27 Feb 2024  

KBH: Let skyet, 10 °C

Markant ja til OK 2020

Nye private overenskomster vedtaget

Markant ja til OK 2020

79,8 procent af de lønmodtagere, der har stemt om de nye overenskomster, har stemt ja. Det betyder, at der ikke bliver storkonflikt.

FOTO: Søren Danholm Andersen
1 af 1

Med en samlet ja-procent på 79,8 er de nye overenskomster på det private arbejdsmarked vedtaget, hvilket betyder, at der ikke bliver storkonflikt.

Det står klart, efter at resultatet af urafstemningen blandt de berørte lønmodtagergrupper blev offentliggjort i dag klokken 12.

De nye private overenskomster er vedtaget med 79,8 procent ja-stemmer.

57,6 procent af medlemmerne i de berørte fagforbund har deltaget i afstemningen, viser en opgørelse fra Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).

Ser man på de tre største fagforbund – 3F, HK og Dansk Metal – så kommer de to sidste over den gennemsnitlige stemmedeltagelse og langt over gennemsnittet, hvad angår medlemmer der er tilfredse med de nye overenskomster. I HK har 94,8 procent stemt ja og i Dansk Metal 91,6 procent.

Spændte på 3F's resultat

De fleste har ventet spændt på resultatet af urafstemningen blandt 3F's 176.699 stemmeberettigede medlemmer. Ikke mindst resultatet i Byggegruppen, der blev ramt af coronakrisen og ikke lykkedes at komme igennem med det solidariske krav om 30 kroner mere i timen til de lavestlønnede.

>>LÆS OGSÅ: Byggeforlig er præget af coronakrisen

Under halvdelen af 3F'erne har stemt, helt præcis 48,8 procent. Ud af dem har 67,9 procent stemt ja. Ved overenskomstafstemningen i 2017 havde Byggegruppen, Transportgruppen og Industrigruppen flere nej- end ja-stemmer, men denne gang er ja'et sikret i alle fem branchegrupper med privatansatte.

To forbund har nej-flertal

Ud af de 18 fagforbund, hvor medlemmerne har stemt om OK-resultatet, har to forbund markante nej-flertal.

I Malerforbundet har 70,9 procent af de godt 7.000 berørte medlemmer stemt, og hele 81,8 procent har sat kryds ved nej.

Dansk Jernbaneforbund kan præstere en endnu højere nej-procent på hele 94,9, og her har 63,7 procent af de knap 2.800 stemmeberettigede deltaget.

Højeste stemmeprocent siden 1973

Både den sidste del af overenskomstforløbet og urafstemningen er foregået under indtryk af coronakrisen. Den satte en stopper for faglige aktioner, demonstrationer og møder på arbejdspladser og i fagforeninger.

>>LÆS OGSÅ: Coronakrise påvirker afstemning om OK20

Med flittig brug af de digitale medier er det ikke desto mindre lykkedes at hæve den samlede stemmedeltagelse, der er den højeste siden 1973.

De nye overenskomster har virkning fra den 1. marts 2020.

Sidst, der var storkonflikt på det private arbejdsmarked, var i 1998.

Arbejderen følger op med reaktioner senere i dag og de kommende dage.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


16. apr. 2020 - 12:20   17. apr. 2020 - 16:05

OK-afstemning

noc@arbejderen.dk