19 Jul 2024  

KBH: Let skyet, 10 °C

Statsansatte snydt i løn

Millioner til gode

Statsansatte snydt i løn

Vagtselskab hyret af staten har i årevis betalt ansatte 26 procent for lidt i løn. Fagforeningen har brugt 15 måneder på at afklare sagen, så medlemmerne kan få deres penge.

Vagtmand på arbejde på Amagertorv i København.
FOTO: Finn Frandsen/Scanpix
1 af 1

I årevis er omkring 50 vagter, der udførte arbejde for staten, blevet underbetalt af vagtselskabet Alliance Security Services A/S.

Vi skal ikke finde os i løndumping, slet ikke fra statens side. Er der lavet en overenskomst, skal staten følge den.
Peter Jørgensen, VSL

Vagterne er blevet snydt for 26 procent af den løn, de havde ret til, fortæller Peter Jørgensen, formand for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes fagforening (VSL), til Arbejderen.

– Vagterne blev ikke lønnet ud fra den kollektive overenskomst, som skal følges i henhold til statens arbejdsklausul, siger Peter Jørgensen og fortsætter:

– Men vi skal ikke finde os i løndumping, slet ikke fra statens side. Er der lavet en overenskomst, skal staten følge den. De kan ikke bare begynde at underbetale deres ansatte.

Langt tilløb

Sagen har været længe undervejs. I oktober 2016 rejste VSL den første gang for den ansvarlige minister, men der skulle gå 15 måneders sagsbehandlingstid, to åbne samråd og fem §20 spørgsmål fra folketingets beskæftigelsesudvalg, før innovationsminister Sophie Løhde (V) indrømmede, at det havde været et uskønt forløb.

– Nu er der indgået et forlig, og vi kan begynde at regne på, hvor meget det enkelte medlem har til gode. Det drejer sig om mange penge. Folk har mellem 50.000 og 200.000 kroner til gode, siger fagforeningsformanden. 

For år tilbage valgte politikerne at sende statslige vagtopgaver som alarmpatruljering og vagter i ministerier og receptioner i udbud til private firmaer. Alliance Security Services A/S bød og vandt arbejdsopgaver for staten blandt andet på Slotsholmen, hvor en række ministerier holder til.

I starten havde Alliance Security Services A/S overenskomst med VSL, men firmaet fik problemer på grund af nogle faglige sager og gik konkurs. Fagforeningen var imidlertid ikke opmærksomme på, at vagtfirmaet startede op igen - nu med en Krifa-aftale, der resulterede i, at vagternes løn faldt med 26 procent.

Det fik vagternes fagforening til at reagere. Den mente, at staten overtrådte sine egne arbejdsklausuler.

Daværende finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) var i november 2016 i samråd om sagen. På samrådet afviste han gentagne gange, at Krifa-overenskomsten alene er nok til at tale om social dumping og overtrædelse af reglerne.

– I den her sag mener jeg ikke, at man kan tale om en unfair konkurrence og en manglende overholdelse af arbejdsklausulen alene ud fra den forudsætning, at virksomheden har tegnet overenskomst med Krifa. Vurderingen må ske på baggrund af de konkrete løn- og arbejdsvilkår, som tilbydes de ansatte, der udfører den konkrete opgave, sagde Claus Hjort Frederiksen.

Sejr til fagforeningen

Nu kan en tilfreds Peter Jørgensen konstatere:

– Vi har kæmpet for og nu også fået medhold i, at de virksomheder, som staten bruger, skal følge den overenskomst, der er repræsentativ i branchen. Og da der kun er vores overenskomst, så skal Alliance Security rette sig efter VSL’s overenskomst, hvor vagterne både får mere i løn, mere i tillæg og i pension. 

Når VSL får tjekket alle lønsedler og vagtskemaer for den periode, hvor løndumpingen har fundet sted, skal Alliance Security Services A/S efterbetale de ansatte de tabte lønkroner, samt i fremtiden aflønne vagterne efter VSL´s Brancheoverenskomst for Vagtselskaber.

– Det er en kæmpe sejr! Vi er lykkelige på vores medlemmers vegne. Det viser, at det godt kan betale sig at slå i bordet og kræve sin ret, slutter Peter Jørgensen.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


12. feb. 2018 - 13:28   13. feb. 2018 - 10:52

Løndumping

noc@arbejderen.dk