29 Nov 2023  

KBH: Let skyet, 10 °C

Intet Thule-jubilæum 10. juli 2021

Blogs

Christian Harlang
Advokat (H)
Har ført en række principielle sager, blandt andet grundlovssagen om Danmarks tiltrædelse af Maastricht-traktaten og Danmarks deltagelse i Irak-krigen og senest erstatningssagerne for de 23 irakiske fanger fra Operation Green Desert. Nu Juridisk Rådgiver.
Blogindlæg af Christian Harlang

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Fredag, 26. marts, 2021, 10:34:47

Intet Thule-jubilæum 10. juli 2021

Danmarks kolonisation af Thule-landet og -folket i 1921 bør ikke fejres, men bestemt heller ikke glemmes.

Den 10. juli i år er det hundrede år siden, Danmark udvidede sin dengang tohundredeårige koloni i Grønland til også at omfatte Nordvestgrønland, Thule-landet.

Der er intet at fejre. Erhvervsområdet skal hurtigt tilbagegives, hvis verdens nordligste folk ikke skal uddø som resultat af koloniseringen og regeringens ulovlige accept af en base i det nordlige Grønland.

Regeringen i København udstedte en såkaldt Kgl. Anordning (en bekendtgørelse) om ”Udstrækning af kolonien Sydvestgrønland” til også at omfatte Thule-landet, hvis befolkning ikke var blevet spurgt.

Danmark som "beskytter"

Men politisk havde Danmark lige et par år tidligere (1917) solgt De Dansk-Vestindiske Øer til USA (ligeledes med befolkning uden borgerrettigheder), og i denne ”transaktion” var der fra Washington givet kongeriget Danmark frie hænder til at tage Nordvestgrønland også.

Kongeskibet ankrede den 10. juli 1921 op ved ”polareskimoernes” boplads og den derved nyopførte kolonistation tilhørende Knud Rasmussen, der af majestæten fik overrakt et symbolsk bøgeblad fra Nordsjælland.

Samtidig holdt statsminister Stauning en højtidelig tale i København og erklærede, at Danmark nu ”…vilde beskytte Verdens nordligste selvbærende Eskimoer så rige på Bjørneskind og andre Forekomster således at deres Fremtid er beskyttet af den danske Nation …”.

Løftebrud

Danmark holdt ikke dette løfte. Det modsatte skete.

Som det blev fastslået af Østre Landsret i 1999, stadfæstet af Højesteret i 2003, blev befolkningen i 1953 udsat for ulovlig tvangsflytning. Den første undskyldning, som er givet af den danske stat, meddelte den danske statsminister Poul Nyrup Rasmussen den 30. august 1999.

Højesteret bestemte i 2003, at den skadelidte befolkning skulle nøjes med hver at modtage i gennemsnit 17.000 kroner af staten for de passerede 50 års lidelser, og at de alligevel ikke måtte få deres jagt- og fangstområder tilbage, selvom dette er afgørende for bæredygtighed og overlevelse som verdens nordligste befolkning.

På hundredeårsdagen er status, at boplads og erhverv er knust af den ”beskyttende” statsmagt. I dag verserer den stadig ved FN’s menneskerettighedsorganisation i Genève.

Intet at fejre

Der er intet at fejre. Det er tæt ved at være for sent for overlevelsen. Erhvervsområdet skal hurtigt tilbagegives, hvis verdens nordligste folk ikke helt skal uddø som resultat af koloniseringen og regeringens ulovlige accept af en base i det nordlige Grønland.

Det er et oprindeligt folk, hvis skæbne nationen har ansvaret for.