29 Nov 2023  

KBH: Let skyet, 10 °C

Her skal Enhedslisten skærpe sin profil

Blogs

Per Clausen
Medlem af Aalborg Byråd for Enhedslisten
Formand for byrådsgruppen.
Blogindlæg af Per Clausen

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Onsdag, 01. juli, 2015, 07:34:36

Her skal Enhedslisten skærpe sin profil

Selvom Enhedslisten fik sit hidtil bedste valgresultat, er der ting, vi skal gøre bedre fremover.

Enhedslisten fik sit hidtil bedste valgresultat og fremstår som den stærkeste politiske kraft til venstre for Socialdemokraterne.

Alligevel var valgresultatet ikke nogen entydig succes. Enhedslisten tabte stemmer til Alternativet og var ikke i stand til at forhindre, at masser af utilfredse arbejdere gik til Dansk Folkeparti eller for den sags skyld, at en hel del utilfredse socialdemokrater alligevel stemte på Socialdemokraterne.

Evnen til at forholde sig til den modstand og de kampe, der reelt opstår, er helt afgørende for Enhedslisten.

Da disse grupper og partier er meget forskellige, findes der næppe nogen enkel løsning på disse udfordringer. Men der kan alligevel peges på nogle områder, hvor Enhedslistens profil bør skærpes.

Enhedslisten må blive bedre til at målrette sin aktivitet mod områder, hvor der sker noget, eller vi kan medvirke til at skabe aktivitet i stedet for at hænge fast i gamle traditioner.

Det var jo ikke primært fagbevægelsen, der frem til 2008 forhindrede Anders Fogh i at gennemføre sine tanker om at rulle den offentlige sektor tilbage, men bred folkelig modstand i en række kommuner. Vi har brug for en analyse af, hvor mulighederne for modstand i de kommende år er størst.

Vi må også revidere vores tro på, at vi eller fagbevægelsens ledelse kan skabe brede folkelige aktiviteter. Vi kan forsøge at skabe rammer for disse aktiviteter og styrke vores medlemmer, så de kan indgå i skabelsen af disse, men grundlæggende opstår modstanden og kampene mere eller mindre spontant, og derfor er evnen til at omstille sig og forholde sig til den modstand og de kampe, der reelt opstår, helt afgørende for Enhedslisten.

Vi må erkende, at det er nødvendigt med radikale løsninger, hvis vi skal løse de meget store udfordringer, vi står over for. Investeringsstrejke fra den finansielle sektor kræver etablering af statslige eller folkeejede finansieringsinstitutter.

Vi må komme med offensive forslag, der kan give bedre mulighed for alternative kollektive ejerformer. Miljø- og klimaproblemerne kræver radikal omstilling af såvel produktion som forbrug.

Forsvaret for demokratiet og en udvidelse af dette kommer også til at stå centralt. Demokratiet er i dag under angreb, både fordi der overlades mere magt til EU, og fordi stort set alle partier har accepteret konkurrencestaten, hvor alle stater konkurrerer om at tilbyde kapitalen de bedste muligheder for at opnå profit, som en grundlæggende præmis.

Konkrete forslag på disse områder er væsentlige elementer i en politik, der kan sikre udvikling og arbejdspladser i hele Danmark. En sådan politik kan både appellere til grupper, der stemte på Alternativet, og grupper, der stemte på Dansk Folkeparti.

I det hele taget bør vi arbejde videre af den vej, hvor vi peger på de fælles løsninger og vores fælles ansvar for hinanden og for natur og miljø som det, der giver os selv og vores børn de bedste muligheder i fremtiden.