30 May 2024  

KBH: Let skyet, 10 °C

Ukraine - ikke en sejr for demokratiet

20 kommunistiske partier udtaler:

Ukraine - ikke en sejr for demokratiet

Reaktionære politiske kræfter, som er ideologiske efterkommere efter nazister, er dukket op til den politiske 'overflade' i Ukraine med hjælp fra EU og USA, advarer en række kommunistiske partier i en fælles udtalelse.

En række monumenter til minde om Den Røde Hærs befrielse af Ukraine under Anden Verdenskrig er blevet ødelagt eller forsøgt ødelagt af fascister i Ukraine.
FOTO: Konstantin Chernichkin/Reuters/Scanpix
1 af 1

De dramatiske begivenheder i Ukraine er ikke udtryk for en "sejr for demokratiet" gennemført af angivelige "revolutionære", sådan som det bliver beskrevet i massemedierne i USA og EU. Det er derimod en farlig udvikling, først og fremmest for Ukraines egen befolkning.

Reaktionære politiske kræfter, som er ideologiske efterkommere efter nazister, er dukket op til den politiske 'overflade' med hjælp fra EU og USA. Det er kræfter, som ud over at smadre deres politiske modstanderes kontorer, planlægger politisk forfølgelse og forbud mod partier - i første række kommunisterne. De ønsker endog at vedtage en racistisk lovgivning, som går ud over den russisk-talende befolkning. Det er samme politik, som de seneste 20 år har været ført i De Baltiske Lande med åbenlys støtte fra EU.

Solidaritet og støtte

20 kommunistiske partier og arbejderpartier har underskrevet denne fælleserklæring:

Vi udtrykker vores solidaritet og støtte til Ukraines kommunister, særligt til de, som en række steder gik på gaden for at forsvare monumenter med Lenin samt andre sovjetiske og antifascistiske monumenter, der blev udsat for et forsøg på ideologisk udrensning af historien gennemført af bevæbnede nationalistiske og fascistiske grupper.

Befolkningen har en interesse i ikke at blive fanget i nationalistiske og splittende modsætninger, som bygger på etnicitet, sprog og religion.

Vi fordømmer USA og EU for deres åbenlyse indblanding i Ukraines indre anliggender - for den støtte, som de har ydet og fortsat yder til bevæbnede fascistiske grupper, hvorved de støtter historisk revanchisme rettet mod resultatet af Anden Verdenskrig, og hvorved antikommunisme gøres til officiel politik. Samtidigt forskønnes de fascistiske grupper, deres kriminelle ideologi og deres aktiviteter. Det fremmer splittelsen af det ukrainske folk og omfatter en forberedt forfølgelse, der rammer de russisk-talende i Ukraine.

Vi gør opmærksom på, at den holdning som opportunistiske kræfter indtager, er farlig, idet den spreder illusioner om, at der kunne eksistere et andet og "bedre EU", "en anden og bedre associeringsaftale mellem EU og Ukraine". Men EU er, som enhver kapitalistisk og mellemstatslig union, en alliance blandt "rovdyr" med en dybt reaktionær karakter, og den kan ikke blive til noget menneskevenligt. Den optræder og vil fortsat handle i modstrid med arbejdernes og folkenes interesser og rettigheder.

Vi påpeger, at udviklingen i Ukraine er forbundet med EU's og USA's indblanding og er resultatet af disse magter rå kamp med Rusland om kontrol med markeder, råvarer og Ukraines transportnetværk. Men Ukraines befolkning har - ligesom andre befolkninger i Europa - ingen interesse i at vælge side med hverken den ene eller den anden imperialistiske magt; hverken med det ene eller det andet "rovdyr".

Undgå splittelse

Arbejderklassen og den brede befolkning har en interesse i ikke at blive fanget i nationalistiske og splittende modsætninger som bygger på etnicitet, sprog og religion men i stedet lægge vægten på fælles klasseinteresser og udstikke en kurs med klassekamp for egne rettigheder og for socialisme.

Socialisme er mere relevant og påtrængende end nogensinde. 

Den er svaret på enhver kapitalistisk og mellemstatslig union, og den skal bane vejen for en økonomi og et samfund, som ikke har et mål om profit men derimod et mål om at opfylde arbejdernes behov.

Note: Initiativet til denne udtalelse blev taget af Grækenlands Kommunistiske parti sammen med Tysklands Kommunistiske Parti. Den var frem til 26. februar underskrevet af 20 partier . SE UNDERSKRIVERNE HER.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


28. feb. 2014 - 15:04   28. feb. 2014 - 15:14

Udtalelse

Kommunistiske partier