29 Nov 2023  

KBH: Let skyet, 10 °C

Pengene skal passe til opgaven

Blogs

Mads Bilstrup
Formand for Dansk Socialrådgiverforening
Uddannet som socialrådgiver i 1992. Aktiv i fagligt arbejde i over 20 år.
Blogindlæg af Mads Bilstrup

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Torsdag, 04. marts, 2021, 08:20:02

Pengene skal passe til opgaven

Det er et generelt problem i kommunerne, at økonomien står i vejen for at tage de rigtige initiativer i forhold til socialt udsatte børn og unge. Det er afgørende, at politikerne rette op på det i forhandlingerne om regeringens store udspil "Børnene Først".

I efteråret bad vi socialrådgiverne på børneområdet dele deres erfaringer fra praksis. Det var ikke rar læsning. En socialrådgiver skrev for eksempel: Hensynet til økonomien i familiesager vejer ofte tungest i socialfaglige vurderinger – uden at man taler højt og åbent om det fra ledelsen.

Socialrådgivere skal råbe højt om de her sager. For det er væsentligt, at de ansvarlige politikere kender til virkeligheden. 

Det var et gennemgående træk i vores rundspørge. Mere end 75 procent svarede, at de "ofte" eller "indimellem" oplevede, at økonomien stod i vejen for at iværksætte den fagligt korrekte foranstaltning eller anbringelse. At økonomien satte en stopper for at gøre det, som en socialrådgiver vurderer, ville være det rette for et udsat barn eller ungt menneske.

Der er kommet fornyet fokus på underfinansieringen af børneområdet. I januar blev det en landskendt historie, da en centerleder i Guldborgsund Kommune kom til at tale både højt og åbnet om besparelserne. Centerlederen sendte en mail til de ansatte med krav om besparelser på 100.000 kroner på hver sagsstamme – ellers risikerede socialrådgiverne deres job, fremgik det.

Klart ulovligt

Det er klart ulovligt og komplet uacceptabelt. Et meget åbenlyst eksempel på, at økonomi står over faglige hensyn.

Men sagen fra Guldborgsund adskiller sig kun fra andre kommuner, fordi den er så klart ulovlig og klodset udført. For kommunerne er økonomisk pressede. Politikerne på Christiansborg har simpelthen ikke sendt den nødvendige finansiering med til at hjælpe de udsatte børn, unge og familier, der har brug for det.

Ansvaret ligger til syvende og sidst på Christiansborg, som må og skal sørge for, at der er ordentlige økonomiske rammer til det sociale arbejde.

For indsatsen for de udsatte børn skal funderes i socialfaglighed. På hvad der er bedst for det enkelte sårbare barn eller unge menneske. Derfor handler det både om, at der skal være råd, men også om, at socialrådgiverne skal have kompetence til at træffe de rigtige beslutninger – til gavn for de udsatte familier, unge og børn.

Historisk mulighed

Christiansborgpolitikerne har en historisk mulighed for at løfte deres ansvar netop nu, når der forhandles om regeringens store udspil "Børnene Først".

Så jeg vil anmode politikere fra alle partier i forhandlingerne om at løfte det store ansvar, som det er at ændre markant på rammerne for, hvordan vi hjælper de mest udsatte børn og unge i Danmark.

I skal sørge for, at der rent faktisk er penge og fagligt handlerum til at løfte opgaverne, så vi ikke ender med skåltaler og flere arbejdsopgaver, der ikke gavner de udsatte.

Om sagen fra Guldborgsund Kommune er der kun én positiv ting at sige: At socialrådgiverne og den lokale tillidsrepræsentant sagde så klart fra og fik stoppet ulovlighederne.

Vi socialrådgivere skal råbe højt om de her sager. For det er væsentligt, at de ansvarlige politikere kender til virkeligheden. Vi må og skal gøre op med underfinansiering og begrænsning af vores sociale faglighed.