok af til velfærden, der er blevet udhulet af den tidligere regering.
Lene Jørgensen, FOA SOSU

Det skal ikke gentage sig. Den her gang skal vi ikke alene have en ny regering, men også en ny politik, mener De Københavnske Fagforeningers OK-koordinering, der siden i lørdags har arrangeret daglig fanevagt foran Christiansborg.

De københavnske fagforeninger har fire krav til en ny regering: Mulighed for værdig tilbagetrækning, før man er slidt ned. Budgetloven skal afskaffes, og velfærden skal udbygges. Stop for den stigende ulighed samt afskaffelse af det årlige nedskæringskrav på to procent på alle uddannelser.

For at synliggøre fagbevægelsens krav og lægge pres på Mette Frederiksens igangværende forhandlinger om grundlaget for en ny regering arrangerer de københavnske fagforeninger hver dag to timers fanevagt foran Christiansborg.

Med på fanevagt

Arbejderen var med på fanevagt tirsdag.

Fra klokken 16 samler de faglige aktivister sig foran Christiansborg med faner og store bannere med de fire krav.

– Vi er her for at bakke op om politikerne, mens de danner regering, og for at huske dem på vores velfærd. Vi er bange for, at der ikke bliver sat penge nok af til velfærden, der er blevet udhulet af den tidligere regering, siger Lene Jørgensen fra FOA SOSU.

– Vi skal passe godt på børn og gamle. Måske kan den nye regering rulle nogle af de skattelettelser, de rige har fået, tilbage, så der er flere penge til velfærd. Befolkningen vil hellere have bedre velfærd end skattelettelser, tilføjer hun og understreger samtidig, at det jo ikke er de menige arbejdere, der har fået den store gavn af skattelettelserne.

Hendes fagforeningskollega Vibeke Sørensen, der står lige ved siden af, nikker samtykkende. Tæt på de to står Ole Søborg fra 3F BJMF. Han har været med på fanevagten hver dag og er glad for at se en gruppe aktivister fra sin fagforening dukke op på dagens vagt.

Indtil videre har fanevagten været fra klokken 9-11 i weekend og helligdage og klokken 16-18 på hverdage.

– Planen er at få flere og flere med i faneborgen, at gøre den mere synlig og måske udvide åbningstiden. Det er vigtigt at få gang i kampen for vores krav. Vi skal gennem vores aktiviteter være med til at sætte en politisk dagsorden, siger Ole Søborg. 

Han er mildest talt ikke begejstret for Mette Frederiksens tale om samarbejde hen over midten, men ønsker en regering, der vil føre en markant anderledes økonomisk politik end Lars Løkke og sikre en reel genopbygning af velfærden.

– Bliver der ikke sikret flere penge til velfærd, vil vi jo opleve, at opfyldelse af et krav om minimumsnormeringer vil betyde nedskæringer andre steder, siger Ole Søborg. 

Strid om budgetlov

Han erkender, at Socialdemokratiet ikke har givet den mindste åbning i forhold til afskaffelse af budgetloven, der lægger snævre økonomiske rammer for velfærden. Budgetloven er en konsekvens af Danmarks medlemskab af EU's finanspagt. Skal budgetloven afskaffes, kræver det udtrædelse af finanspagten.

I Socialdemokratiets 2025-plan understreger partiet, at det vil overholde de økonomiske krav i finanspagten.

– Men selv indenfor budgetloven er der stadig et økonomisk rum, som Danmark ikke bruger, erklærer Ole Søborg.

Minimumsnormeringer

BUPL Hovedstaden er en af de fagforeninger, der også har en gruppe medlemmer med på dagens fanevagt. En af dem er Anne Hjort, der står med et skilt, der kræver minimumsnormeringer nu.

– Vi vil holde politikerne fast på det, de har sagt op til valget. Her er minimumsnormeringer i daginstitutionerne et vigtigt spørgsmål for BUPL. Men vi står her for at støtte alle de fire krav, vi er fælles om, forklarer Anne Hjort.

Hun understreger, at andre velfærdsområder er lige så hårdt pressede som børneområdet.

– Det er for eksempel uværdigt, den måde de ældre bliver behandlet på, og de handicappede har heller ikke gode vilkår. Det ved jeg som mor til et barn med handicap, hvor man hele tiden bliver mistænkeliggjort, når man søger om hjælp. 

Værdighed og menneskelighed er afgørende begreber for Anne Hjort, og hun mener, at begge dele er ved at gå tabt i det danske samfund. Det er for at sikre værdige og menneskelige forhold for børn, syge, ældre, handicappede, nedslidte og andre grupper, at hun har deltaget flere dage i fanevagten. 

– Jeg håber, at det vil lykkes for Mette Frederiksen at danne en regering, og at hun lytter til vores krav, understreger Anne Hjort.

Fanevagten fortsætter foran Christiansborg, så længe forhandlingerne om regeringsgrundlaget er i gang. Det er alle hverdage klokken 16-18 og klokken 9-11 i weekenderne. Alle er velkomne til at deltage.

Klimakamp

I søndags var klimabevægelsen også mødt frem foran Christiansborg for at vise deres opbakning til Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet, der er gået sammen i en klimapagt, hvor de lover at føre en politik, som sænker udledningen af CO2 med 70 procent i 2030.

Modsat lægger Socialdemokratiet kun op til at sænke udledningen af CO2 med 60 procent i samme periode.

Mette Frederiksen startede i fredags med at tage en snak med alle Folketingets partier, men siden lørdag har hun forhandlet med Radikale, SF og Enhedslisten, der alle støtter hende som statsminister. 

Forhandlinger med tema

Forhandlingerne har hver dag haft deres eget tema. Første dag klima og anden dag velfærd. Efter en forhandlingspause mandag blev der i går diskuteret udlændinge, hvor Socialdemokratiet står langt fra de andre partier, og i dag er det økonomi, der er på dagsordenen. 

Her vil Enhedslisten tale for, at finansieringen til velfærden ikke skal findes ved reformer, der igen giver topskattelettelser eller jagter syge og arbejdsløse. 

– Det er helt afgørende for os, at en ny regering lover, at jagten på syge og arbejdsløse skal stoppe. Ideen om, at man finansierer forbedringer af velfærden ved at forringe den sociale sikkerhed for syge og arbejdsløse, skal lægges på hylden, og vi skal indrette et socialt system, der støtter og hjælper frem for at sende mennesker ud i fattigdom og gøre dem mere syge, siger Pernille Skipper, Enhedslistens politiske ordfører i en pressemeddelelse. 

I det modsatte hjørne står Radikale, der vil føre en borgerlig økonomiske politik og ønsker flere reformer, der skal øge arbejdsudbuddet. 

Ingen ved, hvor længe forhandlingerne om et nyt regeringsgrundlag vil vare. Der kan gå uger eller måneder. Mette Frederiksen har sagt, at hun har sat sommeren af til at finde en løsning.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


11. jun. 2019 - 10:03   12. jun. 2019 - 11:33

Ny regering

ur@arbejderen.dk
Fagforeningernes krav

De københavnske fagforeninger har følgende krav til en ny regering:

  1. Værdig tilbagetrækning. Stop for stigning i pensionsalderen. En ny regering skal sikre, at man kan trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, før man er slidt ned.
  2. Afskaf budgetloven. En ny regering skal sikre, at der er penge nok til at udbygge velfærden, og at spændetrøjen på den offentlige økonomi fjernes.
  3. Ulighedsstop. Ingen fattige i Danmark. En ny regering skal sørge for at stoppe den stigende ulighed.
  4. Afskaf omprioriteringsbidraget. Genopret uddannelsessystemet.