10 Dec 2023  

KBH: Let skyet, 10 °C

Mercosur-aftalen – frihandel uden afskovning i Amazonas?

Blogs

Andreas Petersen
Bestyrelsesmedlem i miljøorganisationen Verdens Skove
Uddannet cand.scient.pol. fra Københavns Universitet. Arbejder med temaer som klima, biodiversitet, energipolitik og biomasse.
Blogindlæg af Andreas Petersen

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Fredag, 25. oktober, 2019, 08:20:32

Mercosur-aftalen – frihandel uden afskovning i Amazonas?

Den foreliggende aftale om frihandel mellem EU og landene i Mercosur risikerer at belønne en regering på kollisionskurs med klima og miljø.

"Aftalen skaber betydelige økonomiske fordele, men fremmer også høje standarder. EU og Mercosur forpligter sig til effektivt at gennemføre Parisaftalen om klimaændringer. Et særligt kapitel om bæredygtig udvikling vil behandle spørgsmål såsom bæredygtig forvaltning og bevarelse af skove."

Danmark bør melde klart ud, at vi ikke ratificerer Mercosur-aftalen, før der er sket positive ændringer i Brasiliens miljø- og klimapolitik.

Sådan lyder det fra Europa-Kommissionen, der rosende beskriver en længe ventet handelsaftale mellem EU og Mercosur-landene, der inkluderer Argentina, Paraguay, Uruguay og Brasilien.

I juni 2019 opnåedes foreløbig principiel enighed om en aftale mellem de to regionale blokke.

Den åbner blandt andet op for import i EU af råvarer fra de pågældende lande ved at nedsætte eller fjerne told på en række landbrugsprodukter.

Samtidig tilskynder aftalen til, at begge parter skal følge Parisaftalens mål, således at klima og biodiversitet integreres i handelsaftalen.

Det er vigtigt at understrege, at aftalen endnu ikke er trådt i kraft, men skal ratificeres af medlemsstaterne i EU og Europa-Parlamentet. Det sker dog på et tidspunkt, hvor den sender et særdeles problematisk signal til omverdenen.

Selv om aftalen taler om “bæredygtig udvikling”, er udfordringen, at især Brasilien under den nuværende præsident Bolsonaro fører en politik, der er alt andet end bæredygtig.

Afskovning tredoblet

Hyppigheden af skovfældning er stigende, fældningen i juli 2019 var anslået til at være næsten tredoblet siden samme periode sidste år, hvilket fører til et øget udslip af CO2 og rammer artsrige områder med en høj biodiversitet.

Selvsamme Bolsonaro har også tidligere givet udtryk for, at han ville melde Brasilien ud af Parisaftalen, og han har anvendt en skarp retorik om oprindelige folks landrettigheder og vil udnytte de biodiversitetsrige skovarealer.

På den baggrund er det mere end svært at se, at hans retorik og politiske tiltag kan føre til, at Brasilien opfylder landets forpligtelser ud fra Parisaftalen.

Den foreliggende aftale risikerer derfor at belønne en regering på kollisionskurs med klima og miljø.

Opfordring til regeringen

Verdens Skove mener, at Danmark bør trække i bremsen og melde klart ud, at vi ikke ratificerer Mercosur-aftalen, før der er sket positive ændringer i Brasiliens miljø- og klimapolitik, der både sikrer regnskoven og oprindelige folks rettigheder.

Andet kan en dansk regering, der sætter klimaet i højsædet, ikke være bekendt.

Selv om Brasilien har været mest i mediernes søgelys, er destruktiv skovrydning dog ikke kun et problem dér.

I Brasiliens naboland Bolivia, hvor Verdens Skove arbejder, anslår The Economist, at områder på fem millioner hektar, et areal større end Costa Rica, er blevet fortæret af nylige brande.

Hårdt ramt er oprindelige folks områder, og ligesom i Brasilien skyldes skovrydningen især udbredelse af landbrug og kvægdrift. Bolivia er også godt på vej til at blive medlem af Mercosur.