29 Nov 2023  

KBH: Let skyet, 10 °C

Flexicurity i farlig ubalance

Blogs

Per Christensen
Forbundsformand 3F
Født i 1957. Valgt som 3F-forbundsformand i september 2013. Kom fra en stilling som forbundssekretær i forbundet. Medlem af LO's daglige ledelse.
Blogindlæg af Per Christensen
lør. 28. okt - 2017
fre. 02. jun - 2017
fre. 13. jan - 2017

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Lørdag, 28. oktober, 2017, 06:00:29

Flexicurity i farlig ubalance

Stop den meningsløse jagt på de arbejdsløse. Vi danskere er EU-mestre i at få ledige hurtigt i job.

I Danmark har virksomhederne nemt ved at ansætte og afskedige medarbejdere. Vi har et fleksibelt arbejdsmarked, som giver en stor konkurrencefordel for danske virksomheder. Til gengæld mistede knap 200.000 danskere deres job i efterdønningerne fra den internationale finanskrise.

Vinder vi ikke opbakning imod yderligere udhuling af dagpengeregler og dækningsgrad, må vi med vores medlemmer tage bestik af situationen.

Vores samfundskontrakt i Danmark har til gengæld været, at der skulle være en rimelig grad af økonomisk tryghed for lønmodtagerne ved arbejdsløshed. Et dagpengesystem, som skal sørge for, at indtægtsnedgangen ikke umiddelbart bliver helt katastrofal.

Men denne økonomiske tryghed er blevet alvorligt undergravet. For godt tyve år siden ville et medlem af LO-fagbevægelsen i gennemsnit miste cirka en tredjedel af sin indtægt, når hun/han blev ledig. Om få år udgør det tab halvdelen af den månedlige indtægt.

Pilskævt og uacceptabelt

Denne udhuling af dagpengedækningen må stoppe. I forvejen har Folketinget forhøjet a-kassemedlemmernes finansieringsandel af dagpengeudgifterne, de har strammet reglerne for at kunne få dagpenge og tilmed beskåret dagpengeperioden kraftigt af flere omgange. Men et stadigt større gok i nødden til de arbejdsløse er helt meningsløs. Danskerne er EU-mestre i at få arbejdsløse hurtigt i job igen, vores langtidsledighed ligger i bund, når vi sammenligner med de andre EU-lande.

Den årelange udhuling af både den sociale og økonomiske tryghed ved de danske dagpengeregler er nu nået til smertegrænsen. Udviklingen er helt enkelt urimelig, socialt set pilskæv og uacceptabel. Derfor har 3F sammen med FOA søsat en kampagne imod yderligere udhuling af dagpengeregler og dækningsgrad.

Folkelig og politisk opbakning

Vinder vi ikke folkelig og politisk opbakning til denne målsætning, må vi med vores medlemmer tage bestik af situationen. I andre lande bærer virksomhederne en langt større del af omkostningerne, når konjunkturerne svigter, og man må afskedige medarbejdere. Den vej vil vi nødig gå i 3F.

Vi mener, at den danske arbejdsmarkedsmodel for længst har bevist sit værd gennem konkurrenceevne og vækst. Adskillige danske statsministre af forskellig politisk observans har rejst Europa rundt og pralet med vores flexicurity: Kombinationen af tryghed for lønmodtagerne og fleksibilitet for arbejdsgiverne.

Otte ud af ti bekymrer sig

Men i dag er situationen i en farlig ubalance. Vi har spurgt vores medlemmer, der har været ledige og på dagpenge indenfor de seneste par år. Otte ud af ti svarer, at de er bekymrede for, at dagpengene bliver endnu mindre værd i fremtiden. Det viser, at yderligere udhuling af det danske dagpengesystem må stoppes.

Vi vil også fremover have en effektiv, beskæftigelses- og uddannelsesorienteret a-kasse i 3F, som vores medlemmer med fordel kan bruge aktivt, og som virksomhederne kan henvende sig til, hvis de har brug for nye medarbejdere inden for 3F's områder.