29 May 2024  

KBH: Let skyet, 10 °C

Fagbevægelsen mod Unionen nedlægger sig selv

Efter 30 år

Fagbevægelsen mod Unionen nedlægger sig selv

Fagbevægelsen mod Unionen, FMU, som blev dannet i 1990, har besluttet at nedlægge sig selv. Årsagen er først og fremmest manglende økonomi til at videreføre de politiske aktiviteter for.

FMU bygger jo på den aktivitet, som der er i de lokale aktive fagforeninger og klubber.
FOTO: Aage Christensen
1 af 1

Fagbevægelsen mod Unionen, FMU, som blev dannet i 1990, har besluttet at nedlægge sig selv. Dermed lukker også nyhedssiden eufagligt.dk, som drives af FMU.

Årsagen er først og fremmest, at der ikke længere er økonomi til at drive de politiske aktiviteter for.

De mange fusioner og sammenlægninger, der er sket i fagbevægelsen de sidste ti år, har påvirket både aktiviteten og de økonomiske bevillinger til FMU.
Ole Jensen, talsmand for arbejdsudvalget i FMU

– Både de økonomiske og frivillige bidrag, vi gennem årerne har bygget vores arbejde på, er kommet fra lokale fagforeninger og tillidsfolk. De er svundet ind, så vi dag kun har 1/10 af det budget, vi havde i starten. Også den offentlige støtte fra EU-nævnet er blevet meget mindre, forklarer Ole Jensen, talsmand for arbejdsudvalget i FMU, overfor Arbejderen.

– FMU bygger jo på den aktivitet, som der er i de lokale aktive fagforeninger og klubber. FMU er bare en organisatorisk ramme. De mange fusioner og sammenlægninger, der er sket i fagbevægelsen de sidste ti år, har påvirket både aktiviteten og de økonomiske bevillinger til FMU, tilføjer han.

Fusioner

FMU havde på et tidspunkt omkring 30 netværk over hele landet, men sådan er det ikke i dag.

– I takt med fusionerne er der sket noget med den fagpolitiske debat. Den er flyttet ind på de sociale medier og blevet mere fokuseret på de enkelte fagområders problemer. Den brede EU-debat har fået sværere vilkår.

Ole Jensen beklager beslutningen om at lukke FMU. Og han understreger, at der stadig er brug for faglige EU-initiativer og masser af emner at gribe fat i.

– Det understreges jo af den aktuelle sag med EU-mindstelønnen. Alle er imod – fagbevægelsen, arbejdsgiverne, regeringen, Folketinget, ja sikkert dronningen, hvis man spurgte hende. Men det eneste, vi kan gøre, er at rejse et gult kort. Direktivet kommer, og det vil åbne døren for EU-domstolen. Ikke i morgen, men på sigt. 

– Det er jo også et af problemerne med EU – det er langt, sejt, tungt, og der er meget jura. EU-stoffet er ikke særligt sexet, lyder det fra Ole Jensen.

FMU's arkiv bliver nu overdraget til Arbejderbevægelsens Arkiv, og hjemmesiden bliver lagt på en server, hvor man kan bruge den indtil videre.

EU's unionsudvikling

FMU blev dannet i forbindelse med afstemningen om Maastricht-traktaten.

"Vi har rejst de fagpolitiske problemer, der hele tiden har ligget i EU’s unionsudvikling. Vi skabte et fælles rum for tværfaglige aktiviteter og viden og debat. Det var nødvendigt, da de fleste forbund enten var positive overfor den nye Unionstraktat eller ikke gjorde plads for en debat for eller imod EU’s unionsudvikling", skriver FMU på eufagligt.dk.

Også Arbejderen har gennem tiden nydt godt af samarbejdet med FMU og har bragt en række artikler fra eufagligt.dk.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


07. jan. 2021 - 11:51   08. jan. 2021 - 10:57

EU-debat

bi@arbejderen.dk