10 Dec 2023  

KBH: Let skyet, 10 °C

Er unge hjemløse På Sikker Vej?

Blogs

Ole Skou
Hjemløsejurist
Ansvarshavende redaktør for hjemløseavisen Hus Forbi, juridisk konsulent for de hjemløses organisation SAND, medlem af Rådet for Socialt Udsatte.
Blogindlæg af Ole Skou

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Onsdag, 27. maj, 2015, 11:04:56

Er unge hjemløse På Sikker Vej?

Uanset hvilken farve en regering vil få efter valget, så kan den passende starte med at ophæve den dybt asociale, skadelige og aldersbetingede lave kontanthjælp.

39 milliarder til velfærd – inklusive uforudsete udgifter – det lyder flot, selv om det fortrinsvist er en sammenlægning af påtænkte udgifter i en periode på fem år. Det lyder næsten for godt til at være sandt, men hvis det virkelig bliver realiseret, og hvis der virkelig kommer hjælp til de unge hjemløse og de ikke bare får resterne fra de riges bord, så vil vi glæde os i de hjemløses organisation SAND.

Det voldsomme valgløfte-udspil er samlet på 39 milliarder, hvoraf de 15 milliarder er afsat til øget tryghed, socialt udsatte og uforudsete udgifter. Det lyder smukt, men udspillet er desværre holdt i meget generelle overskrifter og uden konkrete løfter.

Regeringen har sat de unge på så lave ydelser, at de ikke kan betale deres husleje og leve et blot acceptabelt liv. 

Naturligvis skal sådan en udmelding ses i sammenhæng med, at vi nu står overfor et valg, og det er måske meget klogt af regeringen, når vælgerne tænker tilbage på de mange brudte valgløfter fra sidste valg.

Imidlertid er der mange arbejdsopgaver, man kan tage fat på at løse allerede nu – for eksempel de unge hjemløses håbløse situation. Vi ved fra SFI’s hjemløsetælling fra 2013, at antallet af unge hjemløse allerede dengang var voldsomt stigende, og der er intet, der tyder på, at der er blevet færre – tværtimod.

SFI talte godt nok hjemløse i februar 2015, men de nye hjemløsetal kommer først til august – efter valget. Hvilket nok er heldigt for regeringen, for den har ikke gjort sige umage med at forbedre økonomi, boligforhold og beskæftigelsesmuligheder for udsatte unge.

Tværtimod har regeringen sat de unge på så lave ydelser, at de ikke kan betale deres husleje og leve et blot acceptabelt liv. Der er en katastrofal mangel på betalbare boliger, specielt for de unge der må leve på ekstremt lave ungeydelser.

Uanset hvilken farve en regering vil få efter valget, så kan den passende starte med at ophæve den dybt asociale, skadelige og aldersbetingede lave kontanthjælp. Dernæst nærlæse Rigsrevisionens stærke kritik af den manglende indsats og samarbejde mellem Boligministeriet og Socialministeriet og på den baggrund nedsætte en hurtigt arbejdende Task Force i Boligministeriet, der i samarbejde med andre ministerier får tillagt reel kompetence til at tilvejebringe betalbare boliger for såvel unge hjemløse som for andre socialt udsatte.

Det er ikke nødvendigt at opfinde den dybe tallerken igen, for at finde ud af hvad der skal til for at løse de komplicerede problemstillinger omkring de unge hjemløse. Faktisk samlede Rådet for Socialt Udsatte allerede i sidste måned de fleste eksperter (herunder unge hjemløse), der samlet set har den nødvendige viden om problemstillingerne.

Løsningsmodeller og anbefalinger ligger klar til brug om kort tid, så det er bare med at komme i arbejdstøjet – men der skal afsættes mere end et mindre beløb til uforudsete udgifter.