29 May 2024  

KBH: Let skyet, 10 °C

Over 40.000 langtidsarbejdsløse

Højeste tal i seks år

Over 40.000 langtidsarbejdsløse

Antallet af langtidsarbejdsløse har nu rundet 40.000 personer. Det er det største antal i seks år. 3F forventer, at tallet vil stige yderligere.

40.000 arbejdsløse har nu været uden job i mindst 80 procent af tiden inden for de sidste 12 måneder. Mange job er forsvundet under covid-19, og skal de arbejdsløse have nyt job, så skal der uddannelse til, mener 3F.
FOTO: Niels Sigaard
1 af 1

I januar måned kom antallet af langtidsarbejdsløse op over 40.000 personer. Det viser nye tal fra STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering), der hører under Beskæftigelsesministeriet.

Tallet er det højeste i mere end seks år, og det kan stige yderligere i de kommende måneder, skriver Fagbladet 3F.

Det er vigtigt, at de ledige – og særligt de langtidsledige – får al den uddannelse og opkvalificering de kan, så de kommer i topform til at få arbejde igen, når vi er ude af krisen.
Jesper Grunnet-Lauridsen, 3F

I arbejdsgiverorganisationen Dansk Erhverv mener cheføkonom Tore Stramer, at stigningen er ventet. Han forklarer, at det er enkelte brancher, som særligt tegner nedgangen, og nævner hotel og restauration, visse dele af transportbranchen og oplevelsesøkonomien. De brancher har stort set været lukket helt ned i det år, hvor Danmark nu har været ramt af restriktioner på grund af covid-19.

Ifølge cheføkonomen er det formentlig tidligere ansatte netop i de brancher, der nu har været uden job så længe, at de er blevet langtidsarbejdsløse.

– Det betyder, at nogle af dem skal have nye kvalifikationer eller måske flytte sig for at få et nyt job. Det er ikke nemt, og det vil tage noget tid. Det er klart, at en tjener ikke uden videre kan arbejde i bygge og anlæg, udtaler han til Fagbladet 3F.

Tallet vil stige

Tore Stramer forventer, at langtidsarbejdsløsheden vil stige også de kommende måneder, og Jesper Grunnet-Lauridsen, der er økonom i 3F, er enig.

– Det skal ses i lyset af, at det egentlig er gået nogenlunde godt på arbejdsmarkedet hele efteråret. Det er først her efter jul, at ledigheden er steget igen. Men tallene tyder på, at nogle sidder fast i ledigheden, og mange af dem er desværre 3F’ere, som igen er blandt dem, der er hårdest ramt af krisen, påpeger Jesper Grunnet-Lauridsen overfor Fagbladet 3F.

Mere uddannelse

Blandt 3F’s medlemmer er antallet af langtidsledige mere end fordoblet fra godt 2.000 i februar måned 2020 til 4.300 i januar måned i år.

Det bekymrer 3F, at så mange arbejdsløse medlemmer ser ud til ikke at komme i nyt job.

– Derfor er det vigtigt, at de ledige – og særligt de langtidsledige – får al den uddannelse og opkvalificering de kan, så de kommer i topform til at få arbejde igen, når vi er ude af krisen, mener Jesper Grunnet-Lauridsen fra 3F.

Personer defineres som udgangspunkt som langtidsledig, når vedkommende har været arbejdsløs i mindst 80 procent af tiden inden for de sidste 12 måneder.

Kun personer, som står til rådighed for arbejdsmarkedet og modtager enten dagpenge eller kontanthjælp med videre, tælles med i statistikken.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


11. mar. 2021 - 09:13   11. mar. 2021 - 13:07

Arbejdsløshed

noc@arbejderen.dk