23 May 2024  

KBH: Let skyet, 10 °C

Rengøringsfolk i frontlinjen er ikke sikret vaccine i første omgang

Overset faggruppe

Rengøringsfolk i frontlinjen er ikke sikret vaccine i første omgang

Lige nu er der fuld gang i vaccinationerne af det frontpersonale, der arbejder med coronapatienter og sårbare i ældreplejen. Men det er meget forskelligt, om rengøringsassistenterne bliver tilbudt vaccination i første omgang.

Rengøringsassistenter, der arbejder tæt på coronapatienter, kan ikke være sikre på at komme med i den første vaccinationsrunde.
FOTO: Tim Kildeborg Jensen/Ritzau Scanpix
1 af 1

Frontpersonale rundt omkring på landets sygehuse bliver i øjeblikket vaccineret som led i første fase af vaccinationsprogrammet mod covid-19. Det gælder blandt andet læger og sygeplejersker, der arbejder på afdelinger med coronapatienter. Også mange SOSU-ansatte på plejehjem bliver vaccineret i denne omgang.

Det bør være sådan, at alle rengøringsteknikere og også portører, der arbejder på afdelinger med coronapatienter, får vaccinationen på samme tid som plejepersonalet.
Frederikke Lüneborg-Nielsen, rengøringstekniker

Men det rengøringspersonale, der gør rent på sygehusenes coronaafdelinger og på plejehjemmene, er ikke sikret en coronavaccination i første omgang. Det er meget forskelligt, hvordan de er stillet. Nogle steder bliver rengøringspersonalet tilbudt vaccination på lige fod med plejepersonalet, mens de andre steder må vente i yderligere tid på at blive vaccineret.

Det er for dårligt, mener fagforbundet 3F.

– Der er rengøringsassistenter på de afdelinger, hvor coronapatienterne er indlagt. De gør rent på de stuer, hvor de syge ligger, de vasker gulvet under sengen, tørrer sengebordet af og så videre. De skal regnes med som frontpersonale, siger Marianne Henriksen, forhandlingssekretær i 3F Privat Service, Hotel og Restauration.

Lige op til jul udsendte 3F en pressemeddelelse, hvor de protesterede over, at rengøringspersonalet ikke er garanteret vaccinationer i første fase på linje med læger, sygeplejersker og SOSU'er. Fagforbundet har også rettet henvendelse til sundhedsminister Magnus Heunicke, men har endnu ikke fået noget svar fra ministeren.

En overset faggruppe

Det, der har vakt 3F's vrede, er, at det ikke er præciseret i Sundhedsstyrelsens beskrivelser af den første fase i vaccinationsprogrammet, at rengøringsassistenterne er en del af frontpersonalet på hospitalsafdelinger med coronapatienter.

I et brev ud til alle regionerne skriver Sundhedsstyrelsen den 22. december, at den første udrulning af vaccineindsatsen blandt andet omfatter omkring 35.000 personer i gruppen af udvalgt frontpersonale på sygehusene samt ansatte på plejecentre i kommuner med et stort antal coronasmittede. 

I en pjece fra slutningen af november om første fase af vaccinationsprogrammet forklarer Sundhedsstyrelsen, at der med frontpersonale menes "personale i sundheds-, ældre- og eventuelt socialsektoren med tæt patient- eller borgerkontakt". Styrelsen uddyber, at det vil sige "læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, tandlæger, fodterapeuter, plejepersonale på plejecentre og i hjemmeplejen med videre."

– Sådan er det hver evig eneste gang. Der er aldrig nogen, der nævner rengøringsassistenterne, selvom deres arbejde er så utroligt vigtigt. Hvis ikke de var der, hvordan så det så ud? Det er ikke en faggruppe, der gør meget væsen ud af sig selv, derfor prøver vi at tale deres sag, erklærer Marianne Henriksen.

Op til det enkelte sygehus

Arbejderen har spurgt Region Hovedstaden, om de regner rengøringspersonalet med til frontpersonalet. Regionen oplyser, at de følger retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen. I tilfælde, hvor det ikke er præciseret, om en faggruppe regnes med til frontpersonalet, som det er tilfældet med rengøringsassistenterne, er det op til det enkelte sygehus eller plejecenter at beslutte, om de skal omfattes af første runde i vaccinationsprogrammet. 

Et af sygehusene i Region Hovedstaden er Gentofte Hospital. Her har Frederikke Lüneborg-Nielsen arbejdet som rengøringstekniker i omkring 11 år. Hun er arbejdsmiljørepræsentant for sine kollegaer.

Nogle få af de rengøringsteknikere, der arbejder på sengeafsnit med coronapatienter, er blevet vaccineret, men langtfra alle. Hovedparten må vente på, at alt rengøringspersonale tilbydes vaccination på et senere tidspunkt, oplyser Frederikke Lüneborg-Nielsen.

