27 Feb 2024  

KBH: Let skyet, 10 °C

Urafstemning om overenskomsterne sker under indtryk af coronaen

OK 2020 tæt på afslutning

Urafstemning om overenskomsterne sker under indtryk af coronaen

OK 2020 nærmer sig deadline. Uanset resultatet af afstemningen, så vil OK20 blive husket for en udefrakommende coronavirus, der sluttede al aktivitet og fratog arbejderne konfliktvåbnet. Sammenholdet og erfaringerne tages med videre, blandt andet i kampen mod social dumping.

Coronakrisen påvirkede den sidste del af overenskomstforhandlingerne, hvor vrede aktivister i protest murede døren til Forligsinstitutionen til. Også urafstemningen påvirkes af coronaen.
FOTO: Søren Danholm Andersen
1 af 1

Urafstemningen om de nye overenskomster går nu ind i den absolut sidste fase, og torsdag den 16. april klokken 12 afslører forligsmand Jan Rechendorff, hvordan de privatansatte har stemt – hvordan ja- og nej-stemmerne fordeler sig.

Vores nej er ikke et ja til konflikt, men et ja til genforhandlinger, hvor vores konfliktvåben står intakt.
John Ekebjærg-Jakobsen, 3F København

På den måde kan man sige, at overenskomstforløbet er, som det plejer.

Ellers kan man ikke sige, at OK 2020, der med urafstemningen nærmer sig en afslutning, ligner noget, der er sket tidligere. Ligesom den sidste del af overenskomstforløbet blev præget af, at Danmark blev lukket ned på grund af coronakrisen, så spiller den udefrakommende virus også ind på den afstemningsprocedure, der stadig foregår i de respektive fagforbund.

Udfordringer

Arbejderen har kontaktet nogle af de største fagforbund – Dansk Metal, 3F og HK – for at høre, hvor meget og hvordan det påvirker afstemningen om de næste tre års løn- og arbejdsvilkår, at en coronavirus kom på tværs. Alle indrømmer, at det har været en udfordring at gennemføre en urafstemning under de nuværende omstændigheder, hvor fagforeningene ikke kan holde medlemsmøder, ikke kan komme ud på arbejdspladserne eller gennemføre andre faglige aktiviteter.

>>LÆS OGSÅ: Coronakrise påvirker afstemning om OK20

Danmarks største fagforbund 3F ønsker ikke at sige noget om processen eller at udtale sig, før det endelige afstemningsresultat foreligger.

I 2017 var den samlede stemmeprocent i 3F på 49,9 procent, heraf var knap 60 procent nej-stemmer.

>>LÆS OGSÅ: De fire nej-forbund samler op

En rundspørge hos nogle af de største lokale afdelinger siger lidt om de svære betingelser, hvorunder afstemningen finder sted.

Vi begynder i Aalborg, hvor godt 10.000 medlemmer har mulighed for at tage stilling til forhandlingsresultatet.

Gang i de sociale medier

Afdelingsformand Allan Busk fortæller:

– Vi plejer jo at lave gang i gaden og være meget ude på arbejdspladserne, holde medlemsmøderne og så videre. I år foregår hovedparten af kontakten til medlemmerne digitalt og på de sociale medier, så det er da meget anderledes.

Branchebestyrelserne og afdelingsbestyrelsen i 3F Aalborg er enige om denne gang at anbefale medlemmerne at stemme nej – modsat i 2017.

– På de sociale medier er der til gengæld masser af tillidsfolk, der blander sig i debatterne og giver deres mening til kende. Derfor kan det godt komme til at virke massivt fra vores afdelings side, siger Allan Busk.

3F Aalborg anbefaler medlemmerne at stemme nej. Her står Morten Ryom, formand for 3F Ungdom, bag et banner, der tydeligt viser afdelingen holdning til overenskomsterne.
3F Aalborg

Der er gang i telefonerne, og foreløbig er i nærheden af 3.000 medlemmer blevet ringet op og mindet om deres ret til at stemme om overenskomsterne. Men, indrømmer Allan Busk, coronakrisen har gjort det svært for folk at skulle forholde sig til overenskomsterne. Mange er fyret eller hjemsendt og har andre ting i hovedet.

På et tidspunkt kommer der en vaccine mod corona, men den sociale dumping forsvinder ikke.
Allan Busk, 3F Aalborg

– Der er ingen tvivl om, at coronaen får folk til at tænke lidt mere over, hvad de skal stemme. Mange har sagt, at de ville have stemt nej, hvis ikke det havde været for den her coronavirus. Men der er også mange, der siger, at det ikke kan passe, at det er os, der skal betale regningen. På et tidspunkt kommer der en vaccine mod corona, men den sociale dumping forsvinder ikke.

Allan Busk kan ikke sige noget om de konkrete stemmetal. Han vil dog løfte sløret så meget, at det "trods alle odds tegner til en flot stemmeprocent" i 3F Aalborg.

