27 Feb 2024  

KBH: Let skyet, 10 °C

Forligsmand gør klar til mæglingsforslag

OK-forhandlinger spidser til

Forligsmand gør klar til mæglingsforslag

Forligsmanden har på et møde i dag med FH og DA aftalt, at de torsdag indleder forhandlinger om et mæglingsforslag, der samler op de overenskomstområder, der ikke selv når at blive enige.

Trods coronakrisen bliver de faglige forhandlere mødt med faner og bannere. Her ankommer Claus Von Elling (til venstre) og Palle Bisgaard, 3F's forhandlere, til mandagens møde hos Dansk Byggeri.
FOTO: Søren D. Andersen
1 af 1

Torsdag indleder forligsmand Jan Reckendorff forhandlinger om et mæglingsforslag, der samler op på de områder, der ikke selv er blevet enige om et overenskomstforlig.

Det er udmeldingen fra det møde, som forligsmanden mandag har haft med arbejdsmarkedets parter – Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA).

En samlet mæglingsskitse vil blandt andet indeholde vilkårene for de overenskomster, hvor der ikke er opnået enighed.
Jan Reckendorff, forligsmand

På mødet har de gjort status for de igangværende forhandlinger om fornyelse af overenskomsterne på det private arbejdsmarked, og der er på nuværende tidspunkt indgået aftaler, der omfatter flere end 81 procent af de involverede lønmodtagere.

– Jeg agter torsdag den 19. marts at indlede centrale forhandlinger med DA og FH om en samlet mæglingsskitse, der blandt andet vil indeholde vilkårene for de overenskomster, hvor der ikke er opnået enighed, udtaler Jan Reckendorff i en pressemeddelelse udsendt efter mødet.

Byggeriet mangler

Forligsmanden deltager fortsat i forhandlinger på en række områder, hvor parterne har anmodet om hans bistand. Det sker under voldsomme protester fra ikke mindst 3F's lokale afdelinger og en lang række af faglige klubber, der kræver, at forhandlingerne bliver sat i stå, indtil coronakrisen er slut.

>>LÆS OGSÅ: Sæt forhandlingerne om OK20 på pause

Det største område, der stadig mangler at falde på plads, er byggeriet. Bygningsarbejderne har krævet en løsning på social dumping gennem en forhøjelse af lønnen i bunden af overenskomsterne med 30 kroner i timen. Ifølge Arbejderens oplysninger bliver det konsekvent afvist af arbejdsgiverne.

>>LÆS OGSÅ: Vrede aktivister spærrer Forligsens indgang

Forhandlerne fra 3F's byggegruppe og Dansk Byggeri mødtes mandag morgen klokken 9 hos arbejdsgiverforeningen. Sidst på eftermiddagen var der stadig intet nyt om de forhandlinger. 

Ud over byggeriet mangler også Dansk Jernbaneforbund og Dansk Industri at komme i hus med forlig. Det samme gør Malerforbundet og Danske Malermestre og enkelte andre faggrupper.

Nu speeder vi op 

Forligsmanden udtaler om de resterende områder:

– Det fremgår i øvrigt af status, at der i dag og i morgen forhandles på en række områder om fornyelse af overenskomster uden min medvirken. Såfremt disse forhandlinger ikke fører til forlig senest tirsdag den 17. marts klokken 12.00, må parterne forvente med kort varsel at blive indkaldt til forhandling i Forligsinstitutionen på onsdag den 18. marts, medmindre andet aftales med Forligsinstitutionen.

>>LÆS OGSÅ: Forligsmanden spiller hasard med folks helbred

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


16. mar. 2020 - 16:56   17. mar. 2020 - 15:03

OK 2020

noc@arbejderen.dk