28 May 2024  

KBH: Let skyet, 10 °C

Kongres rimer på fællesskab

Blogs

Jakob Lykke
Formand 3F Esbjerg Transport
Blogindlæg af Jakob Lykke

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Mandag, 23. september, 2019, 09:40:05

Kongres rimer på fællesskab

Alt, hvad vi har tilkæmpet os, er skabt gennem et stærkt og ubrydeligt fællesskab. Derfor er det også vores forpligtelse at få formuleret et alternativ til neoliberalismen.

Kongressen i 3F er indbegrebet af fællesskab og solidaritet. Sammen med vores overenskomster udgør det selve fundamentet i vores levende organisation.

Vores værdier viser sig at være mere end almindelig levedygtige uanset hvad.

Vi er bevidste om, at alt, hvad vi har tilkæmpet os, er skabt gennem et stærkt og ubrydeligt fællesskab – vores resultater taler for sig selv.

Vi har gennemlevet perioder med forskellige ideologier, hvilket ikke har afstedkommet revision af vores værdier, tværtimod. Vores værdier viser sig at være mere end almindelig levedygtige uanset hvad.

Vi er den eneste tryghedsskabende organisation i en global verden, hvor ulighed, fattigdom og fornedrelse af mennesker i dag når højder, som er på niveau med, hvad der skete i 1800-tallet.

Pres på sammenhængskraften

Den utålelige ulighed, som har udviklet sig mellem rig og fattig, lægger et tiltagende pres på den sociale sammenhængskraft. Grundlaget om klassefred og sociale partnerskaber er blevet knust.

Årsagen til denne tilstand er – ud over kapitalismen – dens perverse fætter neoliberalisme.

Neoliberalisme er dybest set en doktrin om ukontrollerede markeder. Den hævder, at den bedste vej til velstand er individer, som følger deres egeninteresse, og markedet er den eneste måde, hvorpå denne egeninteresse kan udfolde sig. Den mener, at staten skal være lille (bortset fra når det kommer til urobetjente og hemmelig politi), at global finansiel spekulation er af det gode, og ulighed er godt – kort sagt: At menneskehedens naturlige tilstand er at være en forsamling hensynsløse individer, der konkurrerer mod hinanden.

Resultat af neoliberalismen

Blandt den rigeste ene procent har neoliberalismen samme status og kraft som en religion: Jo mere man praktiserer den, jo bedre har man det – og jo rigere bliver man. Da systemet var fuldt oppe at køre i 00’erne, var det irrationelt, selv for fattige, at undlade at opføre sig efter neoliberalismens påbud: Lån så meget som muligt, snig dig uden om at betale skat, hvis du overhovedet kan, og bare ret ind på arbejdet, lige meget hvilke tåbelige regler, du bliver pålagt.  

Så tag ikke fejl. Der eksisterer altså kræfter, som ønsker begreber som fællesskab og solidaritet slettet fra vores historie. Fagforeningerne på globalt plan har været og vil altid være neoliberalismens hovedfjende. Neoliberalismens ledetråd er ikke det frie marked, stram finanspolitik, heller ikke lav inflation, privatiseringer, skatteunddragelse eller globalisering for den sags skyld.

Neoliberalisterne vil smadre fagbevægelsen

Alle disse ting er biprodukter af eller våben i det neoliberale projekts hovedmål: Nemlig at sørge for at organiseret arbejdskraft bliver fjernet fra ligningen. Neoliberalister har nemlig kun én mission, at smadre fagbevægelsen til atomer.

I dag ser vi en hel generation af unge, der bliver ofret på profittens alter. I den anden ende af aldersskalaen må de arbejdere, som nærmer sig pensionsalderen, sande, at de skal arbejde længere og betale mere for en lav pension, hvilket vil hensætte mange i en alderdom præget af fattigdom. Det gælder både for unge og gamle, at de fleste kan forvente et helt arbejdsliv med usikkerhed. Al borgerskabets hykleri om moral og familieværdier er afsløret som hult. Den epidemiske arbejdsløshed, hjemløshed, knusende gæld og ekstrem sociale ulighed, som har gjort en hel generation til pariaer, har undermineret familien og skabt mareridt, hvor der overalt hersker systematisk fattigdom, håbløshed og fortvivlelse.

En dyster fremtid

Sluttelig tegner de sidste års mange finanslove et billede af en dyster fremtid for flere af os, hvor færre får efterløn, førtidspension, løntilskud og seniorjob. Ikke fordi de er arbejdsløse, syge og nedslidte ikke har brug for det, men fordi man ikke kan få det. I stedet bliver man tvunget over på billigere ydelser som ressourceforløb, minifleksjob, virksomhedspraktik.

Historien vil og skal dømme menneskehedens største udbytning af mennesker og natur.

Netop derfor er det vores forpligtelse som ansvarlig faglig kamporganisation at få formuleret et alternativ, hvor begrebet tryghed skabt gennem fællesskab står krystalklart. Ligeledes at tage beslutninger der strækker sig til de kommende generationer. Det skylder vi dem, som gjorde det for os i forbindelse med tidligere kongresser.

Dog må vi ikke forfalde til kortsigtede løsninger og umiddelbare beslutninger.

3F styrer

Kongressen styrer – sammen rykker vi som Danmarks største fagforening. Vi skal gøre holdning til handling, med alle midler, det skylder vi de fremtidige generationer.

Det er vores handlinger, vi skal vurderes på. Fællesskabet går hele vejen til gavn for den enkelte, men uden at glemme fællesskabet.