Sammenholdet lever

I 3F Transport, Logistik og Byg i Aarhus gør afdelingen til gengæld ikke et stort nummer ud af at få de omkring 5.000 stemmeberettigede medlemmerne til at stemme, fortæller formand Thorkil Jansen til Arbejderen:

– Afdelingsbestyrelsen har anbefalet medlemmerne ikke at stemme. Vi mener ikke, det er rimeligt at skulle stemme om et resultat, som er indgået med en pistol for panden. Og slet ikke i en situation hvor vi er afskåret fra at få en demokratisk proces og debat med medlemmerne.

Min fornemmelse er, at vi som afdeling kommer styrket ud af den her OK-periode. Vi har gjort en masse vigtige erfaringer, som kan bruges videre frem.
Thorkil Jansen, 3F TLB Aarhus

Nogle af brancheklubberne i den aarhusianske afdeling anbefaler medlemmerne at stemme ja og gør en ihærdig indsats for at få dem til at stemme.

– Det er klubber, der har været enormt aktive op til og under OK-forhandlingerne, og de har en interesse i at runde aktiviteterne af på en ordentlig måde. Det har vi fuld respekt for, siger Thorkil Jansen og understreger, at det for klubberne og for afdelingen er allervigtigst at holde fast i de gode erfaringer, der er gjort:

– En coronakrise skal ikke slå skår i det gode samarbejde. Min fornemmelse er da også, at vi som afdeling kommer styrket ud af den her OK-periode og har gjort en masse vigtige erfaringer, som kan bruges videre frem.

>>LÆS OGSÅ: Kampgejst og klapsalver foran Forligsen

3F Transport, Logistik og Byg forventer, at stemmedeltagelse bliver lav, fordi der er tradition for, at medlemmerne følger afdelingsbestyrelsens anbefaling. Ved OK for tre år siden var afdelingen blandt dem med den højeste stemmeprocent.

Ingen aktiviteter ud over forbundets

Videre til 3F København, hvor blandt andre stilladsarbejderne er medlemmer og igen har markeret sig som en yderst aktiv faggruppe. Det vidner stemmeafgivningen indtil nu også om, fortæller afdelingsformand John Ekebjærg-Jakobsen uden at komme ind på de konkret stemmetal:

– Byggegruppens stemmeprocent er højest hos os. Det store flertal i byggegruppen er stilladsarbejdere, og de har tradition for at stemme. Det ser noget anderledes ud i PSHR-gruppen (Privat Service, Hotel og Restauration, red.)

3F København tager ikke selvstændige initiativer ud over dem, som forbundet har sat i gang for at huske medlemmerne på afstemningen. Forbundet sender sms'er og mails til medlemmerne, ringer rundt og lægger videoer på Facebook.

– Vi mener ikke, afstemningen burde have været afholdt i denne situation. Hvis man anbefaler et nej, så er målet jo under normale omstændigheder en konflikt. I denne coronatid giver en konflikt ikke nogen mening, siger John Ekebjærg-Jakobsen til Arbejderen.

>>LÆS OGSÅ: Byggeriet indkaldt til fortsatte OK-forhandlinger

Den særlige situation betyder, at afdelingens anbefaling af et nej ikke kan sammenlignes med en tilsvarende anbefaling ved tidligere overenskomstforhandlinger.

– Det helt nye i denne situation er, at vi anbefaler et nej, men vores nej er ikke et ja til konflikt. Vores nej er derimod et ja til genforhandlinger, hvor vores konfliktvåben står intakt.

– Vi har dog valgt at anbefale et nej for at sende et signal til arbejdsgivere, som i den sidste del af forhandlingerne brugte coronakrisen til at afvise alle forhandlinger og dermed efterlod de sidste på perronen uden mulighed for forhandlinger.

Hvorfor skulle vores medlemmer gå aktivt ind i en afstemningsproces, hvor resultatet er givet på forhånd?
John Ekebjærg-Jakobsen, 3F København

Som kollegaen i Aarhus mener John Ekebjærg-Jakobsen, at målet nu må være, at alle de aktive kræfter kommer samlet ud af den helt atypiske situation, hvad enten de stemmer ja eller nej eller helt undlader at stemme.

– Optakten til OK20 har været så samlende og så stærkt, at vi kunne flytte arbejdsgiverne. Det sammenhold viste sin styrke, lige indtil corona satte en ny dagsorden. Det sammenhold skal vi bygge videre på, når vi er kommet igennem krisen. Kampen for de svageste, kampen mod social dumping vil være endnu mere nødvendig efter krisen, siger formanden for 3F København, der forventer at se en lavere stemmeprocent end i 2017:

– Hvorfor skulle vores medlemmer gå aktivt ind i en afstemningsproces, hvor resultatet er givet på forhånd?

