10 Dec 2023  

KBH: Let skyet, 10 °C

Klimapolitik handler ikke om enten eller

Blogs

Bjørn Brandenborg
Medlem af Folketinget for Socialdemokratiet
Social dumping ordfører. Formand for Uddannelses- og Forskningsudvalget og derudover medlem af blandt andet Beskæftigelsesudvalget og Erhvervsudvalget.
Blogindlæg af Bjørn Brandenborg

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Lørdag, 05. december, 2020, 08:20:26

Klimapolitik handler ikke om enten eller

Regeringen sørger for, at velfærd og grøn omstilling går hånd i hånd. At vi både griber ind her og nu, men også tør lægge en strategi, der rækker ud i fremtiden.

Klimadebatten har til tider været præget af et for ensidigt fokus.

På den måde kan vi opretholde vores grønne førerposition og være det eksempel, som resten af verden har lyst til at gøre efter. 

Skal det være en halv eller en hel million elbiler? Skal vi prioritere velfærd, økonomi eller grøn omstilling? Skal vi spise vegetarisk på arbejdspladsen eller ikke? Skal vi investere i kort- eller langsigtede tiltag?

Derfor vil jeg gerne bruge min plads her på at belyse noget meget vigtigt. Nemlig at klimadebatten ikke handler om enten-eller, men om både-og!

De rigtige spørgsmål

Det er på tide, vi får stillet de rette spørgsmål. For de vigtige spørgsmål er jo snarere: Hvordan omlægger vi den samlede transportsektor? Hvordan sikrer vi på kort og lang sigt en grøn omlægning af hele den danske energisektor? Hvordan udnytter vi eksisterende teknologier, samtidig med vi sikrer, at vi på sigt har den nødvendige viden til at kunne opskalere? Og hvordan sørger vi for at velfærd, sund økonomi og grøn omstilling går hånd i hånd?

Det er de spørgsmål, vi skal finde svarene på.

Den grønne omstilling udgør en fundamental omstilling af hele vores samfund. Det er store forandringer, som vil påvirke os alle. Derfor er det utroligt vigtigt, at den grønne omstilling foregår fornuftigt, fordi omkostningerne ellers kan blive store.

Derfor skal vi også turde tænke kort- og langsigtet på samme tid. Det er derfor, regeringen har taget en række initiativer, som har gjort, at vi allerede er nået en fjerdedel af vejen mod 2030-målsætningen på ét år.

Men samtidig har vi også investeret – for at sikre den grønne omstilling i fremtiden. Vi er et veludviklet videnssamfund i Danmark. Det har skabt enorme muligheder for os og er en stor del af årsagen til, at vi står hvor vi står i dag – med et fantastisk velfærdssamfund.

Derfor er der store gevinster at hente ved at sætte ind på forskning og udvikling. Derfor har vi valgt næsten at fordoble vores investeringer i grøn forskning.

Holistisk tilgang

Derudover har vi med forskningsstrategien plantet frøene til et stærkt samarbejde mellem staten, erhvervslivet, fagbevægelsen og landbruget. Her lægger vi op til at prioritere fire områder, som vi ved er afgørende for den grønne omstilling, og som vi er stærke på.

Det skal hjælpe os med at udnytte vindenergi til at producere grønt brændstof til alt fra fly, skibe og biler. Ligesom det skal hjælpe os til at blive bedre til CO2-fangst og -lagring. Og det skal sikre, at vi får omlagt landbrugsproduktionen og genanvendt mere plast. 

Det er med den holistiske tilgang til klimapolitikken, at vi sørger for, at velfærd og grøn omstilling går hånd i hånd. At vi både griber ind her og nu, men også tør lægge en strategi, der rækker ud i fremtiden.

På den måde kan vi opretholde vores grønne førerposition og være det eksempel, som resten af verden har lyst til at gøre efter. Fordi vi ikke går på kompromis med hverken velfærd, grøn omstilling, erhvervslivet eller vores samfundsøkonomi.