– Jeg er selv blevet vaccineret, fordi jeg var på akutafdelingen den dag, de startede med at vaccinere personalet, og spurgte, om de havde vaccine i overskud. Der er også afdelinger, der har spurgt rengøringspersonalet, om de vil vaccineres nu, men det er ikke sket systematisk. Jeg synes, det bør være sådan, at alle rengøringsteknikere og også portører, der arbejder på afdelinger med coronapatienter, får vaccination på samme tid som plejepersonalet. Det burde ske systematisk og ikke afhænge af, om den enkelte afdeling nu lige er opmærksom på det, siger hun.

Frederikke Lüneborg-Nielsen fortæller, at rengøringspersonalet har en oplevelse af, at de ofte bliver glemt og overset i forskellige sammenhænge.

På et andet af sygehusene i Region Hovedstaden, Herlev Hospital, har ledelsen besluttet, at rengøringspersonalet på afdelinger med coronapatienter ikke bliver vaccineret i første omgang sammen med plejepersonalet. De skal vente til anden bølge af vaccinationer.

Det er helt i orden, mener Gitte Møller, der er fællestillidsrepræsentant for rengøringsassistenterne på sygehuset.

– Vi har ikke samme patientkontakt som læger og sygeplejersker, der er helt tæt på patienterne i længere tid. Vi må tro på, hvad sundhedsmyndighederne siger, at der skal være nær kontakt i mindst 15 minutter for at blive smittet. Det har vi ikke. Vi har ganske simpelt ikke så lang tid til at gøre en sengestue ren. Og i øvrigt har vi værnemidler på, som vi er instrueret i at bruge, siger Gitte Møller.

På Skejby er rengøringen på lige fod

I den anden ende af landet ligger Aarhus Universitetshospital i Skejby. Her har ledelsen besluttet, at serviceassistenterne, der gør rent på afdelinger med coronapatienter, bliver tilbudt vaccine på linje med andre faggrupper, fortæller Thor Bundgaard Vex, der er formand for den offentlige gruppe hos 3F Aarhus Sommervej.

Han har fået oplyst, at det samme også er tilfældet for rengøringsassistenterne på byens plejehjem.

Billedet er altså meget forskelligt rundt omkring i landet.

Bolette Søborg, der er overlæge i Sundhedsstyrelsen, understreger, at Sundhedsstyrelsen har lavet de overordnede retningslinjer for, hvem der kan få vaccine i første omgang, men at styrelsen ikke går ned i detaljer med, hvem på den enkelte sygehusafdeling, der skal vaccineres først.

– Det er man bedre til at beslutte lokalt, hvor der er stort kendskab til den konkrete situation, end vi er inde i Sundhedsstyrelsen på Islands Brygge, siger Bolette Søborg, der ikke ser den forskellige praksis som et problem.

Sundhedsstyrelsen har besluttet, at dem, der bliver vaccineret i første omgang, er mennesker, der er særligt sårbare for et alvorligt sygdomsforløb og eventuel død, samt udvalgt frontpersonale på sygehusene og plejehjem.

Med i gruppen af udvalgt frontpersonale regnes dels de læger og sygeplejersker, der arbejder på afdelinger med coronapatienter eller på akutafdelinger, hvor der også kan komme coronapatienter ind. Gruppen omfatter også personale med så vigtige funktioner, at de er svære at erstatte som for eksempel en hjertekirurg.

Når Sundhedsstyrelsen ikke regner rengøringsassistenter på coronaafdelinger med til frontpersonalet, er det især fordi, de har bedre mulighed for at holde afstand til patienterne end læger og sygeplejersker, forklarer Bolette Søborg.

– Det er også sådan, at ikke alt frontpersonale får tilbudt vaccine i første omgang. Det er der ikke vacciner nok til.  Helst ville vi jo kunne vaccinere alle med det samme. Men vi er nødt til at prioritere, siger hun.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


08. jan. 2021 - 08:11   08. jan. 2021 - 09:01

COVID-19

ur@arbejderen.dk
Rengøring

Der er forskellige betegnelser og uddannelser for ansatte på rengøringsområdet:

  • Rengøringsassistent: Betegnelsen bruges ofte bredt om alle, der arbejder med rengøring i det offentlige eller private. Mange opfatter rengøring som ufaglært arbejde, men der eksisterer to erhvervsuddannelser, som dækker området.
  • Rengøringstekniker: Uddannelsen tager to år inklusiv grundforløb. Under uddannelsen lærer eleverne blandt andet at planlægge, rationelt udføre og vurdere daglige og specielle rengørings- og serviceopgaver på institutioner, hospitaler og virksomheder. De lærer at anvende redskaber, maskiner og rengøringsmidler korrekt og at forebygge og hindre spredning af mikroorganismer på baggrund af viden om mikrobiologi.
  • Serviceassistent: Uddannelsen tager to et halvt år inklusiv grundforløb. Udover de emner, som rengøringsteknikerne uddannes i, lærer serviceassistenterne også at transportere, forflytte og lejre patienter, at tilberede og servere lettere retter og diæter samt varetage andre praktiske opgaver i forhold til syge, pårørende eller døde. Kommuner, regioner og staten har i stigende omfang besluttet at ansætte uddannede serviceassistenter og at uddanne allerede ansatte til serviceassistenter.

Kilder: FOA og tec.dk