>>LÆS OGSÅ: Forligsmanden spiller hasard med folks helbred

Metal går efter stemmeprocent på 60

Corona eller ej – i Dansk Metal er der sat et ambitiøst mål for urafstemningen.

– Vi har sat som mål, at 60 procent af medlemmerne skal stemme denne gang, siger Majken Baarstrøm Kidmose til Arbejderen.

Hun er forbundssekretær og har ansvaret for organisationssekretariatet.

Denne gang har vi skruet op for både breve og den digitale tilstedeværelse. Vi staser på, at alle kan stemme ud fra et oplyst grundlag.
Majken Baarstrøm Kidmose, Dansk Metal

Ved de forrige overenskomster i 2017 havde Dansk Metal en stemmeprocent på 58,2 procent. For at nå i mål med en højere stemmedeltagelse har forbundet skruet op for indsatsen og kompenserer for de manglende muligheder for at møde medlemmerne direkte med blandt andet telefonopkald.

– Tilbagemeldingen fra vores tillidsrepræsentanter og medlemmer fra sidste gang var, at de gerne ville høre mere fra os om forliget, så denne gang har vi skruet op for både breve og den digitale tilstedeværelse. Det har vi fået rigtig god respons på, så alle kan stemme ud fra et oplyst grundlag, forklarer Majken Baarstrøm Kidmose.

Dem, der stemmer, bestemmer

I HK er der to sektorer, der lige nu arbejder på at få medlemmerne til at tage stilling til overenskomsterne. Det er HK Privat og HK Handel.

HK Privat gennemfører afstemningen under sloganet: Dem, der stemmer, bestemmer.

Urafstemningen følges tæt, og med de tal, der er tilgængelige, ser den ud til at følge afstemningen i 2017, hvor den endte på 54,2 procent. Sektoren håber dog på, at den trods coronaen kan blive højere i år, og at det igen lykkes at lande med én af "de største stemmedeltagelser i fagbevægelsen."

– Vi oplever heldigvis et stort engagement i OK20 blandt vores medlemmer trods en svær tid. Vi gør, hvad vi kan for at få en høj stemmeprocent, fordi det betyder meget for os, at det er medlemmernes overenskomst, siger Simon Tøgern, formand for HK Privat, til Arbejderen. 

Kontakten til medlemmerne foregår digitalt i form af nyhedsbreve og daglige opslag på Facebook. De lokale afdelinger ringer til medlemmerne, og der lægges ekstra stor vægt på dialogen med medlemmerne i en tid, hvor mange af dem står i en svær og bekymrende situation. 

– Processen starter og slutter hos medlemmerne – for snart et år siden spurgte vi dem om ønsker og krav. Rigtig mange pegede på større indflydelse på eget arbejdsliv, derfor har vi kæmpet for mere på fritvalgskontoen, og den stiger med 75 procent, siger Simon Tøgern.

Sektorformanden håber, at medlemmerne følger opfordringen til at stemme ja, og at de er lige så tilfredse med resultatet, som han er.

Intet er så skidt ...

Det samme gør Per Tønnesen, sektorformand i HK Handel. Som i Dansk Metal har også HK's handelssektor sat ekstra folk af til at ringe til medlemmerne for at opfordre dem til at stemme. I år er der et team på 100 personer, der på skift ringer til medlemmerne. I 2017 klarede 14 personer den opgave.

– Det er nok første gang, vi får så mange personlige snakke med medlemmerne, og de viser faktisk, at der er stor interesse for at høre, hvad der er kommet ud af overenskomstforhandlingerne, siger Per Tønnesen og tilføjer:

– På den måde kan man sige, at der er ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget andet. Og så må vi håbe, at indsatsen smitter af på stemmeprocenten.

Sektoren har, som den plejer, trykt materialer, som kan hænges op eller lægges i pauserummene. På arbejdspladser med tillidsvalgte er det dem, der tager snakken med kollegerne.

– Cirka en tredjedel af dem, der skal stemme, har en tillidsrepræsentant, og de resterende to tredjedele er dem, vi plejer at tage ud og tage snakken med. Det bliver der ikke noget af i år, men dem forsøger vi at nå gennem telefonen.

HK Handel havde i 2017 en stemmeprocent på 40,1 procent. Det var noget lavere end den samlede stemmedeltagelse på 51,8 procent blandt de 12 berørte fagforbund – medlemmer af daværende LO, nu Fagbevægelsens Hovedorganisation. Overenskomsterne 2017 blev vedtaget med 56,5 procent ja-stemmer, og stemmedeltagelsen var den højeste siden 1973, hvor den var på 62,3 procent.

Første del af artiklen kan downloades og printes i PDF her

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


11. apr. 2020 - 14:14   14. apr. 2020 - 11:30

OK 2020

noc@arbejderen.dk