19 Jul 2024  

KBH: Let skyet, 10 °C

Dårlig tolkning kan føre til forkerte domme

Blogs

Marc Jørgensen
Advokatfuldmægtig
Advokatfuldmægtig hos advokatfirmaet Foldschack & Forchhammer. Medstifter af Retshjælpen Rusk, der yder gratis retshjælp til folk, hvis demokratiske rettigheder er kommet i klemme.
Blogindlæg af Marc Jørgensen

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Torsdag, 22. maj, 2014, 08:41:38

Dårlig tolkning kan føre til forkerte domme

I dag kræves hverken certificering eller uddannelse af de tolke, som anvendes i straffesager. Man kan derfor ikke være sikker på, at tolkningen er tilstrækkelig kvalificeret. Det er et alvorligt retssikkerhedsmæssigt problem.

Vi er i Københavns Byret, straffesagen er netop slut. Inde i retssalen sidder tiltalte, forsvarer og anklager, mens de venter på, at dommeren og domsmændene kommer ind i retssalen og afsiger dommen: Skyldig eller uskyldig. 

Problemet er, at der hverken kræves certificering eller uddannelse af de tolke, som anvendes i straffesager.

I et lokale bag selve retssalen sidder dommer og domsmænd og taler om sagen. De skal træffe en afgørende beslutning. Det handler om mange års fængsel.

I beslutningen er det afgørende om dommer og domsmænd tror på tiltales forklaring eller ej. Er forklaringen sammenhængende? Er den selvmodsigende? Virker den sandsynlig? Det er de spørgsmål, dommer og domsmænd stiller sig selv, og det er de spørgsmål, der kan blive afgørende for, om de dømmer tiltalte skyldig eller uskyldig. 

Tolkefejl

Anvendes der tolk i sagen, kan en tolkefejl betyde, at en forklaring fremstår selvmodsigende eller usammenhængende, og at dommeren derfor vælger at tilsidesætte forklaringen som utroværdig. 

Problemet er, at der i dag hverken kræves certificering eller uddannelse af de tolke, som anvendes i straffesager. Tolkene til de enkelte sager bliver taget fra en liste med cirka 2000 tolke. Langt de fleste har ingen uddannelse i sprog, men har tolkejobbet som en bibeskæftigelse.

Tolkene indtager en helt central plads i retssagerne, og der bør derfor udelukkende anvendes tolke, som har gennemgået en uddannelse som tolk, og som har bestået en prøve, der dokumenterer, at de har de tilstrækkelige færdigheder til at tolke på et betryggende niveau. 

I mange straffesager vil der ikke være andre beviser end forklaringer fra de personer, som har set den påståede forbrydelse. I disse sager har dommeren ikke andet end vidnernes troværdighed at holde sig til, når der skal afsiges dom. 

Skyld eller uskyld

Dygtig og korrekt tolkning er derfor afgørende for, at dommeren kan vurdere troværdigheden af vidneudsagnet hos den person, der tolkes for. Tolkningen er dermed direkte medvirkende til, hvorvidt dommeren har en reel mulighed for at komme frem til det rigtige resultat.

Derfor er det et alvorligt retssikkerhedsmæssigt problem, at ikke-dansktalende personer på nuværende tidspunkt ikke kan være sikre på, at den tolkebistand, de tilbydes, er tilstrækkelig kvalificeret. 

En tolk, der fejloversætter dele af en tiltalts forklaring, kan betyde forskellen mellem frikendelse og flere års fængsel. Det siger derfor sig selv, at der med rimelighed skal stilles højere krav til de tolke, der anvendes i retssystemet.