27 Feb 2024  

KBH: Let skyet, 10 °C

HK og tandlæger enige om ny overenskomst

Forsinket overenskomstaftale

HK og tandlæger enige om ny overenskomst

Efter et turbulent forhandlingforløb, hvor tandlægerne i første omgang afviste den overenskomst, deres egne forhandlere havde sagt ja til, skal tandklinikassistenter og arbejdsgivere nu stemme om en ny aftale.

Arkivfoto.
FOTO: Niels Sigaard
1 af 1

HK Privat og Tandlægeforeningen er blevet enige om en 3-årig overenskomstaftale for tandklinikassistenterne på de private tandklinikker. Den nye overenskomst er dermed faldet på plads, godt seks uger efter at overenskomsterne på det øvrige private arbejdsmarked blev vedtaget med et stort flertal. 

For tandlægerne handler det om timing og sikring af klinikkernes likviditet i en kriseperiode. Derfor er vi gået med til, at vores medlemmer venter med at få udbetalt deres lønstigninger. 
Anja C. Jensen, HK Privat

>>LÆS OGSÅ: Markant ja til OK 2020

Der har da også været tale om et noget usædvanligt overenskomstforløb mellem de to parter. I slutningen af marts afviste arbejdsgiverne i Tandlægeforeningen den overenskomstaftale, som deres egne forhandlere få uger tidligere havde aftalt med HK Privat. 

>>LÆS OGSÅ: Tandlæger afviser ny overenskomst for klinikassistenter

Fredag den 29. maj satte HK Privat og arbejdsgiverorganisationen sig igen til forhandlingsbordet i forsøget på at lande en aftale.

Senere udbetaling af lønstigninger

Den samlede ramme for aftalen bliver som tidligere aftalt, men med den ændring, at klinikassistenterne må vente til den 31. december med at få lønstigningerne ind på bankkontoen. For andre privatansatte har lønstigningerne haft virkning fra den 1. april.

Næstformand i HK Privat Anja C. Jensen forklarer, hvorfor fagforeningen har accepteret, at deres medlemmer skal vente ni måneder på lønstigningerne:

– Coronapandemien har uden tvivl haft en indvirkning, og for tandlægerne handler det derfor i høj grad om timing og sikring af klinikkernes likviditet i en kriseperiode. Derfor er vi gået med til, at vores medlemmer venter med at få udbetalt deres lønstigninger. Til gengæld kan de så glæde sig over, at de får det fulde beløb, bare med forsinkelse.

Det opsparede beløb vil til den tid være over 4.000 kroner per fuldtidsansat klinikassistent, forklarer Anja C. Jensen, der noterer sig, at Tandlægeforeningen og HK Privat fortsat er enige om, at det var en fair overenskomstaftale, som parterne havde forhandlet sig frem til første gang.

Overenskomstaftalen indeholder, ligesom den oprindelige, en automatisk stigning i minimumslønnen på mindst 1.421 kroner om måneden for alle privatansatte tandklinikassistenter over 3 år.

Minder om industriforliget

Det øvrige indhold minder i høj grad om industriforliget, der som det første private forlig faldt på plads den 9. februar. Eksempelvis stiger fritvalgskontoen fra fire til syv procent i aftaleperioden. Beløbet kommer oveni lønnen og kan veksles til kontanter eller bruges til at købe seniorfridage, børneomsorgsdage, indbetaling til pensionsordning. Og som et sidste eksempel kan forældre bruge af kontoen til at afholde barns 2. hele sygedag samt lægebesøg med børn.

>>LÆS OGSÅ: Forliget lever slet ikke op til medlemmernes forventninger

Formand for klinikejerne i Tandlægeforeningen Torben Schønwaldt siger, at aftalen imødekommer mange af tandlægernes ønsker:

– Vores medlemmer er hårdt pressede af coronakrisen og står overfor nogle særlige økonomiske udfordringer, som gør, at det ikke kan blive en gavebod.

I den forbindelse fremhæver han, at klinikejerne har fået udskudt betaling af lønstigningerne til sidst på året. Han peger også på fritvalgsordningen, hvor værdien nu ses som en del af lønnen, og at fritvalgsordningen beregnes på grundlag af den ferieberettigede løn. Endelig præciserer aftalen også, at syge klinikassistenter aktivt skal medvirke til sygedagpengerefusion. 

Som et nyt element i overenskomstaftalen bliver der nedsat et samarbejdsudvalg, som skal mødes en gang om året.

– Forhandlinger under en sundhedskrise som den, vi netop har været igennem, kan godt slide lidt på alle involverede, så det er fint, at vi nu får et mere konstruktivt forum at mødes og drøfte stort og småt i, siger Anja C. Jensen.

Anspændt forhold

Forholdet mellem tandlægerne og HK Privat har været anspændt og tonen skarp i de seneste måneder. 

I forbindelse med at tandlægerne fik lov at genåbne klinikkerne, har HK Privat fået masser af henvendelser fra medlemmer, der var utrygge ved at gå på arbejde, fordi tandlægerne efter deres mening ikke overholdt myndighedernes anvisninger om hygiejne og værnemidler. Tandklinikkerne er blevet omtalt som potentielle "coronabomber", og HK Privat havde i sidste uge anmeldt 26 klinikker til Arbejdstilsynet, der på baggrund af foreløbige tilsyn har udstedt fem strakspåbud.

>>LÆS OGSÅ: Arbejdstilsynet har givet fem tandklinikker strakspåbud

Omvendt har Tandlægeforeningen beskyldt HK Privat for at komme med "løse beskyldninger og udokumenterede påstande" og for at benytte sig af "gangstermetoder".

Tandlægeforeningen har anlagt sag mod HK Privat ved Arbejdsretten. Tandlægeforeningen mener, at HK Privat undergraver tilliden til tandklinikkerne og mistænkeliggør tandlægerne som led i en faglig kamp for at få en overenskomst for klinikassistenter.

Overenskomstaftalen sendes nu til urafstemning blandt de tandklinikassistenter, der er medlem af HK Privat, og tandlægerne.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


02. jun. 2020 - 13:15   02. jun. 2020 - 15:06

OK 2020

noc@arbejderen.dk