25 Jun 2024  

KBH: Let skyet, 10 °C

Klimaet på dagsordenen ved 3F-kongres

Faglig debat

Klimaet på dagsordenen ved 3F-kongres

Spørgsmålet om menneskeskabte klimaforandringer er blandt de temaer, som Danmarks største fagforening diskuterer på kongres i Aalborg.

FOTO: PN
1 af 1

Menneskeskabte klimaforandringer og ikke mindst diskussionen om, hvad man kan og bør stille op mod dem, fylder meget i den offentlige debat. Den gennemsyrede forårets to valgkampe op til EU-parlamentsvalget og folketingsvalget.

Vi er stolte af det, vi skaber med vores hænder hver dag. Og det er også derfor, at vi vil være med til at kæmpe for, at den produktion, vi indgår i, er bæredygtig.
Helga Mathiassen, tømrer

Også på 3F's kongres, som løber fra den 21. til 26. september, fylder klimadebatten. For hvad kan Danmarks største fagforening gøre for at skubbe til en grøn omstilling?

Allerede i sin beretning tog forbundsformand Per Christensen emnet under behandling.

Det giver nemlig ikke mening, slog formanden fast, at kæmpe for bedre vilkår, hvis klimakampen bliver tabt. Per Christensen slog derfor til lyd for, at 3F skal tage FN's 17 verdensmål til sig og gøre målene til sine egne.

Retfærdig grøn omstilling

Tømrersvend Helga Mathiassen fra Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening i København gik også på talerstolen under beretningsdiskussionen for at tale om klimaet:

– Vi har i fagbevægelsen altid været stolte af at kæmpe for, at den næste generation skal have det bedre end vi selv. Og når man ser på fremtiden og de kommende generationer, så er der én ting, der bekymrer mig meget mere end alt andet. Og som tydeligvis også bekymrer de yngste generationer meget mere end alt andet, og det er klimaforandringerne.

>> LÆS OGSÅ: Tusindvis af børn og unge klimastrejker i tyve byer

Hun bakker derfor op om Per Christensens ord om at indarbejde klimakampen i forbundets arbejde. Faktisk mener hun, at fagbevægelsens indsats er afgørende for at kunne gennemtvinge de nødvendige forandringer. Og ikke mindst skal fagbevægelsen sikre, at det bliver en social retfærdig grøn omstilling:

– For det er bare sådan, at det er dem, der har mest – de rigeste i verden – der har det største ansvar. De forbruger mest, de udleder mest C02. De har i årevis forbrugt af verdens resurser og er blevet ekstremt rige på det. Men det er også sådan, at konsekvenserne af klimaforandringerne rammer verdens fattigste hårdest. Det er almindelige mennesker, der kommer til at stå med det her problem, mens de rigeste fortsætter festen på første klasse.

At strejke eller ikke...

Helga Mathiassen slutter sit indlæg af med et opråb til de øvrige kongresdeltagere:

– Skoleeleverne har strejket for klimaet om fredagen i efterhånden lang tid. De har kæmpet for, at politikerne handler på det her. Nu opfordrer de så til, at arbejderne – at vi – kommer og bakker op om dem på fredag den 27. september. Jeg synes, vi skylder dem, at vi her fra 3F's kongres opfordrer alle til at komme og demonstrere med dem på fredag.

– Vi er 3F'ere, og vi er stolte af det arbejde, vi laver. Vi er stolte af det, vi skaber med vores hænder hver dag. Derfor vil vi være med til at kæmpe for, at den produktion, vi indgår i, er bæredygtig.

Helga Mathiassens opfordring til at dukke op til protesterne fredag får 3F-formand Per Christensen på talerstolen:

– Strejker får du mig ikke til at opfordre til. Det vil koste forbundet rigtig mange penge. Men vi kan godt have ambitioner.

En usikker fremtid

Også formand for 3F Ungdom Morten Ryom bragte det brandvarme emne på banen fra talerstolen. Efter at have snakket om problemerne med den stigende tilbagetrækningsalder, slutter han:

– Men det er slet ikke sikkert, at vi behøver at bekymre os om pensionsalderen, hvis ikke vi får gjort noget ved klimaforandringerne. Vi skal ikke give en dårligere verden videre til næste generation end den, vi har fået givet.

Klimaet bliver også et emne, når kongressen skal tage stilling til indkomne forslag og behandle 3F's Politiske og Faglige Grundlag.

Blandt andet stiller Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening i København (BJMF) og 3F Frederiksborg forslag om at indføre en social- og klimabevidst rejsepolitik i forbundet.

BJMF stiller også forslag om, at klimaspørgsmålet tages med i en fælles udtalelse fra kongressen. Og så skal 3F arbejde for at tilpasse erhvervsuddannelserne til grønnere produktion.

Hovedbestyrelsen foreslår at indføre et nyt afsnit i forbundets Politiske og Faglige Grundlag om nødvendigheden af en omfattende og hurtig indsats mod klimaforandringer.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


22. sep. 2019 - 18:06   23. sep. 2019 - 11:36

Klimakrise

as@arbejderen.dk