19 Jul 2024  

KBH: Let skyet, 10 °C

Coronaepidemien vil præge Kommunistisk Partis kongres

Blogs

Jørgen Petersen
Formand for Kommunistisk Parti
Formand for Kommunistisk Parti og medlem af partiets landsledelse.
Blogindlæg af Jørgen Petersen

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Tirsdag, 10. november, 2020, 07:49:08

Coronaepidemien vil præge Kommunistisk Partis kongres

Kommunistisk Partis 6. kongres bliver afholdt den 23.-24. januar 2021 under parolen "Mennesker før profit – Arbejderenhed mod storkapitalen". Diskussionerne er i fuld gang i partiets afdelinger over hele landet.

Det er ikke de bedste betingelser at afholde en partikongres midt i en coronaepidemi, hvor smitten griber om sig, og myndighederne har indført markante tiltag for at begrænse og inddæmme smitten.

I den kommende tid kommer der et opgør om, hvem der skal betale regningen for corona. Det kommer til at kræve hård og aktiv klassekamp. 

Landsledelsen i Kommunistisk Parti har indkaldt til partiets 6. kongres i starten af det nye år, vel vidende at coronaepidemien vil sætte et markant præg på kongressen, både når det gælder kongressens politiske fokus og den praktiske afvikling.

Udviklingen både i Danmark og resten af verden gennemgår dramatiske forandringer, som på mange måder er blevet forstærket af coronapandemien. De vigtigste forandringer, nationalt og internationalt, vil blive drøftet op til og på selve kongressen.

En demokratisk proces

For Kommunistisk Parti er en partikongres ikke en formalitet. Det er på alle måder partiets øverste myndighed, som afholdes hvert tredje år. I lyset af corona er kongressen indkaldt under parolen "Mennesker før profit – Arbejderenhed mod storkapitalen".

Forberedelsen af kongressen er i fuld gang. Diskussionen af landsledelsens skriftlige beretning er skudt i gang med landsdækkende webinarer for alle partiets medlemmer. Men det er i partiets lokale afdelinger over hele landet, at det grundlæggende partidemokrati udvikles, og den afgørende forberedelse af kongressen sker.

Erfaringer fra coronakrisen

Parolen for kongressen afspejler på mange måder de diskussioner, der nu udvikler sig i partiet, blandt andet for at sammenfatte erfaringerne fra coronakrisen, som er et hovedtema i den skriftlige beretning, landsledelsen har lagt frem til diskussion i partiet.

I Danmark har det haft meget stor betydning for at begrænse de sundhedsmæssige konsekvenser af corona, at der findes en stor og udbygget offentlig sektor.

Sundheds- og plejepersonale i bredeste forstand har ydet – og yder fortsat – en fantastisk indsats. Det på trods af at manglende værnemidler og testudstyr i den første periode efter pandemiens udbrud betød, at alt for meget personale blev smittet.

Også pædagoger, rengøringspersonale, lærere og mange, mange andre faggrupper har – ofte under vanskelige betingelser – løftet opgaverne til gavn for fællesskabet og solidariteten.

Blandt de konklusioner, Kommunistisk Parti har draget, er betydningen af et stærkt og velfungerende kriseberedskab, herunder en nationalt baseret produktion af blandt andet værnemidler og testudstyr.

Partiet understreger også betydningen af, at der bliver taget et fundamentalt opgør med mange års nedskæringer og privatiseringer i hele den offentlige sektor.

Skærpet klassekamp

Klassekampen er ikke indstillet på grund af corona. På mange områder er den blevet skærpet. Det er de fattige, de socialt udsatte, mennesker i de mindste og dårligste boliger og mange andre arbejdergrupper, som rammes hårdest af corona.

Det er arbejderklassen, som er blevet fyret på grund af krisen. Samtidigt har arbejdsgiverne brugt krisen til en offensiv mod løn- og arbejdsforhold. Mange oplever, at arbejdsgiverne opsiger lokalaftaler, fyrer aktive arbejdere og tillidsfolk. De kollektive overenskomster er under pres.

For arbejdsgiverne og de borgerlige partier har det været karakteristisk, at de har haft fokus på sikringen af arbejdsgivernes profit og ikke på at begrænse smittetrykket.

Arbejdsgiverne har fået milliardstore hjælpepakker. Nu er tiden kommet til, at der bevilges hjælpepakker til arbejderklassen.

Blandt de forslag, der diskuteres i partiet, vil jeg blot nævne nogle af de centrale: Der er brug for at udbygge den offentlige sektor. Der er brug for, at der investeres i arbejdspladser og produktion, i uddannelse og efteruddannelse.

Der er brug for at hæve dagpengene til 23.000 kroner om måneden og for at løfte forsørgelsesgrundlaget for de store arbejdergrupper, som modtager kontanthjælp.

I den kommende tid kommer der et opgør om, hvem der skal betale regningen for corona. Det kommer til at kræve hård og aktiv klassekamp. Heller ikke her kan arbejderklassen forvente at få noget foræret.

En samfundsmæssig krise kræver samfundsmæssige løsninger. Markedskræfterne har igen spillet fallit. Også derfor fastholder Kommunistisk Parti sin langsigtede målsætning om et opgør med den private ejendomsret til produktionsmidlerne og skabelsen af et socialistisk demokrati.

Et stærkere parti

På trods af de store udfordringer partiet har stået overfor i kongresperioden, er det landsledelsens opfattelse, at Kommunistisk Parti står stærkere i dag end ved den 5. kongres for tre år siden. Derfor har landsledelsen på mange måder et optimistisk afsæt for kongressen. 

Der er en meget høj grad af politisk enighed i partiet. Vi har fokuseret på at udvikle partiet som et revolutionært arbejderparti med klare klasseholdninger, som et aktivistisk parti, også under de betingelser der er skabt af coronakrisen. 

Det har betydet, at vi har kunnet optage en række nye kammerater og kommer til kongressen med flere medlemmer og et bedre rodfæste. 

For alle, der sympatiserer med Kommunistisk Parti, er det et rigtigt godt tidspunkt nu at organisere sig og blive en del af den spændende proces, der udvikler sig i partiet i de kommende måneder.